Kandidatuppsats i journalistik

Löpnr
Titel
Innehåll
Författare
Termin
KV13-2

- en studie i hur svenska partiledare framställts i Aftonbladet och Dagens Nyheter 1950-2012

Erik Alfredsson, Andreas Svensson
vt13
KV13-1

En kvalitativ studie av hur heteronormativitet reporduceras i FRIDA och VeckoRevyn

Cecilia Ahle, Maja Andersson, Anna Öfverman
vt13
KV09-3

varför journalistiken misslyckas med granskningen av polisen.

Anton Assarsson,Peter Elvemo,Ramin Farzin
vt09
KV13-3

- En kvalitativ samtalsintervjuundersökning med chilenska journalister

Camila Astorga Diaz
vt13
KV13-4

En studie av hur svenska kvällstidningskrönikörer förhåller sig till hot och hat

Hampus Dorian, Erik Wirkensjö
vt13
KV13-5

- en kvalitativ textanalys om hur kön gestaltas när politiker gästar Skavlan

Emelie Hagbard, Lisa Jalakas
vt13
KV13-6

Om granskande journalistik på tre lokala tidningsredaktioner

Tina Hedegaard, Susanna Németh
vt13
KH15-9

En studie om fotojournalistik ur ett genusperspektiv

Eleonor Broman och Marielle Theander Olsson
ht15
KV13-7

En studie av hur islam framställdes i dagspressen under den arabiska våren.

Johan Kullendorff, Peter sundberg
vt13
KH09-2

- Feministiskt mediekritiskt magasin

Erika Hedman Bergström,Amanda Duregård
ht09
KH13-13

En studie om reproducering av stereotypa könsroller i intervjuer med kvinnliga och manliga chefer i Dagens industri

Linnéa Pettersson och Lovisa Waldeck
ht13
KV10-2

Så ser svenska journalister på publikens förtroende

Björn Johansson,Mikael Rudolfsson,Christopher Kullenberg Rothvall
vt10
KV17-12

En kritisk diskursanalys av medierapporteringen om ungdomarna i Nordstan

Nanna Nilsson, Johanna Sundquist och Hanna Dahlström
vt17
KV17-10

En kvalitativ innehållsanalys av hur fyra svenska dagstidningar skildrade ryska påsken

Johannes Malmgren
vt17
KV17-9

En studie om förändringen av lokalt och regionalt utbud över tid

Fredrik Petersson, Fredrik Tillberg och Robin Salomonsson
vt17
KV17-7

En kvantitativ innehållsanalys av representationen av ungdomar i Sveriges fem största tidningar

Michaela Karlén, Lovisa Olsson & Shadi Rostamzadeh
vt17
KV17-6

En kvantitativ innehållsanalys av könsrepresentation i svensk egenproducerad konfliktrapportering

Mia Holmberg Karlsson & Ellinor Svensson
vt17
KV17-5

En studie om betalväggar på den svenska dagstidningsmarknaden

Alfred Dikalow, Niklas Jonsson, Anthony Nordström
vt17
KV17-4

En undersökning av könsroller i ett podcastsamtal

Lotta Olsson och Max Härstedt
vt17
KV17-3

En kritisk diskursanalys av hur kvinnliga respektive manliga mördare framställs i Veckans Brott

Sofie Furusäter & Mikaela Söderberg
vt17
KV17-2

En kvantitativ studie av hur ökad redaktionell närvaro påverkar nyhetsrapporteringen om en förort

Britta Kramsjö & Maria Snellman
vt17
KV17-1

En kvalitativ innehållsanalys av två kultursidors gestaltning av Ryssland

Elias Wahlberg och Gunnar Harrius
vt17
KH16-12

En kvalitativ innehållsanalys av medierapporteringen om Biskopsgården och skjutningen på Vårväderstorget 2015

Lina Isaksson och David Helander
ht16
KH16-11

Dagstidningsjournalisters inställning till sponsrat material

Sophie Gräsberg, Maria Hall, Julia Jakobsson
ht16
KH16-10

En kvalitativ jämförelse av svenska mediers rapportering om nyhetshändelser i Ryssland respektive USA

Alexandra Carlsson Tenitskaja, Sally Eriksson, Victor Blomdahl
ht16
KH16-9

En kvantitativ innehållsanalys av livevideosändningar på Facebook

Gunnar Fägerlind, Tobias Kjellberg och Jonathan Otter
ht16
KH16-8

En analys av krönikors innehåll och hur det har förändrats över tid

Karin Frid och Sophia Garcia Hasselberg
ht16
KH16-7

En fallstudie på opinionsmaterial om den MS-sjuka kvinnan som dog på en offentlig toalett

Anna Engström och Moa Carlsson
ht16
KH16-6

En kvantitativ studie av utrikessidornas innehåll i 36 tidningar inom Mittmedia, Gota Media, Bonnier och Stampen.

Agnes Aronsson, Sofia Kristoffersson
ht16
KH16-5

En kvantitativ innehållsanalys om partiskhet i Dagens Nyheter och Aftonbladet gentemot svenska partier

Aron Mikael Sik, Jacob Larsson och Love Hansen Siilin
ht16
KH16-4

en kvalitativ studie av journalistrollen inom public journalism

Agnes Kågström, Kajsa Olsson, Louise Halvardsson
ht16
KH16-2

En kvantitativ innehållsanalys av kvällstidningarnas framställning av fotbollssupportrar

Victor Bomgren, Karl Jansson och David Jespersson
ht16
KV16-13

En kvalitativ textanalys av framställningen av arbetarklassen

Therese Irebäck
vt16
KV16-10

Presenterad världsbild i P3 Nyheter och Ekot

Alice Nilsson och Ida Österberg
vt16
KV16-9

En studie om ledarsidors skildring av flyktingfrågan

Malin Bergstrand och Carolina Sandsten
vt16
KV16-8

En kvalitativ textanalys av hur en bild förändrade tidningars rapportering om flyktingsituationen

Sara Kappelin och Julia Sandsten Vikberg
vt16
KV16-7

En jämförande studie av tysk och svensk rikstäckande dagspress under flyktingkrisen 2015

John Falkirk och Emil Salmaso
vt16
KV16-6

En kvantitativ innehållsanalys av svensk musikpress

Filip Lyrheden, Oscar Petré, Antonia Tsatsa
vt16
KV16-5

En studie i representation inom podcastmediet

Estrid Wagersten Matilda A Ljungkvist Erik Espeland
vt16
KV16-4

En studie om blivande journalisters homogenitet

Emilia Berntsson och Josip Ladan
vt16
KV16-3

En kvantitativ innehållsanalys om hur media beskriver ensamma gärningsmän i våldsdåd med kopplingar till ideologi

Oskar Dahlgren, Madeleine Gartéus, Mohamed Yussuf
vt16
KV16-2

En studie av medias rapportering av Israel/Palestinakonflikten under hösten 2015 och våren 2016

Micael Thernström, Jakob Norén Eriksson och Eskil Blohmé
vt16
KV16-1

En kvalitativ innehållsanalys av bilderna på Alan Kurdi

Frida Bergstedt, Patricia Higson och Kajsa Kalméus
vt16
KH15-17

En kvalitativ textanalys av två specialreportrars rapportering om svininfluensan i två svenska morgontidningar 2009

Camilla Hentschel
ht15
KH15-16

En kvalitativ textanalys av svenska tidningars nyhetsrapportering av Greklandskrisen

Joel Eriksson och Henrik Norman
ht15
KH15-15

En kvantitativ studie om förekomsten av rewrites och byråmaterial i svensk dagspress 1995 och 2015

Victor Pandurescu och Douglas Ädel
ht15
KH15-14

En kvantitativ studie om public service-journalister och sociala medier

Carolin Gadallah, Emilia Halling och Jennifer Johansson
ht15
KH15-13

The effects of news consumption via selfcurated Facebook feeds

Jonas Hedenquist and Magnus von Goës Karlström
ht15
KH15-12

EN STUDIE I NYHETSVÄRDERING OCH SVENSKA RELATIONER MED UTVECKLINGSLÄNDER

Gustav Rey Petersson och Rasmus Cederfeldt
ht15
KH15-11

En studie av traditionella och alternativa mediers personuppgiftspubliceringar i tre uppmärksammade kriminalfall

Erik Göthlin och Christian Möller
vt15