Kandidatuppsats i medie- och kommunikationsvetenskap

Löpnr
Titel
Innehåll
Författare
Termin
969

En studie om förlags syn på e-boken och pappersboken som medium

Ellen Sjöberg
vt16
968

Representationen av samer i fem svenska tidningar under 2015.

Jeff Nordmark
vt16
967

En kvalitativ studie om språkliga könsskillnader
i två svenska podcasts

Amanda Johansson Fager & Matilda Abrahamsson
vt16
966

En kvalitativ studie om Facebook-användare och deras publik

Nina Cederholm
vt16
965

En studie om feministiskt engagemang på
stafettkonton på Instagram

Emma Bjureblad Emma Nilsson
vt16
964

En studie om reklam i podcasts.

Louise Isaksson & Sahra Sääf
vt16
963

En kvalitativ studie om strategisk kommunikation
kring temporära bostäder i Göteborg

SANDRA STENVALL EFRAIM
vt16
962

En kvalitativ innehållsanalys om normativ femininitet i tjejtidningen Frida

Mathilde Jakobsson Sara Kindberg
vt16
961

En studie om attityder till mobiltelefonen i vårt sociala liv

Jennifer Ardin
vt16
960

En kvalitativ text- och bildanalys av hur Anna Kinberg Batra framställdes och porträtterades i svensk dagspress inför partiledarvalet 2015

Jessica Kjellström och Annica Levin Lundberg
vt16
959

En kvantitativ studie om gymnasieskolors kommunikation i syfte att rekrytera elever

Frida Tverelv och Johan Törnroth
vt16
958

En kvalitativ innehållsanalys av stilpodcasts ur ett genusperspektiv

Victoria Dahlström Mikaela Olsson
vt16
957

En kvalitativ studie om vad som motiverat användare till att bli early adopters av appen Airdine

Frida Ekholm Kristoffer Paldeak
vt16
956

en kvalitativ studie om att kommunicera kulturarv till konfirmander genom sociala medier

Miguel Antunes och Sanna Michelle Karlsson
ht15
955

En ny infallsvinkel till diskussionen om native advertising

Lars Lööf
ht15
954

En komparativ studie av interaktiva element hos svensk kvällspress och morgonpress online

Henna Loikkanen
ht15
953

En kvalitativ studie om podcast-lyssnandet hos unga vuxna

Sofia Ahlbertz och Julia Karlsson
ht15
952

En kvalitativ intervjustudie om lärares kommunikationsbehov i samband med en teaterföreställning

Frida Johansson och Jennifer Gustavsson
ht15
951

En studie kring gratistidningarnas innehåll

Magnus Edgren och Mattias Rydström
ht15
950

En kvalitativ studie om nyhetsförmedling på sociala medier

Frida Gustavsson och Evelina Olofsson
ht15
949

En kvalitativ studie om kvinnliga användares uppfattningar om företag på Instagram

Rebecka Banck och Lize Larsson
ht15
948

En kvalitativ studie om hur svenska nyhetsmedier ser på och jobbar med Instagram

Anton Björsell
ht15
947

En kvalitativ studie av svenska studenters attityder och inställningar till kurslitteratur i e-boksformat.

Elina Hellmark och Cecilia Jonsson
ht15
946

en kvalitativ studie av den interna kommunikationen inom Göteborgs Stad

Hanna Lindquist och Jennie Monié
ht15
945
Sebastian Davidsson och Fredrik Lagerström
ht15
944

En kvalitativ studie om konsumenters förhållningssätt till E-handelsbutikers kommunikation

Yasmine Eide
ht15
943

En komparativ studie mellan två politikers konton på Facebook.

Erik Engström
ht15
942

Innehållsanalys av hur Feministiskt initiativ använde sig av Facebook vid riksdagsvalen 2010 och 2014

Frida Rudebo
ht15
941

En kvalitativ studie om unga användares inställning till reklam på Instagram

Caroline Franklin och Kim Nordin
ht15
940

En undersökning av hur brukarna i två länder upplever en och samma webbplats

Carolina Göransson
vt15
939

En studie av dagstidningarnas gestaltning av kemiska hälsorisker i livsmedel under 2000-talet

Alina Avdic och Elin Heikinpieti
vt15
938

En kvalitativ studie om hur dagspressen rapporterar om EU från ett demokratiskt perspektiv.

Linnéa Wik
vt15
936

Förutsättningar för små enheter i offentlig sektor att vara varumärkesorienterade

Carl Tengroth
vt15
935

En kvalitativ studie om varför människor som känner till Faktum ändå inte köper tidningen

Sebastian Blom och Jakob Claesson
vt15
934

En studie av kvinnliga konsumenters inställning till Lindex hållbarhetskommunikation

Mimmi Bladini och Ellen Simonsson
vt15
933

En studie om hur lokala medier i Göteborg bevakade det Västsvenska paketet inför folkomröstningen om trängselskatt 2014

Oliver Karlsson och Ida Stefansson
vt15
932

en kvalitativ studie om reklam i sociala medier ur ett offentlighetsperspektiv

Wilhelm Golinski och Matilda Wåger
vt15
931

En kvalitativ publikstudie

Hanna Hernius och Sebastian Rosenlind
vt15
930

En kvalitativ studie om delandet av personlig information på sociala medier

Emma Bengtsson och Andrej Kavrzic
vt15
929

En kvantitativ innehållsanalys av svenska lokala morgontidningar i storstad och på landsort

Emma Byström och Emma Eng
vt15
928

En fallstudie av den interna kommunikationen på AstraZeneca Mölndal

Sabina Isaksson och Sanna Kumlin
vt15
927

En studie om satirteckningars plats i svenska dagstidningar

Emma Ekström
vt15
926

En kvalitativ studie om uppfattningar kring textreklam

Maria Ahnlund och Sussi Elhajj
vt15
925

Corporate Om människors relationer med företag

Anna-Maria Fogelqvist, Tor Raswill och Amanda Unger
vt15
924

En analys av Pegidas kommunikation i invandringsdiskursen

Inga Svensson
vt15
923

en studie om medarbetares uppfattningar om SCAs interna stormöten

Nicole Carlsson
vt15
922

En kvalitativ studie om hur nyanlända informerar sig

Erika Lek
vt15
921

En kvalitativ analys av innehållsmarknadsföring.

Marine Jonsson och Evelina Nilsson
vt15
920

Skogsbranden i Västmanland.

Agnes Asplund Schmidt och Denise Reinler.
ht14
919

En kartläggning av TV4:s lokala nyhetsinnehåll innan och efter nedläggningen av de lokala redaktionerna

Annamari Alanne, Catharina Björk och Charlotte Guth
ht14