Magisteruppsats i medie- och kommunikationsvetenskap

Löpnr
Titel
Innehåll
Författare
Termin
MG187

En studie av den borgelriga landsortspressens lokala innehåll 1927-2007

Diana Jacobsson
vt08
MG196

A study of the public opinion on homelessness in Gothenburg

Malin Håkansson
vt11
MG197

Institutionell logik för strategisk kommunikation på svenska statliga myndigheter

Ulf Nylén
vt14
MG198

En studie om relationen mellan PR-konsulter och journalister

Malena Eklund
vt14
MG199

En studie om gestaltningen av Anonymous

Edwin Eriksson
vt14
MG200

Social media: the newspaper of the future

Andreas Forsner
vt15
MG193

Kommunikation i ett globalt företag under förändring

Åsa Borg
vt11
MG188

En studie om ungakinesers tolkningar av reklam

Niklas Nordmalm
vt10
MG194

En studie om hur ett utvecklingsprojekt ramats om i medierna

Moa Vennergrund
vt12
MG22

Mediernas mottagande av TWR/Volvo och nyöppnandet av Uddevalla-fabriken

Mattias Sjöstrand
vt95
MG113

En studie av SVT och TV4:s förutsättningar att förmedla hälsoinformation till människor med olika livsstilar, samt kartläggning av tre hälsoprogrampubliker

Maria Holmgren
ht01
MG118

En kvalitativ studie av 13 personers behov av ett intranät som kommunikationskanal och arbetsredskap på Svenska Mässan

Mia Lundström
vt02
MG119
Anders Eckerström
vt02
MG120

- samtalsintervjuer med anställda, en kvalitativ studie

Stefan Andtbacka
vt02
MG123

- En kvantitativ studie med användaren i fokus

Dag Thyselius
vt02
MG125

- steg för steg

Maria Nilsson
vt02
MG126

en kvalitativ studie av webbplatsen i ett praktiskt perspektiv

Christina Koponen
vt02
MG127
Pernilla Vevang
vt02
MG128

En internkommunikationsstudie

Anna Johansson
ht02
MG129

- en kvalitativ intervjustudie om vad barn villha ut av sitt dataspelande

Linda Antov
ht02
MG135

En utvärdering av Svenska Mässans kundtidning

Charlotte Berg
vt03
MG136

- En kvalitativ undersökning av intranätets betydelse för medarbetarna inom Göteborgs Stad Biskopsgården

Johanna Aaw
vt03
MG139

En innehållsanalys av hur morgontidningarna Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten har presenterat brotts- och olycksoffer i nyhetstexter under tiden 1920 till 1995

Iréne Johansson
vt04
MG143

en experimentstudie om tv-kanalens betydelse för uppfattningen av tv-program

Christopher Kullenberg
vt04
MG149

En studie om format och ämnesvinjettering över tid

Minna Airenne
vt04
MG177

En kvalitativ studie av internkommunikationen mellan Schenker och de chaufförer som kör åt Schenker

Pierre Delang
vt07
MG180

En kvantitativ innehållsanalys av framsidorna på Sveriges tre största morgontidningar. Samt kvalitativ textanalys av huvudnyheterna

Katarina Clendinning
vt07
MG181

Om hur bilens miljöpåverkan behandlas i dagstidningstext

Helena Fernández
vt07
MG182

en kvantitativ innehållsanalys om hur den politiska tolkande journalistiken såg ut ett år innan valet 2006 i Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten och Svenska Dagbladet

Lady-France Mulumba
vt07
MG183

En kvantitativ undersökning av internkommunikationen och organisationsidentiteten inom Primärvården

Sofia Öberg
vt07
MG201

Hur nyheter uppdateras och rör sig på nätet

Jonathan Westerlind!
vt15
MG195

Om politiska partier och deras användning av sociala medier i vardagen

Liza Olsson
vt12
MG191

En statistisk analys av den svenska fonogramförsäljningen år 2000-2003

Henrik Agertz
vt05
MG189

En komparativ studie av den svenska videovåldsdebatten på 1980-talet och spelvåldsdebatten på 2000-talet

Christer Andersson
vt10
MG186

Miljöjournalistiken i Rapport 2006

Christoffer Bremefors
vt07
MG185

En studie av intranätet Nova och förutsättningarna för dess nyheter att kunna hjälpa till i den interna kommunikationen kring värderingar

Elin Asplind
vt07
MG184

En kvalitativ undersökning av inställningen till intern information av anställda på SDF Tynnered

Ognjen Dakic
vt07
MG179

Studenternas läsning av och uppfattning om studenttidningen Götheborske Spionen

Ida Johansson
vt07
MG178

En kvalitativ innehållsanalys av SVT Västs produktioner ur ett mångfaldsperspektiv

Mariana Soriano
vt07
MG175

en plats i cyberspace för miljöintresserade lärare och elever

Helene Linström
vt07
MG174

Omvärldsanalys av digital distribution av nordiska spel i Norden

Pirkko Väänänen
vt06
MG173

A study of journalists’ view of their responsibilities and possibilities within the mainstream press in Sri Lanka

Anna Bolin
vt06
MG172

En fallstudie av Göteborgs-Postens flerkanalspublicering: Redaktionell organisering och arbetsrutiner, nyhetsvärdering samt medielogik

Ulrika Hedman
vt06
MG171

En studie av politisk opinionsbildning, svenska ledarskribenter och den ”egentliga” partipressen

Jonas Ohlsson
vt06
MG170

En kvantitativ innehållsanalys av hur företag skildras i Dangens Industri

Christian JohanssonLotta Josefson
vt06
MG169

En attitydundersökning gentemot GP:s betalkortskunder

Peter Grönberg
vt05