Kandidatuppsats i journalistik

Löpnr
Titel
Innehåll
Författare
Termin
KH09-15

- om media, förhoppningar och förberedelser inför fotbolls-VM 2010

Ina Lundström, Niklas Zachrisson
ht09
KH09-13

- saklig rapportering eller propaganda?

Harald Baltzer,Sofi Cederlöf,Sarah Görsch,Marijana Milenkovic
ht09
KH09-11

- en jämförande studie av elva svenska och brittiska morgontidningars inställning till namn- och bildpublicering

Elin Hellström,Frida Jakobsson
ht09
KH09-10

Om resursbrist, felprioriteringar och brist på granskning

Christoffer Brandt,Johan Bohlin,Mathias Engwall
ht09
KH09-9

- En studie av ekonomijournalistikens kön

Alexander Klaar,Ebba Rosencrantz,Helena Sällström
ht09
KH09-8

- Mediemagasinet från JMG som tar nöje på största allvar

Fabian Bengtsson,Joel Engblom,Johan Stensson
ht09
KH09-7

om besvärliga läsare och tidningar med kontrollbehov

Moa Andersson,David Skansholm,Martin Stensrud
ht09
KH09-6
Caroline Ferngren,Julius Lidar,Emelie Malmros
ht09
KH09-5

Sverigedemokrater och slöjor i Ring P1

Sandra Barcella,Sanna Jansson,Marie Wenger
ht09
KH09-4
Jacob Nyström,Josef Molin,Micael Olsson
ht09
KH09-3
Magnus Carlsson,Fanny Gustavsson,Joanna Wahlsten
ht09
KH09-1

- Ett magasin om varför det är så få kvinnor som syns i sportrapporteringen

Cathrine Hofbauer,Josefine Frej,Goldie Lind
ht09
KV09-23

ett magasin med en mycket liten budget

Ann Edliden
vt09
KV09-22
Amanda Lindberg,Jonna Burén
vt09
KV09-21

En undersökning av hur pappan framställs i svenska föräldratidningar

Sanna Richter,Jenny Ursholm
vt09
KV09-20

En granskning av den påstådda vänstervridningen och partiskheten inom SVT

Soheil Pouresmaili,Olof Sjögren
vt09
KV09-19

- ett magasin om fotbollsjournalister och deras källor

Anna Sofia Dahl,Fredrik Lennander
vt09
KV09-18
Anders Nygren,Niklas Wennergren
vt09
KV09-17
Kalle Wannerskog,Kalle Lekholm
vt09
KV09-16

- Om fotojournalistik från krig och konflikter

Daniel Breece,Linnéa Gudmundson,Evelina Åström
vt09
KV09-15

- en analys av vikt

Linn Dupont,Henrietta Johansson,Sara Johansson
vt09
KV09-14
Patrik Johansson,Odd Södersten
vt09
KV09-13

En granskning av boken Gömda i svenska medier

Martin Hanberg,Rebecca Heimann
vt09
KV09-12

- om publicering av personuppgifter i press och bloggvärlden

Patrik Chi,Maria Hagström,Mikael Lennartsson
vt09
KV09-11

Om effekter av mediebevakningen kring församlingen i Knutby

Marcus Pettersson,Anna von Wachenfeldt
vt09
KV09-10

- ett magasin om bra nyheter och dålig PR

Mikael Delin,Simon Lindmark
vt09
KV09-9

Ett magasin om politik som spel, betydelsen av partiledaren och journalistikens opinionsbildande makt

Alexander Hellgren,Erik Holmlund
vt09
KV09-8
Anders Calderon,Christer Lindh
vt09
KV09-7
Frida Johansson,Malin Sandberg
vt09
KV09-6

- En granskning av mediernas rapportering av Pride

Cecilia Alstermark,Lisa Olofsson
vt09
KV09-5

Om mediebilden av religion i Svensk Dagspress

Madelene Engstrand,Jenny Nordlander
vt09
KV09-4

Special om fotbollsjournalistik

Richard Bråse,Anders Johansson,Per Jonsson
vt09
KV09-3

varför journalistiken misslyckas med granskningen av polisen.

Anton Assarsson,Peter Elvemo,Ramin Farzin
vt09
KV09-2
Emelie Aune,Josefin Brosché,Carolina Nilsson
vt09
KV09-1

Provocerande konst i pressen

Kalle Lekholm,Kalle Wannerskog
vt09
KH08-18

Studier av och reflektioner över svensk katastrofjournalistik

Louise Josborg,Karl Martinsson
ht08
KH08-17
Henrik Lundegard,Percy Nilsson
ht08
KH08-16

Bonden ur ett nytt perspektiv

Anna Gregerstam Nilsson,Henrik Månsson,Lisa Räng
ht08
KH08-15
David Isefjord,Kristoffer Kviberg,Mikael Olsson
ht08
KH08-14

- ett magasin om vikariesituationen i mediebranschen

Lisa Lundgren,Katia Nilsson,Sandra Stendahl
ht08
KH08-13

- En undersökning av mediebilden av medelålders kvinnor i svenska damtidningar

Karin Allander,Charlotte Boström
ht08
KH08-12
Filip Kruse,Andreas Larsson,Per Grehn
ht08
KH08-11
Johan Sjölund,Martin Spaak,Martin Trygg
ht08
KH08-10

Om moralkakor, nätpirater och offentlighetsprincipen

Ingrid Forsberg,Agnes Henriksson
ht08
KH08-9

- om medias inverkan på valdeltagande i allmänhet och Europaparlamentsvalet i synnerhet

Olivia Krantz,Boris Vasic
ht08
KH08-8
Elevlina Myrbäck,Moa Sandblad
ht08
KH08-7

En granskning av fyra tidningars rapportering om statssekreterare Lars Danielsson efter flodvågskatastrofen

Lova Jansson,Alexander Sofroniou,Henrik Thörling
ht08
KH08-6

- en kvalitativ studie av hälsolarm i kvällspress

Anna Lyrenäs,Sofia Strindvall,Laura Zurman
ht08
KH08-4

- ett magasin om anhörigas roll i brottsjournalistiken

Anni Alm,Elin Klemetz,Åsa Welander
ht08
KH08-3

Berättelsen om mediernas hantering av världens första feministiska parti

Erik Thyrell,Per-Ola Mjömark
ht08