”&#148

218

Examensarbete

MKV
, En uppsats om närvarande och frånvarande reporter och vad sexton läsare tycker om det i nyhetstexter”, , Text
, krig och sånt elände vill man ha mer stelt...”
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.