Kandidatuppsats i medie- och kommunikationsvetenskap

Löpnr
Titel
Innehåll
Författare
Termin
446

- en analys av speedwaysportens bevakning i Aftonbladet och Västerviks Tidningen

Lina Baldenäs
ht02
929

En kvantitativ innehållsanalys av svenska lokala morgontidningar i storstad och på landsort

Emma Byström och Emma Eng
vt15
447

- en kvalitativ studie av enskilda informatörers förhållningssätt till etik utifrån faktorer som organisation och proffession

Sofia KarlssonAnna Vorne
ht02
989

En kvalitativ mottagarstudie om reklam på bloggar

Anna Eliasson och Josefin Sahlin
ht16
1053

En kvalitativ studie om bingewatching

Elin Tornblad och Carl Bodin Svensk
vt18
1091

En kvalitativ studie över hur svensk och brittisk morgonpress ramade in skogsbränderna sommaren 2018 i relation till klimatförändringar

Moa Haeggblom och Sigrid Bersmann
vt19
696

En studie av tre myndigheter och deras opinionsbildande verksamhet

Pontus Haag
vt09
787

En studie kring medborgare och samhällsinformation.

Lovisa Fasth och Kajsa Säverström
vt12
448

- en analys av Gourmets position i striden om den goda matjournalistiken

Lisa Lemke
ht02
838

En studie av förekomsten av könsbrytande eller könsbevarande - mönster i intervjuer med musikartister

Fredrika Frimansson, Elin Frisk
vt13
449

- en kvalitativ textanalys av Melodivestivalen som ett medieevenemang, 1960-2002

Emma BorgMalin Fors
ht02
930

En kvalitativ studie om delandet av personlig information på sociala medier

Emma Bengtsson och Andrej Kavrzic
vt15
1054

En multimodal kritisk diskursanalys av svenska kroppsaktivisters
innehåll och uttryck på det sociala mediet Instagram

Sofia Rönnkvist & Amelie Svenstedt
vt18
450

En kvantitativ innehållsanalys

Carina FrednäsAnna-Karin Sagvall
ht02
990

En studie av riksdagspartiernas kommunikation på Facebook

Victoria Busck & Filippa Dahlkild
ht16
697

En kvalitativ studie av personalens syn på Blå Ställets internkommunikation

Voula Boura
vt09
788

Lärare och medier i undervisningen

Fredrik Andersson och Elisabeth Eriksson
vt12
194
Torun Bergendahl, Malin Malmén
vt96
451

en innehållsstudie om kommunaljournalistik i Göteborgsregionen

Peter HedlundKarin Holm
ht02
839

en studie om hur Wallenstams intranät används, upplevs och skulle kunna förbättras

Axel Birgerstam, Evelina Lindberg
vt13
452

- en kvantitativ studie av Aftonbladets och Dagens Nyheters presentation av krigsupptrappningen mot Irak

Martin KarlssonAxel Sjöberg
ht02
931

En kvalitativ publikstudie

Hanna Hernius och Sebastian Rosenlind
vt15
1092

En kvalitativ studie av två generationers inställning till riktad reklam utifrån ett gratifikationsperspektiv.

Joel Bäck Eneroth och Erik Stenman
vt19
453

En kvalitativ innehållsanalys om hur Metro och GP konstruerar sina nyhetstexter

Maria Jonsson
ht02
1055

En kvantitativ innehållsanalys av könsgestaltningen i rapporteringen av OS

Isabelle Nyberg & Frida Olsson
vt18
699

Redaktionellt ansvarigas syn på journalisters privata aktivitet på sociala medier

Sofie Engström Thina Grotmark
ht09
789

en undersökning av de deliberativa inslagen ikommentarsfälten på de svenska riksdagspartiernas Facebooksidor

Jonathan Svensson och Pontus Ström
vt12
454

- Elevers tolkningar av ett rekryteringsmagasin

Maria Larsson
ht02
840

En studie av journalister på Twitter

Kristin Eberson
vt13
991

En kvalitativ studie om medieporträtteringen av Hillary Clinton och Donald Trump

Ivana Milovanovic Julia Persson
ht16
1093

En kvalitativ samtalsstudie av programbladet Bibblan

Elin Frisk
vt19
198
Anders Nicklasson, Kamilla Krämer Petersson
vt96
455

En studie av hur och varför ungdomar på angeredsgymnasiet använder sig av Metro

Åsa BjörklundCamilla Riis
ht02
932

en kvalitativ studie om reklam i sociala medier ur ett offentlighetsperspektiv

Wilhelm Golinski och Matilda Wåger
vt15
1056

En kvalitativ analys kring aspekten att interagera med
främlingar

Emma Franzén
vt18
199
Anette Altré, Karin Beijer
vt96
456

Reklamskapares resonemang kring hur reklamens bild av kvinnan kan bidra till att forma unga kvinnors kroppsuppfattning

Therese BerglundCaroline Hansson
ht02
702

En kartläggning av kulturen och kulturpolitiken i artiklar berörande Västra Götalandsregionen i regionens dagspress

Erik Karlsson Jenny Svensson Malin Svensson
ht09
790

En studie av tio studentbloggar, deras tema ochutformning på tre olika universitet

Lisa Bergenfelz
vt12
457

En kvalitativ studie om e-learning hos IBM ur sändar- och mottagarperspektiv

Matilda Blomberg
ht02
841

En mottagarstudie på uppdrag av självhjälpshuset Solkatten

David Berg
vt13