Kandidatuppsats i medie- och kommunikationsvetenskap

Löpnr
Titel
Innehåll
Författare
Termin
448

- en analys av Gourmets position i striden om den goda matjournalistiken

Lisa Lemke
ht02
449

- en kvalitativ textanalys av Melodivestivalen som ett medieevenemang, 1960-2002

Emma BorgMalin Fors
ht02
839

en studie om hur Wallenstams intranät används, upplevs och skulle kunna förbättras

Axel Birgerstam, Evelina Lindberg
vt13
460

En studie av läsarnas uppfattning och attityder kring Göteborgs-Postens omgörning till del 2 i tabloidform

Jenny BankeAndreas Eriksson
vt03
701

En studie om vad förändringsprocessen som plattformsprojekt innebär för kommunikation och identitetstillhörighet på Naturvetenskapliga fakulteten Göteborgs universitet

Susanne Fredriksson Helen Hammargren
ht09
1019

En kvalitativ studie av Anders Borgs kriskommunikation

Hravn Forsne, Elin Jadefeldt
ht17
1020

En kvalitativ studie om hur unga upplever Instagram

Matilda Boberg, Jacob Hammar
ht17
710

En studie av börsbolags profilering i sina VD-brev under hög. respektive lågkonjunktur

Sara Alexandersson Hanna Brage
ht09
486

En studie av rapporteringen om Jan Stenbeck i pressen efter hans bortgång

Elin Johansson
ht03
945
Sebastian Davidsson och Fredrik Lagerström
ht15
852

A Case Study of a Representative of Global Civil Society

Isacora Hellegren
vt13
1026

EN KVALITATIV TEXTANALYS AV BOSTAD2021 EXTERNA KOMMUNIKATION

EMELIE ISAKSSON, FIA RÖNNQUIST, JONAS SVERNEBORN
ht17
951

En studie kring gratistidningarnas innehåll

Magnus Edgren och Mattias Rydström
ht15
511

- en studie om samspelet mellan ekonomijournalister och näringslivsinformatörer

David BengtssonMatias Ristiniemi
vt04
955

En ny infallsvinkel till diskussionen om native advertising

Lars Lööf
ht15
742

En kvalitativ studie av valrörelsen 2010 års strategiska kommunikation hos Hallands Socialdemokratiska Partidistrikt

Therese Stoltz
ht10
8

Bakgrund och framtidsutsiker

Birgitta Sivermark, Karin Strand
ht82
1032

En kvalitativ intervjustudie om två generationers användning och identitet på Instagram

Florén, Frida, Lawenius, Stina
ht17
528

En jämförelse av de iranska tryckfrihetslagarna i teori och praktik

Pardis Mehdizadegan
vt05
726

En kvalitativ studie kring studenter, arbete och informationsinhämtning

Rebecka BladHanna Östberg
vt10
532

en studie om vilen betydelse livet på nätet har för unga kvinnor i deras vardagsliv

Sara GunnarssonMaria Danielsson
vt05
728

en studie om unga människors syn på annonser i olika mediekanaler

Helen AngervikIsabella Szajewska
vt10
866

En undersökning om hur kommunikationsbyråer kommunicerar

Jessica Sanford och Johanna Strömgren
ht13
536

- uttryck för en kulturell gemenskap kring fri/öppen mjukva

Lotta Josefson
vt05
537

APT-mötet som intern kommunikationskanal

Malin ZetterlundChristin Törnqvist
vt05
545

En studie om SVT:s inrikespolitiska expertkommentatorer

Malin LundellAnders Olson
vt05
642

En studie av Espresso House´ interna kommunikation

Emma Brink
ht07
547

En kvantitativ behovsundersökning av vad chefer i Västra Götalandsregionen anser om en ny intranätsida enbart för dem, och vad de skulle vilja ha på en sådan webbsida

Sarah DahlstenChristina Svensson
vt05
957

En kvalitativ studie om vad som motiverat användare till att bli early adopters av appen Airdine

Frida Ekholm Kristoffer Paldeak
vt16
548

En studie av några mediepedagogiska resurser från Multimediabyråns webbsidor

Solveig Svanholm
vt05
733

En beskrivande studie om ungdomars politiska deltagande genom kommunikationen av hjärtefrågor

Sandra Hansson och Lisa Snäll
ht10
871

En studie om PR och ideella organisationer

Rebecka Hagman och Jonna Knibestöl
ht13
958

En kvalitativ innehållsanalys av stilpodcasts ur ett genusperspektiv

Victoria Dahlström Mikaela Olsson
vt16
645

En kvalitativ analys av unga svenskars uppfattning om implementering av tvådimensionella koder i Aftonbladet

Henrik Berg Fredrik Lennander
ht07
873

En kvalitativ studie om Försvarsmaktens kommunikation efter avskaffandet av den allmänna värnplikten.

Julia Carlsson och Kimberly Åkerström
ht13
40
Rosita Fahlström, Torbjörn Persson
vt89