Kandidatuppsats i medie- och kommunikationsvetenskap

Löpnr
Titel
Innehåll
Författare
Termin
472

En studie av mässans roll och position på det kulturella fältet utifrån arrangörer och utställare

Johanna AdamssonLisa Virhammar
vt03
503

En kvantitativ studie kring mediebilden av invandrare i svensk dagspress

Belma Kratovic
vt04
879

Ett kulturarv som rymmer dramatik, klasskamp, ideologiska motsättningar, propaganda, smutskastning, humor och en unik bildskatt

Tina Hildebrand
ht13
1094

A case study on the narrative character of hashtag activism on Twitter in 2016

Nora Lundberg
vt19
1093

En kvalitativ samtalsstudie av programbladet Bibblan

Elin Frisk
vt19
1092

En kvalitativ studie av två generationers inställning till riktad reklam utifrån ett gratifikationsperspektiv.

Joel Bäck Eneroth och Erik Stenman
vt19
1091

En kvalitativ studie över hur svensk och brittisk morgonpress ramade in skogsbränderna sommaren 2018 i relation till klimatförändringar

Moa Haeggblom och Sigrid Bersmann
vt19
1090

En kvantitativ innehållsanalys om hur Dagens Nyheter rapporterar kring flygets klimatpåverkan.

Sara Cannmo och Alicia Francke
vt19
1089

En kvalitativ semiotisk och retorisk analys av Nikes Just Do It- kampanj Dream Crazy

Nathalie Gerke, Andreas Moberg & Ida Tilemo
vt19
1087

En kritisk retorikanalys av Oatly och Arlas argumentation i reklamfilm

Isa Ellman
vt19
1086

En kvalitativ studie av hur unga tar del av nyheter och information om samhälle och politik i dagens medielandskap

Anna Örberg Turner och Rasmus Derosche
vt19
1085

En kvantitativ innehållsanalys över partiers samstämmighet mellan valmanifest och kommunikation på Instagram

Julia Tänzer och Klara Wetterlöv
vt19
1084

En teoriprövande kvantitativ innehållsanalys av lokalpressens bevakning av äldreomsorgen i två svenska kommuner

Christian Mossberg
vt19
1083

En kvalitativ studie av hur unga svenska kvinnor resonerar kring retuscherande kamerafilter på sociala medier

Maja Grandell
vt19
1082

En kvalitativ intervjustudie om unga kvinnors meningsskapande av marknadsföring av feministiska budskap

Katarina Curran, Louise Sandqvist och Ingrid Wikehult
vt19
1081

En kvantitativ innehållsanalys av representationen av olika kroppsnormer i VeckoRevyn

Tove Lindén och Louise Lindkvist
vt19
1080

En kvantitativ innehållsanalys av den virtuella influencern Miquela Sousas Instagramkonto

Nellie Karlsson och Hanna Lööf
vt19
1079

En kritisk retorikanalys av den svenska Polisens rekryteringskampanj ”Det finns en större uppgift”

Ellen Gribing, Caroline Stenström Toll och Matilda Thomasson
vt19
1078

En tematisk analys av SVT:s dokumentär Josefin Nilsson - älska mig för den jag är

Rebecka Drake och Klara Zellman
vt19
1077

En kvalitativ studie om tonårstjejers användande av flera Instagramkonton

Anna Andersson Björk
vt19
1076

En kvantitativ innehållsanalys av svenska mediers gestaltning av terrorister och myndigheter i samband med två högerextrema terrorattacker

David Södermalm, Kristoffer Engdahl & Staffan Wahlbeck
vt19
1075

En kritisk retorikanalys av hur inflytelserika svenska youtubers konstruerar sin psykiska ohälsa på Youtube

Alexandra Bergqvist
vt19
1074

En kvalitativ intervjustudie om hur journalister resonerar kring arbetsrutiner och nyhetsvärdering sedan införandet av betalväggar.

Moa Asplund och Nadia Mattsson
vt19
1073

En kvalitativ undersökning om hbtqi-personers förtroende för den svenska Försvarsmakten

Hanna Bodell och Angelika Knutsson
ht18
1072

Bland björnar, rådjur och uttrar. En dag på ”zoo”.

Viktor Skancke
ht18
1071

- En kvantitativ studie om Expressens och Svenska Dagbladets rapporteringar om hudcancer.

Rana Gouhar
ht18
1070

Politiska mem som retoriskt vapen på Facebook i Sverige

Emil Kieri
ht18
1069

En kvalitativ studie om interkulturell kommunikation i Västra Kapprovinsen, Sydafrika

Sofie Stensman
ht18
1068

En kvalitativ observations- och intervjustudie om hur invånare i Göteborg förhåller sig till Göteborgs Stads kampanj Fimpologi

Vera Ebbesson Dehlin och Adam Karseland
ht18
1067

En kvalitativ intervjustudie om gymnasietjejers uppfattning kring influencers på Instagram och Snapchat.

Louise Hermelin och Zhela Shtab
ht18
1066

En kvalitativ bildanalys om maktstrukturer och könsstereotyper i svensk barnunisexreklam

Nike Lundahl
ht18
1065

En kvalitativ intervjustudie av företags strategiska kommunikation

Maja Hurtigh
ht18
1064

En analys av svenska kommuners översättning av varumärke

Nellie Bäckman
ht18
1063

En kvalitativ studie om hur unga vuxna använder P3

Carolina Fridh, Julia Roempke & Emilia Sandberg
ht18
1062

En kvantitativ innehålls- och trendanalys av IKEA Sveriges kundkataloger mellan 1999 och 2019, utifrån ett inkluderingsperspektiv.

Alexander Teame och William Turner
ht18
1061

En kvalitativ studie om unga mäns syn på näthat

Matilda Bergman, Louise Idebäck & Fabian Wennerbäck
vt18
1060

En kvalitativ studie om unga mäns identitetsskapande och självpresentation på Instagram

Carolina Bengtsson, Johanna Nilsson & Sandra Lindqvist
ht18
1059

En kvalitativ studie om TV4s kriskommunikation under Martin Timell-krisen

Moa Luhnevåg & Sofie Paulsson
vt18
1058

En kvalitativ studie om en kommuns översättning av strategisk kommunikation kring arbetsgivarvarumärke

Alice Karlsson
vt18
1057

En fallstudie om Uppdrag gransknings reportage om Fredrik Virtanen och Metoo

Emmy Qvil
ht18
1056

En kvalitativ analys kring aspekten att interagera med
främlingar

Emma Franzén
vt18
1055

En kvantitativ innehållsanalys av könsgestaltningen i rapporteringen av OS

Isabelle Nyberg & Frida Olsson
vt18
1054

En multimodal kritisk diskursanalys av svenska kroppsaktivisters
innehåll och uttryck på det sociala mediet Instagram

Sofia Rönnkvist & Amelie Svenstedt
vt18
1053

En kvalitativ studie om bingewatching

Elin Tornblad och Carl Bodin Svensk
vt18
1052

Kvinnor och pornografi

Hanna Olsson
vt18
1051

En kvalitativ textanalys av personporträtt i tidskriften ELLE

Camilla Lindberg
vt18
1050

En studie om Metoos gestaltning i svenska medier

Jonna Eklund
vt18
1049

En kvalitativ studie om hur unga upplever att deras attityder och värderingar påverkas av influencers på Youtube

Molly Bergvall, Linnea Hjärn & Olivia Pernefors
vt18
1048

En studie av SDF Angereds arbetsgivarvarumärke utifrån ett medarbetarperspektiv

Josefine Järbur, Elias Krantz & Daniel Lange
vt18
1047

En multimodal kritisk diskursanalys av mensaktivism på Instagram

Erika Nordbring och Julia Ekman
vt18