Kandidatuppsats i medie- och kommunikationsvetenskap (Examensarbete)

Löpnr
Titel
Innehåll
Författare
Termin
1237

En kritisk diskursanalys av mediernas makt över en gentrifieringsprocess utifrån fallet Möllevången

Olivia Viklund
vt23
1236

En kvalitativ fokusgruppstudie om kvinnor ur olika generationers åsikter och
tankar kring skönhetsideal, baserat på medieutbudet under uppväxten.

Sofie Lindén
vt23
1235

En kvalitativ studie om unga vuxnas upplevelser av självpresentation på dejtingappar

Cornelia Ebefors, Fredrika Lindner
vt23
1234

En kvalitativ studie om unga kvinnors konsumtion av
dokusåpor.

Ylva Bergström, Liv Bolin
vt23
1233

En kvalitativ studie som undersöker hur svenska sociala medieanvändare
födda i generation Z upplever cancel culture

Tove Berggrund, Malin Fransson, Annie Hermansson
vt23
1232

En kvantitativ innehållsanalys av svensk morgon och kvällspress under fotbolls-VM i Qatar 2022 och fotbolls-VM i Ryssland 2018

´Fredric Eriksson, Joel Lundström
vt23
1231

En kvalitativ innehållsanalys av svensk greenwashing

Ebba Bäckman, Ella Åberg
vt23
1230

En diskursanalys om hur högerpopulistiska partier framställs i svenska nyhetsmedier

Emilia Latifpour, Cornelia Medin
ht21
1229

En kvalitativ intervjustudie om hur män och kvinnor i
tjugoårsåldern känner kring sin medieanvändning

Ella Gruenberg, Sofie Hellström
ht22
1228

En kvalitativ intervjustudie om trovärdighet och förtroende för Public Relations

Michaela Mattsson Amneteg
ht22
1227

En kvalitativ språkanalys om kommentatorers rapportering ur ett genusperspektiv

Marion Lindström, Elsa Nilsson
ht22
1226

En kvalitativ studie om två generationers attityder till riktad reklam ur ett integritetsperspektiv

Celina Kenttälä, Tilda Svensson, Saga Thieme
ht22
1222

En jämförande kvantitativ innehållsanalys av gestaltningen av flyktingar från mellanöstern respektive Ukraina i svenska nyhetsmedier

Jennifer Karlsson
ht22
1221

En kvantitativ innehållsanalys om negativa kampanjer på politiska partiers Instagram

Isabel Lindén, Elin Rasmusson, Cornelia Sahlin
ht22
1220

En retorisk analys av Klarnas kommunikation

Julia Mohn, Hedda Seebass Svensson
ht22
1219

En kvalitativ innehållsanalys av barns involvering i familjevloggares betalda samarbeten på YouTube

Martina Davitkova, Hanna Eklund, Ella Engberg
ht22
1218

En kvalitativ intervjustudie om mammors attityd till barn
som exponeras på Instagram

Emma Wiberg, Heidi Byrman Andersson
ht22
1217

En semiotisk bildanalys av hur Instagramanvändare gestaltar
verkligheten under hashtagen #Instagramvsreality

Alicia Svensson, Erica Nilsson Harvanek
ht22
1216

En tematisk innehållsanalys av den svenska BookTok-gemenskapen på det
sociala mediet TikTok

Louise Lindquist, Alva Lundmark, Tuva Rosén
ht22
1215

Representation i Youtubeinnehåll som konsumeras
av barn i åldern 9–12 år

Matilda Liebig
ht22
1214

En kvalitativ studie som utreder hur och varför Sveriges
Generation Z använder Tiktok.

Emelie Lindberg
ht22
1213

En kvantitativ studie om medelålders kvinnors attityder till
normbrytande- och stereotypisk kvinnlig klädreklam.

Ida Bolin, Lisa Johansson, Emma Jood
ht22
1212

En kvantitativ innehållsanalys om medborgarjournalistikens kvalitet på Flashback

Josefine Gerdtman, Emelie Gustafsson
ht22
1211

Hur mansrollen och maskuliniteter konstrueras och representeras i samband med #metoo-rörelsen

Emilia Tengborg
vt22
1210

En kombinerad kvantitativ innehållsanalys och tematisk analys om representationen av tjocka kroppar i modetidningen ELLE

Alice Gatenheim, Louise Jensen
vt22
1209

En jämförande studie av medierapporteringen kring två svenska statsministrar ur ett genusperspektiv

Jessica Alfredsson, Alice Lundberg, Wilma Maxe
vt22
1208

En kvalitativ intervjustudie om hur näringslivet och kulturbranschen förstår kommunikation

Sara Sekund
vt22
1207

En kvalitativ innehållsanalys om svenska och danska myndigheters kampanjfilmer
under covid-19 pandemin utifrån narrativ och retorik

Josefine Danielsson, Lovisa Englund Arvidsson & Hanna Menonen
vt22
1206

En multimodal kritisk diskursanalys av Aftonbladets artiklar om flyktingar och asylsökande

Jenny Suurküla
vt22
1203

En kvalitativ intervjustudie av kvinnors upplevelser av sociala medier och digital aktivism

Julia Lyngfelt, Olof Wendeberg
vt22
1202

En intervjustudie om unga tjejers sexuella självuppfattning och TikTok

Jessica Johansson, Henny Nerin
vt22
1200

En multimodal kritisk diskursanalys av män och kvinnors framställning i parfymreklam

Elina Horst, Filippa Kumlander
vt22
1197

En kvantitativ innehållsanalys av hur följare uttrycker sitt förtroende i kommentarsfält under sponsrade inlägg på Instagram

Elsa Ekström, Evelina Johansson
vt21
1195

En retorisk analys av mem rörande kriget mellan Ryssland och Ukraina

Johannes Andersson, Fanny Carlsson
vt22
1194

En kvalitativ studie, om vilken roll unga kvinnor och mäns förväntningar på TikTok har för synen på influencer marketing på plattformen.

Rebecca Elinder, Melina Kälström
vt22
1193

En kvalitativ intervjustudie om hur chefer inom äldreomsorgen ser på arbetet med internkommunikation

Samuel Jannert, Nanna Mühlhausen Järnstedt
vt22
1192

En kvalitativ studie om medvetenhet och attityder gentemot reklam på Facebook

John Andersson, Arvid Holmqvist
vt22
1191

En kvantitativ innehållsanalys av hur informationskvalitén i svenska företags
hållbarhetsredovisning förändrats från år 2014 till 2020

Lina Hellman, Filip Skoglund
vt22
1190

En kvantitativ innehållsanalys om bemötandet i intervjuer av dam- och herrspelare inom elitfotbollen

Elin Nyman, Nora Rönnfors, Amna Zeherovic
vt22
1189

En kvalitativ studie om medieanvändares uppfattningar om politisk reklam på Instagram

Lisa Magnusson
vt22
1187

En kvalitativ intervjustudie om ungdomars uppfattning av varumärket VELO och dess marknadsföring på Instagram

Sol Alnesten, Julia Engvall, Filip Frankfelt
vt22
1186

En kvalitativ studie om kvinnliga 60-talisters uppfattningar av reklam på Instagram

Victoria Drake, Malin Eklöf
vt22
1185

En kvalitativ studie om unga och unga vuxnas
attityd till reklam på YouTube

Arvid Castor, Carl Norrman Humble
vt22
1184

En kvalitativ intervjustudie om ungas attityder till reklam i
sociala medier

Cornelia Brännström, Julia Karlsson, Ellen Larsson
vt22
1182

En multimodal analys om personifiering på svenska partiledares
Instagramkonton

Gustaf Lundqvist och Emil Moghaddam
ht21
1181

En kvantitativ innehållsanalys av framställningen av herr fotbolls-VM i Qatar 2022 i Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten

Felicia Berggren, Amelia Karlsson Alfonzo & Amanda Säll
ht21
1180

En kvalitativ intervjustudie av hur influencers yrke påverkar deras
vardagliga liv

Nadine Gustafsson
ht21
1179

En kvalitativ intervjustudie om unga kvinnors uppfattning av en reklamkampanj publicerad av Caia Cosmetics, 2019

Engla Lifsten, Maral Nazari och Lova Sandman
ht21
1178

A quantitative content analysis of France’s nation image as a cooperation partner in Swedish newspapers over the course of Brexit

Sally Andersson
ht21