Kandidatuppsats i medie- och kommunikationsvetenskap

Löpnr
Titel
Innehåll
Författare
Termin
793

en studie om hur män framställs i svenska Cosmopolitan 2011

Marie Anneling och Ellen Svahn
vt12
960

En kvalitativ text- och bildanalys av hur Anna Kinberg Batra framställdes och porträtterades i svensk dagspress inför partiledarvalet 2015

Jessica Kjellström och Annica Levin Lundberg
vt16
567

En kvalitativ studie om individens deltagande i samhällslivet genom kommunens hemsida

Susanna PålhammarCarolina Gustafsson
ht05
962

En kvalitativ innehållsanalys om normativ femininitet i tjejtidningen Frida

Mathilde Jakobsson Sara Kindberg
vt16
650
Anna Nygren Johanna Rosén
vt08
963

En kvalitativ studie om strategisk kommunikation
kring temporära bostäder i Göteborg

SANDRA STENVALL EFRAIM
vt16
651

Hur ekonom- och ingejörsstudenter kan bli Volvo It:s framtida medarbetare

Magnus Ejerhed Anna Johansson Caroline Jägersvärd
vt08
964

En studie om reklam i podcasts.

Louise Isaksson & Sahra Sääf
vt16
965

En studie om feministiskt engagemang på
stafettkonton på Instagram

Emma Bjureblad Emma Nilsson
vt16
64
Magdalena Persson, Ann Tranchell
vt91
975

en kvantitativ studie av ryska byrånyheter på nätet

Svante Nygren
vt16
67
Nina Olsen, Valle Svahn
ht91
966

En kvalitativ studie om Facebook-användare och deras publik

Nina Cederholm
vt16
328

En studie av ljudets kommunikativa funktion i en TV-fiktion.

Daniel Gislén
vt99
967

En kvalitativ studie om språkliga könsskillnader
i två svenska podcasts

Amanda Johansson Fager & Matilda Abrahamsson
vt16
994

En kvalitativ studie om författares upplevelser av självpublicerade böcker

Andrea Roempke
vt17
587

En diskursteoretisk analys av riksdagsbloggen www.politiskt.nu

Josefin Lindberg Mariam Hibombo
vt06
588

En undersökning av kommunikationen mellan modersmålslärare och övriga lärare, i grundskolan, Göteborg

Louise Deurell
vt06
886

En retorisk analys av Fittstim – min kamp

Jennifer Marin Hummelin, kristina Sandin
vt14
995

En kvantitativ komparativ studie om mediernas nyhetsframställning av Angered och Majorna-Linné

Emilia Norgren
vt17
968

Representationen av samer i fem svenska tidningar under 2015.

Jeff Nordmark
vt16
888

En studie av hur varumärkesorienteringen i svenska kommunorganisationer kan mätas

Andreas Forsner
vt14
996

En kvalitativ studie om riktad reklam på sociala medier ur ett integritetsperspektiv

Catherine Lavér & Louise Nordahl
vt17
594

En kvalitativ jämförande studie mellan Sverige och Nya Zeeland

Camilla BergendahlRebecka Bjelfenstam Korn
vt06
969

En studie om förlags syn på e-boken och pappersboken som medium

Ellen Sjöberg
vt16
970

en kvalitativ studie av studenters
användning av och åsikter om hur
inlärningen påverkas av kurslitteratur i
e-boksformat

Malin Carlsson
vt16
971

En studie om hur hudcancer gestaltats i svensk dags- och kvällspress mellan åren 2005 och 2014.

Olle Lindgren
vt16
599

Fokusgruppsintervjuer med gymnasieungdomar om deras nyhetssyn

Ingrid KarlssonPär Augustsson
ht06
997

En studie om storytelling inom den svenska modebranschen

Anders Johansson
vt17
972

En kvantitativ mottagarstudie av Humanistiska
fakultetens alumnverksamhets e-nyhetsbrev

Joline Bergfalk och Hugo Gustafsson
vt16
347

En kvantitativ innehållsanalys av hur kraven i platsannonser förändras över tid

Magdalena Larhed, Catarin Östlund
ht99
998

Hur nyhetskonsumtion påverkar uppfattningen om Sveriges företagsklimat

Tim Segerberg
vt17
348

- en studie av relationen mellan Investor Relationsansvariga och finansanalytiker

Andreas Jerat, Arthur Zachau
ht99
753

Enkvalitativ studie av digitaliseringens påverkan pågenerationsskillnader, med fokus på kommunikation

Philip Bernåker Julia Halldner
vt11
607

En kvalitativ studie av Schenkers intranät NOVA

Martin EfvergrenTobias Skarpsvärd
ht06
999

En kvalitativ studie om smygreklam i sociala medier

Madeleine Berggren och Sara Petrovic
vt17
609

en kvalitativ studie om intern kommunikation ur ett organisatoriskt perspektiv

Sorana Stillkvist
ht06
754

en studie om mikrokommunikation med kundpinnen ifokus

Anna Friman Sofie Nilsson
vt11
1000

En studie om genus och pojkars brist på läsning ur ett förlagsperspektiv.

Jakob Boëthius och Emilia Hjertman
vt17
973

A study of coverage of the 2015 U.K. General Election

Hedvig Algotsson
vt16
1001

En kvantitativ innehållsanalys av svenska politiska partiers användning av Facebook

Emelie Hagbranth & Mikael Hermansson
vt17