Kandidatuppsats i medie- och kommunikationsvetenskap

Löpnr
Titel
Innehåll
Författare
Termin
1064

En analys av svenska kommuners översättning av varumärke

Nellie Bäckman
ht18
1065

En kvalitativ intervjustudie av företags strategiska kommunikation

Maja Hurtigh
ht18
1066

En kvalitativ bildanalys om maktstrukturer och könsstereotyper i svensk barnunisexreklam

Nike Lundahl
ht18
974

En innehållsstudie av native advertising på svenska nyhetssajter

John Burlin
vt16
1067

En kvalitativ intervjustudie om gymnasietjejers uppfattning kring influencers på Instagram och Snapchat.

Louise Hermelin och Zhela Shtab
ht18
1068

En kvalitativ observations- och intervjustudie om hur invånare i Göteborg förhåller sig till Göteborgs Stads kampanj Fimpologi

Vera Ebbesson Dehlin och Adam Karseland
ht18
1069

En kvalitativ studie om interkulturell kommunikation i Västra Kapprovinsen, Sydafrika

Sofie Stensman
ht18
1070

Politiska mem som retoriskt vapen på Facebook i Sverige

Emil Kieri
ht18
876

En studie om marknadskommunikation, storytelling och målgrupper i upplevelseindustrin.

Magdalena Björklund
ht13
1071

- En kvantitativ studie om Expressens och Svenska Dagbladets rapporteringar om hudcancer.

Rana Gouhar
ht18
1072

Bland björnar, rådjur och uttrar. En dag på ”zoo”.

Viktor Skancke
ht18
61
Niclas Samsioe, Anna Svensson
vt91
1073

En kvalitativ undersökning om hbtqi-personers förtroende för den svenska Försvarsmakten

Hanna Bodell och Angelika Knutsson
ht18
64
Magdalena Persson, Ann Tranchell
vt91
324

om ungdomars tolkningar av representationen av förorten i TV-serien Hammarkullen

Lena Johansson, Jonas Urve
vt99
1048

En studie av SDF Angereds arbetsgivarvarumärke utifrån ett medarbetarperspektiv

Josefine Järbur, Elias Krantz & Daniel Lange
vt18
1063

En kvalitativ studie om hur unga vuxna använder P3

Carolina Fridh, Julia Roempke & Emilia Sandberg
ht18
1062

En kvantitativ innehålls- och trendanalys av IKEA Sveriges kundkataloger mellan 1999 och 2019, utifrån ett inkluderingsperspektiv.

Alexander Teame och William Turner
ht18
1061

En kvalitativ studie om unga mäns syn på näthat

Matilda Bergman, Louise Idebäck & Fabian Wennerbäck
vt18
1060

En kvalitativ studie om unga mäns identitetsskapande och självpresentation på Instagram

Carolina Bengtsson, Johanna Nilsson & Sandra Lindqvist
ht18
1059

En kvalitativ studie om TV4s kriskommunikation under Martin Timell-krisen

Moa Luhnevåg & Sofie Paulsson
vt18
1058

En kvalitativ studie om en kommuns översättning av strategisk kommunikation kring arbetsgivarvarumärke

Alice Karlsson
vt18
1057

En fallstudie om Uppdrag gransknings reportage om Fredrik Virtanen och Metoo

Emmy Qvil
ht18
1056

En kvalitativ analys kring aspekten att interagera med
främlingar

Emma Franzén
vt18
1055

En kvantitativ innehållsanalys av könsgestaltningen i rapporteringen av OS

Isabelle Nyberg & Frida Olsson
vt18
1054

En multimodal kritisk diskursanalys av svenska kroppsaktivisters
innehåll och uttryck på det sociala mediet Instagram

Sofia Rönnkvist & Amelie Svenstedt
vt18
1053

En kvalitativ studie om bingewatching

Elin Tornblad och Carl Bodin Svensk
vt18
1052

Kvinnor och pornografi

Hanna Olsson
vt18
1051

En kvalitativ textanalys av personporträtt i tidskriften ELLE

Camilla Lindberg
vt18
1050

En studie om Metoos gestaltning i svenska medier

Jonna Eklund
vt18
1049

En kvalitativ studie om hur unga upplever att deras attityder och värderingar påverkas av influencers på Youtube

Molly Bergvall, Linnea Hjärn & Olivia Pernefors
vt18
1047

En multimodal kritisk diskursanalys av mensaktivism på Instagram

Erika Nordbring och Julia Ekman
vt18
1046

En kvalitativ textanalys av två
välgörenhetsorganisationers arbete med
storytelling i sina kampanjfilmer

Linnéa Andersson och Ebba Persson
vt18
1045

En kvalitativ intervjustudie om PR-konsulters
uppfattning av medierelationer

Chalene Johansson & Hanna Aronsson
vt18
1044

En kvalitativ studie av ungdomars inställning till riktad reklam och hanteringen av deras privata information på Facebook.

Oscar Christiansson och Otis Ingelstam
vt18
1043

En kvalitativ intervjustudie med kvinnor som levt i nära våldsrelationer

Mikaela Ågren och Linn Olsson
vt18
1042

Communicating with music in audiovisual advertising

Jonas Hallén
vt18
1041

En kvalitativ intervjustudie om hur tonårstjejer uppfattar
influencers

Emma Bergendahl
vt18
1040

”En studie av unga svenskars bild av veteraner från internationella konflikter”

Samuel Jubell
vt18
1039

En studie om diplomatisk kommunikation på Twitter

Olivia Govik
vt18
1038

En fallstudie om högstadieelevers youtubevanor

Robin Bursjöö
vt18
1037

En kvalitativ studie om Café Magazines framställning av maskulinitet då och nu

Amanda Båmstedt och Anna Risenfors
vt18
1036

En kvalitativ studie om medieförtroende med fokus på unga vuxnas förtroende för avsändare

Vasilios Bartziokas, Markus Dalström och Tim Vikman
vt18
1035

Kampsportatleters Identitetsskapande Över Twitter

Robert Mike Varga
ht17
1034

En kvantitativ studie om könsfördelning mellan kvinnliga och manliga idrottare i sportsidornas rapportering med fokus på den internationella kvinnodagen 2016 och 2017

Jesper Medin
ht17
1033

En kvalitativ studie om företags tankar om riktad reklam ur ett integritetsperspektiv

Ida Törnqvist
ht17
1032

En kvalitativ intervjustudie om två generationers användning och identitet på Instagram

Florén, Frida, Lawenius, Stina
ht17
1031

En kvalitativ intervjustudie om fäders behov av sociala nätverk

Linnéa Thörnqvist
ht17
1030

En kvalitativ studie av två myndigheters kriskommunikation i samband med terrordådet på Drottninggatan

Holger Brundin, Olof Mattson
ht17