Kandidatuppsats i medie- och kommunikationsvetenskap

Löpnr
Titel
Innehåll
Författare
Termin
1019

En kvalitativ studie av Anders Borgs kriskommunikation

Hravn Forsne, Elin Jadefeldt
ht17
1064

En analys av svenska kommuners översättning av varumärke

Nellie Bäckman
ht18
1065

En kvalitativ intervjustudie av företags strategiska kommunikation

Maja Hurtigh
ht18
1025

En kvalitativ observationsstudie om beslutsprocesserna bakom vad public service
publicerar på sociala medier

Tetiana Susulovska, Amanda Vilgotsson
ht17
1066

En kvalitativ bildanalys om maktstrukturer och könsstereotyper i svensk barnunisexreklam

Nike Lundahl
ht18
1067

En kvalitativ intervjustudie om gymnasietjejers uppfattning kring influencers på Instagram och Snapchat.

Louise Hermelin och Zhela Shtab
ht18
1068

En kvalitativ observations- och intervjustudie om hur invånare i Göteborg förhåller sig till Göteborgs Stads kampanj Fimpologi

Vera Ebbesson Dehlin och Adam Karseland
ht18
1069

En kvalitativ studie om interkulturell kommunikation i Västra Kapprovinsen, Sydafrika

Sofie Stensman
ht18
1070

Politiska mem som retoriskt vapen på Facebook i Sverige

Emil Kieri
ht18
1032

En kvalitativ intervjustudie om två generationers användning och identitet på Instagram

Florén, Frida, Lawenius, Stina
ht17
18

En undersökning om tittande på kabelTV i Göteborg.

Ronny Severinsson
ht84
1071

- En kvantitativ studie om Expressens och Svenska Dagbladets rapporteringar om hudcancer.

Rana Gouhar
ht18
1072

Bland björnar, rådjur och uttrar. En dag på ”zoo”.

Viktor Skancke
ht18
1073

En kvalitativ undersökning om hbtqi-personers förtroende för den svenska Försvarsmakten

Hanna Bodell och Angelika Knutsson
ht18
907

En studie om hur förtroendet för en webbsida påverkas av färg

Ellinor Eriksson och Jessica Lindbom Jämting
ht14
177
Madeleine Kruger, Michaela Frisén
ht95
986

En tematisk anlys av Göteborgs-Postens ledarsidor

Henrik Gelderman
ht16
179
Maria Damgren
ht95
180
Peter Gelton
ht95
987

En kvantitativ studie av satirteckningens roll i svensk dagspress

David Högberg och Nils Sjölund
ht16
1050

En studie om Metoos gestaltning i svenska medier

Jonna Eklund
vt18
694

En kvalitativ studie om gerillareklamens kommunikationsprocess

Jessica Gustavsson
vt09
182
Jonas Berring, Magnus Eriksson
ht95
988

En analys av populism och ideologi på den sociala medieplattformen Twitter

Niklas Gustafsson, Tom Serner
ht16
1051

En kvalitativ textanalys av personporträtt i tidskriften ELLE

Camilla Lindberg
vt18
927

En studie om satirteckningars plats i svenska dagstidningar

Emma Ekström
vt15
1052

Kvinnor och pornografi

Hanna Olsson
vt18
786

En undersökning hur en målgrupp tolkar en informationskampanj

Anna Halvarsson
vt12
928

En fallstudie av den interna kommunikationen på AstraZeneca Mölndal

Sabina Isaksson och Sanna Kumlin
vt15
1063

En kvalitativ studie om hur unga vuxna använder P3

Carolina Fridh, Julia Roempke & Emilia Sandberg
ht18
1062

En kvantitativ innehålls- och trendanalys av IKEA Sveriges kundkataloger mellan 1999 och 2019, utifrån ett inkluderingsperspektiv.

Alexander Teame och William Turner
ht18
1061

En kvalitativ studie om unga mäns syn på näthat

Matilda Bergman, Louise Idebäck & Fabian Wennerbäck
vt18
1060

En kvalitativ studie om unga mäns identitetsskapande och självpresentation på Instagram

Carolina Bengtsson, Johanna Nilsson & Sandra Lindqvist
ht18
1059

En kvalitativ studie om TV4s kriskommunikation under Martin Timell-krisen

Moa Luhnevåg & Sofie Paulsson
vt18
1058

En kvalitativ studie om en kommuns översättning av strategisk kommunikation kring arbetsgivarvarumärke

Alice Karlsson
vt18
1057

En fallstudie om Uppdrag gransknings reportage om Fredrik Virtanen och Metoo

Emmy Qvil
ht18
1056

En kvalitativ analys kring aspekten att interagera med
främlingar

Emma Franzén
vt18
1055

En kvantitativ innehållsanalys av könsgestaltningen i rapporteringen av OS

Isabelle Nyberg & Frida Olsson
vt18
1054

En multimodal kritisk diskursanalys av svenska kroppsaktivisters
innehåll och uttryck på det sociala mediet Instagram

Sofia Rönnkvist & Amelie Svenstedt
vt18
1053

En kvalitativ studie om bingewatching

Elin Tornblad och Carl Bodin Svensk
vt18
1049

En kvalitativ studie om hur unga upplever att deras attityder och värderingar påverkas av influencers på Youtube

Molly Bergvall, Linnea Hjärn & Olivia Pernefors
vt18