Kandidatuppsats i medie- och kommunikationsvetenskap

Löpnr
Titel
Innehåll
Författare
Termin
KH19-28

En studie av hur publiken påverkas av en personifierad klimatjournalistik

Alma Tallborn och Mathilda Brandberg
ht19
KH19-27

En kvalitativ innehållsanalys av svenska dagstidningars
rapportering om två försvunna pojkar

Hamilton Steiner och William Hernvall
ht19
KH19-26

En kvantitativ och kvalitativ studie av ålder och äldres representation i Göteborgs-Posten

Sanna Stark och Philippa Fransson
ht19
KH19-24

En kvalitativ textnära innehållsanalys av teaterrecensioner och teaterrecensenter ur ett genusperspektiv

Ida Renström och Madeleine Laine
ht19
KH19-23

En kvantitativ innehållsanalys om kvinnliga och manliga journalisters utrymme i Sportbladet

Jesper Ottoson, Adam Lind
ht19
KH19-22

En kvantitativ innehållsanalys på Sveriges två ledande sportnyhetssändningar

August Bergstrand och Sebastian Nilsson
ht19
KH19-21

En kvantitativ jämförande analys av hur kvinnliga mordoffer gestaltas och prioriteras i kvällspress

Filip Mitrovic, Karl Moberg och Gustav Stjernkvist
ht19
KH19-20

- en studie om hur genus gestaltades i alternativa högermedier i samband med #metoo

Johanna Andersson, Hanneloes Grezel och Zelma Lundeström
ht19
KH19-19

En intervjustudie med svenska kriminaljournalister och ansvariga utgivare

Paula Llopis Martínez, Sanna Puoskari & Matilda Falk
ht19
KH19-18

En kvalitativ intervjustudie om sportchefers inställning till objektivitet

Mikael Ljungberg, Joakim Hulterström, Melker Westerberg
ht19
KH19-17

En kvantitativ studie om gestaltningen av prostitution i svensk press

Sean O’Brien & Fredrik Lindblom
ht19
KH19-16

En kvantitativ innehållsanalys om nyhetsurvalet på Twitter

Andres Kriisa, Amanda Pettersson & Annie Åberg
ht19
KH19-15

En kvantitativ innehållsanalys av hur mycket tid manliga och kvinnliga idrottare får i sportsändningar

Samarth Katiyar och Simon Larsson
ht19
KH19-14

En kvalitativ bildanalys av nyhetsbilden på Greta Thunberg

Tobias Johansson och Åsa Alvetjärn
ht19
KH19-13

Erfarenheter och taktiker i en mansdominerad värld

Leah Esmaiel
ht19
KH19-12

En kvalitativ studie av hur undersökande journalister förhåller sig till journalistiska metodval i förhållande till etiska riktlinjer

Julia Emnell och Johanna Simonsson
ht19
KH19-11

En kvantitativ innehållsanalys av klimatjournalistik i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen, september 2018 till augusti 2019.

Måns Edén, Axel Fernandez & Alva Nyblom
ht19
KH19-10

En kvantitativ innehållsanalys av lokalbevakningen i två kommuner utanför Malmö

Filippa Colstrup och Karin Zwinkels
ht19
1104

En kvalitativ semiotisk studie om identitetsskapande och maskulinitet på Instagram

Johanna Morberg, Josefine Sandqvist
ht19
1102

En kritisk retorikanalys av hur MAX och McDonald’s använder sig av grön marknadsföring

Julia Skånberg
ht19
1101

En kvalitativ studie om gymnasieungdomars behov och attityder bakom deras nyhetskonsumtion via digitala nyhetsplattformar.

Julia González och Malin Kjellqvist
ht19
1100

En semiotisk bildanalys av manliga fettaktivisters innehåll på Instagram

Ebba Thorolvsen & Henric Wallin
ht19
1099

En kvantitativ innehållsanalys om åsiktsstormar i kommentarsfält på Instagram

Nicklas Magnusson och Felicia Rosander Lilja
ht19
1098

En kvalitativ studie om hur ensamkommande, afghanska killar upplever medierapporteringen om dem

Alexandra Stenlund
ht19
1097

En kvalitativ studie av de attityder traditionella journalister har gentemot swishjournalistik

Matilda Spetz
ht19
1096

En kvalitativ intervjustudie om hur unga mammor ser på mediefenomenet sharenting

Fannie Larsson och Sara Renman
ht19
1095

En multimodal analys av humanitära hjälporganisationers kommunikation över tid

Lydia Aray och Veronica Axelsson
ht19
1094

A case study on the narrative character of hashtag activism on Twitter in 2016

Nora Lundberg
vt19
1093

En kvalitativ samtalsstudie av programbladet Bibblan

Elin Frisk
vt19
1092

En kvalitativ studie av två generationers inställning till riktad reklam utifrån ett gratifikationsperspektiv.

Joel Bäck Eneroth och Erik Stenman
vt19
1091

En kvalitativ studie över hur svensk och brittisk morgonpress ramade in skogsbränderna sommaren 2018 i relation till klimatförändringar

Moa Haeggblom och Sigrid Bersmann
vt19
1090

En kvantitativ innehållsanalys om hur Dagens Nyheter rapporterar kring flygets klimatpåverkan.

Sara Cannmo och Alicia Francke
vt19
1089

En kvalitativ semiotisk och retorisk analys av Nikes Just Do It- kampanj Dream Crazy

Nathalie Gerke, Andreas Moberg & Ida Tilemo
vt19
1087

En kritisk retorikanalys av Oatly och Arlas argumentation i reklamfilm

Isa Ellman
vt19
1086

En kvalitativ studie av hur unga tar del av nyheter och information om samhälle och politik i dagens medielandskap

Anna Örberg Turner och Rasmus Derosche
vt19
1085

En kvantitativ innehållsanalys över partiers samstämmighet mellan valmanifest och kommunikation på Instagram

Julia Tänzer och Klara Wetterlöv
vt19
1084

En teoriprövande kvantitativ innehållsanalys av lokalpressens bevakning av äldreomsorgen i två svenska kommuner

Christian Mossberg
vt19
1083

En kvalitativ studie av hur unga svenska kvinnor resonerar kring retuscherande kamerafilter på sociala medier

Maja Grandell
vt19
1082

En kvalitativ intervjustudie om unga kvinnors meningsskapande av marknadsföring av feministiska budskap

Katarina Curran, Louise Sandqvist och Ingrid Wikehult
vt19
1081

En kvantitativ innehållsanalys av representationen av olika kroppsnormer i VeckoRevyn

Tove Lindén och Louise Lindkvist
vt19
1080

En kvantitativ innehållsanalys av den virtuella influencern Miquela Sousas Instagramkonto

Nellie Karlsson och Hanna Lööf
vt19
1079

En kritisk retorikanalys av den svenska Polisens rekryteringskampanj ”Det finns en större uppgift”

Ellen Gribing, Caroline Stenström Toll och Matilda Thomasson
vt19
1078

En tematisk analys av SVT:s dokumentär Josefin Nilsson - älska mig för den jag är

Rebecka Drake och Klara Zellman
vt19
1077

En kvalitativ studie om tonårstjejers användande av flera Instagramkonton

Anna Andersson Björk
vt19
1076

En kvantitativ innehållsanalys av svenska mediers gestaltning av terrorister och myndigheter i samband med två högerextrema terrorattacker

David Södermalm, Kristoffer Engdahl & Staffan Wahlbeck
vt19
1075

En kritisk retorikanalys av hur inflytelserika svenska youtubers konstruerar sin psykiska ohälsa på Youtube

Alexandra Bergqvist
vt19
1074

En kvalitativ intervjustudie om hur journalister resonerar kring arbetsrutiner och nyhetsvärdering sedan införandet av betalväggar.

Moa Asplund och Nadia Mattsson
vt19
1073

En kvalitativ undersökning om hbtqi-personers förtroende för den svenska Försvarsmakten

Hanna Bodell och Angelika Knutsson
ht18
1072

Bland björnar, rådjur och uttrar. En dag på ”zoo”.

Viktor Skancke
ht18
1071

- En kvantitativ studie om Expressens och Svenska Dagbladets rapporteringar om hudcancer.

Rana Gouhar
ht18