Kandidatuppsats i medie- och kommunikationsvetenskap (Examensarbete)

Löpnr
Titel
Innehåll
Författare
Termin
336

En studie om massmarknadsboken med fokus på massmarknadsförlaget Harlequins produkt Harlequinboken

Cecilia Ohlsson
vt99
335

En kvalitativ undersökning av Expedition: Robinsons lansering

Daniel Jontén, Mats Ådahl
vt99
334

En ideologiteoretisk studie med utgångspunkt i The Times och Svenska Dagbladets rapportering kring NATO:s intervention i Jugoslavien våren 1999

Linda Blom, Anna-Kajsa Lidell
vt99
333

En innehållsanalys av nyhetsrapporteringen i NST, DN och SvD

Anna Norling
vt99
332

Hur har den nya informationstekniken påverkat relationerna mellan kommun & medieaktörer?

Karin Isaksson, Åsa Larsson
vt99
330
Sara Linderoth, Martin Thorslund
vt99
329

En kvalitativ studie av nyhetsinnehållet i Aktuellt, Rapport och Nyheterna med avseende på mångfald och duplicering

Sofia Oscarsson, Annakarin Wikström
vt99
328

En studie av ljudets kommunikativa funktion i en TV-fiktion.

Daniel Gislén
vt99
327

Kvalitativ analys av den narrativa strukturen i Nyheterna i TV4

Hilda Gustavson
vt99
326

En kvalitativ undersökning kring SVT:s beslut att köpa programformatet Expedition Robinson.

Johanna Bjurenstedt-Gustafsson, Lisa Östensson
vt99
325

en kvalitativ studie av åtta fans meningsskapande av radioprogrammet Rally

Carin Arell, Karin Wirenhed
vt99
324

om ungdomars tolkningar av representationen av förorten i TV-serien Hammarkullen

Lena Johansson, Jonas Urve
vt99
323

Svenska pressens definition av turiststaden Göteborg

My Lindberg
vt99
322

En innehållsanalys av hur flygbolaget SAS skildras i pressen under hösten 1998

Andréas Binz
vt99
321

en undersökning av de svenska kommunernas uppfattning om Internet som ett medium för samhällskommunikation

Margareta Johansson
vt99
320

Berättarformen i genren, samhällsmagasin

Joakim Abel, Carlos Cancino
vt99
319

En semiotisk näranalys av TV-sändningen av Dianas begravning

Sylvi Andersson, Anna Johansson
vt99
318

en kvalitativ analys av sju informatörers variationsrika yrkesroll

Anna Rosman, Karin Ahlborg
vt99
317

En utvärdering med mottagarperspektiv

Sofie Lindé
vt99
316

En uppsats om singlars livsstil i allmänhet och medievanor i synnerhet

Åsa Pedersen
vt99
315

En läsvärdesundersökning av Renovas personaltidning Renova-Revyn

Anette Andersson, Cecilia Olsson
vt99
314

En kvalitativ textanalys av medieevenemangen Grammisgalan och Nobelfesten 1998

Anna Grisotti, Daniel Johansson och Elsa Lindberg
vt99
313

en kvalitativ innehållsanalys av Dagens Nyheters och Aftonbladets sätt att konstruera en berättelse av påvens besök på Kuba.

Göran Duus-Otterström
vt99
312

En dokumentärföljetong och det offentliga samtalet

Fredrik Gustavsson, Wilhelm Gårdmark och Albin Valsinger
vt99
311

En studie av hur IT-tjänster framställs i platsannonserna samt av vilka avsändarna till dessa platsannonser är

Linda Wallgren
vt99
310

om förändringen av interkommunikationen på AssiDomän Förenade Well

Anna Creutz, Malin Lindeblad
vt99
308
Angela Antonsson, Andreas Westerberg
vt99
299

en studie av radioreportagens utveckling mellan 1933-53

Johanna Gustafsson, Erika Sandberg
vt98
298

En kvalitativ studie av sändarna i Öppna kanalen i Göteborg

Jan Erik Lindell, Peder Olson
vt98
297

hur intranätsystemet VIS uppfattas och används inom Arbetsmarknadsverket

Maria Holmkvist, Åsa Öhman
vt98
294

en kampanjeffektmätning

Jens Holmer, Martin Rydehn
vt98
293

En kvantitativ undersökning om pressens behandling av steriliseringsdebatten

Alice Brax, Henrik Mortensen
vt98
292

Om svensk förhistoria och arkeologi i Göteborgs-Posten

Magnus Rydberg
vt98
291

Implementerings- och kommunikationsprocessen

Anna Strand, Åsa Svensson
vt98
290

En kvalitativ analys av hur Stena Lines förebyggande information om krisberedskap uppfattas av de extraanställda

Malin Baeza, Elin Krusell
vt98
289

en studie om SVT:s satsningar på samhällsprogram riktade mot "Unga vuxna"

Petra Johansson, Siri Skaalmo
vt98
253
Patrik Brännström, Fredrik Jeppsson
vt97