Kandidatuppsats i medie- och kommunikationsvetenskap (Examensarbete)

Löpnr
Titel
Innehåll
Författare
Termin
1182

En multimodal analys om personifiering på svenska partiledares
Instagramkonton

Gustaf Lundqvist och Emil Moghaddam
ht21
1181

En kvantitativ innehållsanalys av framställningen av herr fotbolls-VM i Qatar 2022 i Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten

Felicia Berggren, Amelia Karlsson Alfonzo & Amanda Säll
ht21
1180

En kvalitativ intervjustudie av hur influencers yrke påverkar deras
vardagliga liv

Nadine Gustafsson
ht21
1179

En kvalitativ intervjustudie om unga kvinnors uppfattning av en reklamkampanj publicerad av Caia Cosmetics, 2019

Engla Lifsten, Maral Nazari och Lova Sandman
ht21
1178

A quantitative content analysis of France’s nation image as a cooperation partner in Swedish newspapers over the course of Brexit

Sally Andersson
ht21
1177

En kvalitativ intervjustudie om uppfattningen kring barns medverkan i influencers betalda samarbeten

Matilda Hellkvist & Moa Kristensson
ht21
1176

En kvantitativ studie om attityder till influencer marketing på Instagram.

Lovisa Nylander, Ella Forssling & Johanna Ardevall
ht21
1175

En studie om unga kvinnors uppfattning och värdering av reklamens trovärdighet på
det sociala mediet Instagram

Linn Rönnvall & Sofie Özaras
ht21
1174

En jämförande samtalsanalytisk studie av två
slutdebatter i SVT: 1985 och 2010

Emma Forsberg, Rebecka Olsson och Ida Stålfjäll
ht21
1173

En kvalitativ studie om hur socialt ansvarstagande
gestaltas för att legitimera en ideell organisation inom en
kontroversiell bransch

Elin Ribbing och Rönna Wernbom
ht21
1172

En retorisk textanalys av varumärket LYFT ur ett CSR-perspektiv

Elika Shafei och Sara Attermalm
ht21
1171

En kvantitativ studie på Ebba Buschs närvaro på Instagram.

Sofi Lindberg
ht21
1170

En studie om Premier Leagues CSR-arbete för en svensk publik

Axel Berntsson och Joakim Nelimarkka
ht21
1169

En feministisk och semiotisk analys på framställningen av
framgångsrika kvinnor i serien Svenska Powerkvinnor.

Amelia Brådenmark & Linnea Sandberg
ht21
1168

En kvalitativ intervjustudie om hur Generation Z använder reklam på Instagram

Emmy Björkman och Emmy Simpson
ht21
1167

En kvalitativ intervjustudie om hur äldre kvinnor
upplever modeller i anti-aging reklambilder

Cecilia Bengtsson och Lovisa Lidung
ht21
1166

En kvalitativ studie om risk- och hälsokommunikation ur ett
mottagarperspektiv

Linnea Axede och Clara Ringqvist
ht21
1165

En kvalitativ intervjustudie om unga kvinnors resonemang kring OnlyFans-främjande innehåll i sociala medier

Katarina Bergroth
vt21
1164

En textanalytisk fallstudie av inlägg i Facebookgruppen Miljövänner
för Kärnkraft

Lowe Elfström
vt21
1163

En kvalitativ studie om hur nyhetsredaktioner arbetar
för att uppnå ett jämställt nyhetsutbud

Elfete Kadrija
vt21
1162

Storytelling som ett strategiskt kommunikationsverktyg

Nadja Håkansson, Alba Montheli & Ida Turos
vt21
1161

En kvalitativ studie av hur unga svenska tjejer resonerar kring
skönhetskirurgifrämjande innehåll på TikTok

Linn Sternvik
vt21
1160

En kvalitativ studie om riktad reklam på Instagram

Josefine Jerkin, Laura Kvist och Julia Wohlén
vt21
1159

En undersökning av deltagarkulturen på
Instagram i samband med Black Lives Matter

Emelie Höjdén & Elin Lundqvist
vt21
1158

En kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys av ICAs reklamfilmer under covid-19 pandemin.

Wilma Haugsnes och Linnéa Persson
vt21
1157

En kvalitativ studie om hur icke-vita personer
framställs på kroppsaktivistiska konton på Instagram

Husam Katileh
vt21
1156

En kvalitativ studie om attityder gentemot olika reklamtyper på Instagram

Lisa Broeren
vt21
1155

En semistrukturerad intervjustudie om hur kommentatorn påverkar tevetittarens upplevelse av idrottsevenemanget

Kristoffer Lidén
vt21
1154

Vad influerar influencern? – En kvalitativ intervjustudie

Karin Björklund och Carita Jacobsson
vt21
1153

En kvalitativ studie om de politiska partiernas lokala valrörelser i Sverige

Lukas Engström & Jonathan Larsson
vt21
1152

En jämförande kritisk retorikanalys av hur Coop och Lidl
kommunicerar sitt miljöfokuserade CSR-arbete

Lisa Eklöf och Elin Eriksson
vt21
1151

En kvalitativ innehållsanalys om hur ryska idrottare och Ryssland framställs i dopningssammanhang i svenska tidningar.

Daniel Cullin och Joel Lund
vt21
1150

En jämförande studie om representation i TV4s Nyhetsmorgon
och SVTs Morgonstudion

Cecilia Knoph
vt21
1149

– En undersökning av mångfalden i SVT:s lokala nyheter

Isabelle Börgesen Perusko & Malin Ekström
vt21
1148

En kvalitativ intervjustudie om kreatörers upplevelser av att publicera explicit innehåll på plattformen OnlyFans.

Sofia Bäckström & Martha Tedla
vt21
1147

En kvalitativ innehållsanalys av Apples reklamfilmer över tid

Lina Wiessner
ht20
1146

En studie om Gina Tricots målgrupps attityd till hållbarhetskommunikation och influencer marketing

Jessica Hedén & Johanna Ribbling
ht20
1145

En studie om människors behov, värdering och upplevelse av nyhetskonsumtion i svenska poddar

Lisa Carnbäck & Linn Messman
ht20
1144

En kvalitativ textanalys av nyhetsrapporteringen kring Arenafrågan i Göteborg

Nathalie Martineau
ht20
1143

En kvalitativ intervjustudie som undersöker motiv till att dela politiska budskap på Instagram.

Mathilda Simmergren och Marie Fransson
ht20
1142

Enstudie om hur icke-köttätare tolkar altruistiska
ochegoistiska budskapför veganism i medier

Johan Hafström
ht20
1141

En kvalitativ intervjustudie om hur unga kvinnor tolkar alkoholrelaterade budskap publicerade av svenska influencers på Instagram

Emelie Eriksson, Josefin Frejd och Wreifält Stina Rådmark
ht20
1140

En kvantitativ innehållsanalys över nyhetsporträtteringen i Sveriges Television & Sveriges Radio

Jesper Svensson
ht20
1139

En kvalitativ studie om gymnasieungdomars lärande via videodelningsplattformen Youtube

Joel Nordström
ht20
1138

En kvalitativ intervjustudie om unga svenska kvinnors upplevelser av
kroppsorienterad aktivism på sociala medier

Johanna Hedström & Alva Vestberg
ht20
1137

En kvalitativ innehållsanalys av stereotypa sociala representationer av fysiska funktionshinder i film.

Victoria Eidenvall
ht20
1136

En fallstudie av Estrids kommunikation på Instagram och unga kvinnors uppfattning av den.

Moa Bergman Asp och Anna Mases
ht20
1135

En kvalitativ studie om riktad reklam på Facebook

Lina Alrutz, Amanda Granfeldt & Jenny Vilhelmsson
ht20
1134

En kvalitativ studie om varför människor väljer bort traditionella nyheter

Ahmed Hanic och Johanna Petersen
ht20
1133

En kvalitativ textanalys med fokus på framing av
president Trump, CNN och Fox News bidrag till
meningsskapandet av Covid-19 pandemin.

Christopher Schelander
ht20