Kandidatuppsats i medie- och kommunikationsvetenskap

Löpnr
Titel
Innehåll
Författare
Termin
717

En studie om Västtrafiks nya biljettsystem som nyhetsämne

Marcus Odeholm Fredrik Richardsson Henrik von Schlanbusch
vt10
1026

EN KVALITATIV TEXTANALYS AV BOSTAD2021 EXTERNA KOMMUNIKATION

EMELIE ISAKSSON, FIA RÖNNQUIST, JONAS SVERNEBORN
ht17
720
Louice Scholtz Eriksson
vt10
523

en kvalitativ studie av hur dagens ungdomar förhåller sig till reklam

Sofia AppelgrenStefan Hedman
ht04
1032

En kvalitativ intervjustudie om två generationers användning och identitet på Instagram

Florén, Frida, Lawenius, Stina
ht17
1033

En kvalitativ studie om företags tankar om riktad reklam ur ett integritetsperspektiv

Ida Törnqvist
ht17
727

En kvantitativ studie av innehållet i Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten

Anna JägnefältStefan Strömberg
vt10
1034

En kvantitativ studie om könsfördelning mellan kvinnliga och manliga idrottare i sportsidornas rapportering med fokus på den internationella kvinnodagen 2016 och 2017

Jesper Medin
ht17
539

En undersökning gällande användningen och mottagandet av tidskriften

Carina Etander Rimborg
vt05
1035

Kampsportatleters Identitetsskapande Över Twitter

Robert Mike Varga
ht17
730

En studie av Ale kommuns satsning på att ge alla elever i årskurserna 1-3 varsin egen bärbar dator

Sofia Pettersson
ht10
732

Kommunikation, relation och förtroende mellan kund och företag

Amanda Bengtsson och Liza Olsson
ht10
548

En studie av några mediepedagogiska resurser från Multimediabyråns webbsidor

Solveig Svanholm
vt05
568

En kvalitativ textanalys av hur muslimer representeras i Göteborgs-Posten och Göteborgs-Tidningen

Jesper HavsbergPierre Delang
ht05
754

en studie om mikrokommunikation med kundpinnen ifokus

Anna Friman Sofie Nilsson
vt11
1002

En kvalitativ studie om ungas upplevelse av sponsrat innehåll på Youtube.

Malin Körling Rebecca Nordin
vt17
1010

Combined quantitative content analysis and critical discourse analysis.

Kaisa Vetoniemi
vt17
1011

En kvalitativ studie om kommunikation av varumärkesidentitet, ur ett autenticitetsperspektiv

Mimmi Nilsson
vt17
1012

En semiotisk bildanalys av svenska kända profilers alkoholreklam på Instagram.

Rebecka Berglund
vt17
1013

The Relationships and Characteristics

Patricia Ilin
vt17
1014

- en studie av bilden av konsumtion i några svenska livsstilsmagasin

Johanna Svantesson
vt17
1018

En kvalitativ studie om hur företag transformerar sin kommunikation med Inbound-metoden

Jesper Björkman
vt17
988

En analys av populism och ideologi på den sociala medieplattformen Twitter

Niklas Gustafsson, Tom Serner
ht16
1031

En kvalitativ intervjustudie om fäders behov av sociala nätverk

Linnéa Thörnqvist
ht17
1030

En kvalitativ studie av två myndigheters kriskommunikation i samband med terrordådet på Drottninggatan

Holger Brundin, Olof Mattson
ht17
1029

En kvalitativ studie om porträtteringen av svenska kvinnliga partiledare i media i samband med deras avgång

Moa Axman, Maja Frendin
ht17
1028

En multimodal analys av svenska biståndsorganisationers kommunikation ur ett
rättighetsperspektiv

Ellen Pileblad, Olivia Wikström
ht17
1027

En studie över #metoo:s nyhetsvärde och gestaltning i den svenska dagspressen

Clara Svärd
ht17
1025

En kvalitativ observationsstudie om beslutsprocesserna bakom vad public service
publicerar på sociala medier

Tetiana Susulovska, Amanda Vilgotsson
ht17
1024

En kvalitativ intervjustudie om kroppsaktivisters digitala aktivism

Erika Eklund
ht17
1023

En studie av svenska kommuners arbete med att legitimera
och särskilja sig i sin rekryteringskommunikation.

Elin Adermalm, Fanny Wetterdal
ht17
1022

en kvantitativ innehållsanalys på unikt och delat medieinnehåll i två storstadstidningar

Kristoffer Elisson Snygg, Viktor Johansson
ht17
1021

En studie om influencers som varumärkesbyggare
på Instagram

Jesper Andersson
ht17
1020

En kvalitativ studie om hur unga upplever Instagram

Matilda Boberg, Jacob Hammar
ht17
1019

En kvalitativ studie av Anders Borgs kriskommunikation

Hravn Forsne, Elin Jadefeldt
ht17
1017

Om tabloidövergången och journalistiken

Tatiana C Madrid
vt17
1016

En kvalitativ intervjuundersökning om litterära resor

Caroline Cabot
vt17
1015

En kvalitativ intervjustudie om hur konsumenter uppfattar influencers i digital marknadsföring

Emil Karlsson
vt17
1009

En kvalitativ studie om användare av annonsblockerare

Carl Thorén & Oscar Wiktorsson
vt17
1008

En kvalitativ studie om medlemmars syn på Svenska kyrkan

Eva Klang Staxäng
vt17
1007

En kvalitativ studie om Women’s March i svenska tidningar

Malin Johansson
vt17
1006

En studie av strategiskt berättande i krympande landsbygdskommuner i Norrlands inland

Lars Teglund
vt17
1005

En mottagarorienterad studie om transmedialt berättande i TV-serien Skam

Emelie Bengtsson Rebecka Källquist
vt17
1004

En kritisk diskursanalys av konstruktionen av faderskapet i Alex & Sigges podcast

Fredrica Olsson
vt17
1001

En kvantitativ innehållsanalys av svenska politiska partiers användning av Facebook

Emelie Hagbranth & Mikael Hermansson
vt17
1000

En studie om genus och pojkars brist på läsning ur ett förlagsperspektiv.

Jakob Boëthius och Emilia Hjertman
vt17
999

En kvalitativ studie om smygreklam i sociala medier

Madeleine Berggren och Sara Petrovic
vt17
998

Hur nyhetskonsumtion påverkar uppfattningen om Sveriges företagsklimat

Tim Segerberg
vt17