Kandidatuppsats i medie- och kommunikationsvetenskap

Löpnr
Titel
Innehåll
Författare
Termin
448

- en analys av Gourmets position i striden om den goda matjournalistiken

Lisa Lemke
ht02
930

En kvalitativ studie om delandet av personlig information på sociala medier

Emma Bengtsson och Andrej Kavrzic
vt15
1020

En kvalitativ studie om hur unga upplever Instagram

Matilda Boberg, Jacob Hammar
ht17
1021

En studie om influencers som varumärkesbyggare
på Instagram

Jesper Andersson
ht17
1023

En studie av svenska kommuners arbete med att legitimera
och särskilja sig i sin rekryteringskommunikation.

Elin Adermalm, Fanny Wetterdal
ht17
1064

En analys av svenska kommuners översättning av varumärke

Nellie Bäckman
ht18
1024

En kvalitativ intervjustudie om kroppsaktivisters digitala aktivism

Erika Eklund
ht17
1065

En kvalitativ intervjustudie av företags strategiska kommunikation

Maja Hurtigh
ht18
1066

En kvalitativ bildanalys om maktstrukturer och könsstereotyper i svensk barnunisexreklam

Nike Lundahl
ht18
1026

EN KVALITATIV TEXTANALYS AV BOSTAD2021 EXTERNA KOMMUNIKATION

EMELIE ISAKSSON, FIA RÖNNQUIST, JONAS SVERNEBORN
ht17
1067

En kvalitativ intervjustudie om gymnasietjejers uppfattning kring influencers på Instagram och Snapchat.

Louise Hermelin och Zhela Shtab
ht18
1027

En studie över #metoo:s nyhetsvärde och gestaltning i den svenska dagspressen

Clara Svärd
ht17
1028

En multimodal analys av svenska biståndsorganisationers kommunikation ur ett
rättighetsperspektiv

Ellen Pileblad, Olivia Wikström
ht17
1029

En kvalitativ studie om porträtteringen av svenska kvinnliga partiledare i media i samband med deras avgång

Moa Axman, Maja Frendin
ht17
3

- i förhållande till press och bostadssökande

Anna Svensson
vt05
5
Marie-Louise Giertta
vt82
1030

En kvalitativ studie av två myndigheters kriskommunikation i samband med terrordådet på Drottninggatan

Holger Brundin, Olof Mattson
ht17
10

i ett samhällsperspektiv

Ingela Strid
ht83
1031

En kvalitativ intervjustudie om fäders behov av sociala nätverk

Linnéa Thörnqvist
ht17
11

analys av en dagstidningsläsning i Jönköping

Bosse Reimer
ht83
13

En skolundersökning i Jönköping.

Kerstin Lekare
ht83
1006

En studie av strategiskt berättande i krympande landsbygdskommuner i Norrlands inland

Lars Teglund
vt17
1033

En kvalitativ studie om företags tankar om riktad reklam ur ett integritetsperspektiv

Ida Törnqvist
ht17
18

En undersökning om tittande på kabelTV i Göteborg.

Ronny Severinsson
ht84
20

Tillbakablick, över vad som hänt tidningar och läsare.

Stefan Jönsson, Justus Hultgren
ht84
1034

En kvantitativ studie om könsfördelning mellan kvinnliga och manliga idrottare i sportsidornas rapportering med fokus på den internationella kvinnodagen 2016 och 2017

Jesper Medin
ht17
1035

Kampsportatleters Identitetsskapande Över Twitter

Robert Mike Varga
ht17
28

En studie av hur mediekonsumtion och medievanor i Västerås påverkas av tillgången till såväl utländsk TV som lokal-TV.

Anne-Marie Hellerström
ht30
29

Fakta och funderingar om videomediets framtid

Sigurbjörn Kristinsson
ht30
40
Rosita Fahlström, Torbjörn Persson
vt89
42
Kristina Svensson
vt89
50

En jämförande studie av Rapports bild av brottslighet och den verkliga brottsligheten 1979-1989

Bo Lekblad, Karin Mattsson
vt90