Kandidatuppsats i medie- och kommunikationsvetenskap (Examensarbete)

Löpnr
Titel
Innehåll
Författare
Termin
1211

Hur mansrollen och maskuliniteter konstrueras och representeras i samband med #metoo-rörelsen

Emilia Tengborg
vt22
1210

En kombinerad kvantitativ innehållsanalys och tematisk analys om representationen av tjocka kroppar i modetidningen ELLE

Alice Gatenheim, Louise Jensen
vt22
1209

En jämförande studie av medierapporteringen kring två svenska statsministrar ur ett genusperspektiv

Jessica Alfredsson, Alice Lundberg, Wilma Maxe
vt22
1208

En kvalitativ intervjustudie om hur näringslivet och kulturbranschen förstår kommunikation

Sara Sekund
vt22
1207

En kvalitativ innehållsanalys om svenska och danska myndigheters kampanjfilmer
under covid-19 pandemin utifrån narrativ och retorik

Josefine Danielsson, Lovisa Englund Arvidsson & Hanna Menonen
vt22
1206

En multimodal kritisk diskursanalys av Aftonbladets artiklar om flyktingar och asylsökande

Jenny Suurküla
vt22
1203

En kvalitativ intervjustudie av kvinnors upplevelser av sociala medier och digital aktivism

Julia Lyngfelt, Olof Wendeberg
vt22
1202

En intervjustudie om unga tjejers sexuella självuppfattning och TikTok

Jessica Johansson, Henny Nerin
vt22
1200

En multimodal kritisk diskursanalys av män och kvinnors framställning i parfymreklam

Elina Horst, Filippa Kumlander
vt22
1197

En kvantitativ innehållsanalys av hur följare uttrycker sitt förtroende i kommentarsfält under sponsrade inlägg på Instagram

Elsa Ekström, Evelina Johansson
vt21
1195

En retorisk analys av mem rörande kriget mellan Ryssland och Ukraina

Johannes Andersson, Fanny Carlsson
vt22
1194

En kvalitativ studie, om vilken roll unga kvinnor och mäns förväntningar på TikTok har för synen på influencer marketing på plattformen.

Rebecca Elinder, Melina Kälström
vt22
1193

En kvalitativ intervjustudie om hur chefer inom äldreomsorgen ser på arbetet med internkommunikation

Samuel Jannert, Nanna Mühlhausen Järnstedt
vt22
1192

En kvalitativ studie om medvetenhet och attityder gentemot reklam på Facebook

John Andersson, Arvid Holmqvist
vt22
1191

En kvantitativ innehållsanalys av hur informationskvalitén i svenska företags
hållbarhetsredovisning förändrats från år 2014 till 2020

Lina Hellman, Filip Skoglund
vt22
1190

En kvantitativ innehållsanalys om bemötandet i intervjuer av dam- och herrspelare inom elitfotbollen

Elin Nyman, Nora Rönnfors, Amna Zeherovic
vt22
1189

En kvalitativ studie om medieanvändares uppfattningar om politisk reklam på Instagram

Lisa Magnusson
vt22
1187

En kvalitativ intervjustudie om ungdomars uppfattning av varumärket VELO och dess marknadsföring på Instagram

Sol Alnesten, Julia Engvall, Filip Frankfelt
vt22
1186

En kvalitativ studie om kvinnliga 60-talisters uppfattningar av reklam på Instagram

Victoria Drake, Malin Eklöf
vt22
1185

En kvalitativ studie om unga och unga vuxnas
attityd till reklam på YouTube

Arvid Castor, Carl Norrman Humble
vt22
1184

En kvalitativ intervjustudie om ungas attityder till reklam i
sociala medier

Cornelia Brännström, Julia Karlsson, Ellen Larsson
vt22
1182

En multimodal analys om personifiering på svenska partiledares
Instagramkonton

Gustaf Lundqvist och Emil Moghaddam
ht21
1181

En kvantitativ innehållsanalys av framställningen av herr fotbolls-VM i Qatar 2022 i Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten

Felicia Berggren, Amelia Karlsson Alfonzo & Amanda Säll
ht21
1180

En kvalitativ intervjustudie av hur influencers yrke påverkar deras
vardagliga liv

Nadine Gustafsson
ht21
1179

En kvalitativ intervjustudie om unga kvinnors uppfattning av en reklamkampanj publicerad av Caia Cosmetics, 2019

Engla Lifsten, Maral Nazari och Lova Sandman
ht21
1178

A quantitative content analysis of France’s nation image as a cooperation partner in Swedish newspapers over the course of Brexit

Sally Andersson
ht21
1177

En kvalitativ intervjustudie om uppfattningen kring barns medverkan i influencers betalda samarbeten

Matilda Hellkvist & Moa Kristensson
ht21
1176

En kvantitativ studie om attityder till influencer marketing på Instagram.

Lovisa Nylander, Ella Forssling & Johanna Ardevall
ht21
1175

En studie om unga kvinnors uppfattning och värdering av reklamens trovärdighet på
det sociala mediet Instagram

Linn Rönnvall & Sofie Özaras
ht21
1174

En jämförande samtalsanalytisk studie av två
slutdebatter i SVT: 1985 och 2010

Emma Forsberg, Rebecka Olsson och Ida Stålfjäll
ht21
1173

En kvalitativ studie om hur socialt ansvarstagande
gestaltas för att legitimera en ideell organisation inom en
kontroversiell bransch

Elin Ribbing och Rönna Wernbom
ht21
1172

En retorisk textanalys av varumärket LYFT ur ett CSR-perspektiv

Elika Shafei och Sara Attermalm
ht21
1171

En kvantitativ studie på Ebba Buschs närvaro på Instagram.

Sofi Lindberg
ht21
1170

En studie om Premier Leagues CSR-arbete för en svensk publik

Axel Berntsson och Joakim Nelimarkka
ht21
1169

En feministisk och semiotisk analys på framställningen av
framgångsrika kvinnor i serien Svenska Powerkvinnor.

Amelia Brådenmark & Linnea Sandberg
ht21
1168

En kvalitativ intervjustudie om hur Generation Z använder reklam på Instagram

Emmy Björkman och Emmy Simpson
ht21
1167

En kvalitativ intervjustudie om hur äldre kvinnor
upplever modeller i anti-aging reklambilder

Cecilia Bengtsson och Lovisa Lidung
ht21
1166

En kvalitativ studie om risk- och hälsokommunikation ur ett
mottagarperspektiv

Linnea Axede och Clara Ringqvist
ht21
1165

En kvalitativ intervjustudie om unga kvinnors resonemang kring OnlyFans-främjande innehåll i sociala medier

Katarina Bergroth
vt21
1164

En textanalytisk fallstudie av inlägg i Facebookgruppen Miljövänner
för Kärnkraft

Lowe Elfström
vt21
1163

En kvalitativ studie om hur nyhetsredaktioner arbetar
för att uppnå ett jämställt nyhetsutbud

Elfete Kadrija
vt21
1162

Storytelling som ett strategiskt kommunikationsverktyg

Nadja Håkansson, Alba Montheli & Ida Turos
vt21
1161

En kvalitativ studie av hur unga svenska tjejer resonerar kring
skönhetskirurgifrämjande innehåll på TikTok

Linn Sternvik
vt21
1160

En kvalitativ studie om riktad reklam på Instagram

Josefine Jerkin, Laura Kvist och Julia Wohlén
vt21
1159

En undersökning av deltagarkulturen på
Instagram i samband med Black Lives Matter

Emelie Höjdén & Elin Lundqvist
vt21
1158

En kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys av ICAs reklamfilmer under covid-19 pandemin.

Wilma Haugsnes och Linnéa Persson
vt21
1157

En kvalitativ studie om hur icke-vita personer
framställs på kroppsaktivistiska konton på Instagram

Husam Katileh
vt21
1156

En kvalitativ studie om attityder gentemot olika reklamtyper på Instagram

Lisa Broeren
vt21
1155

En semistrukturerad intervjustudie om hur kommentatorn påverkar tevetittarens upplevelse av idrottsevenemanget

Kristoffer Lidén
vt21