Kandidatuppsats i medie- och kommunikationsvetenskap

Löpnr
Titel
Innehåll
Författare
Termin
458

En kvantitativ studie om medarbetarnas syn på internkommunikation med fokus på personaltidningen på Härryda Kommun

Karin Högman
ht02
933

En studie om hur lokala medier i Göteborg bevakade det Västsvenska paketet inför folkomröstningen om trängselskatt 2014

Oliver Karlsson och Ida Stefansson
vt15
459

- två mediebilder av medieeliten

Petra Dokken
vt03
934

En studie av kvinnliga konsumenters inställning till Lindex hållbarhetskommunikation

Mimmi Bladini och Ellen Simonsson
vt15
700

en kvantitativ studie om gratistidningar

Anna-Karin Klingberg
ht09
791

– Swedish Newspapers,Journalism and Government Agencies

Lucas Regnér
vt12
501

en enkätundersökning bland Göteborgs Läkaresällskaps medlemmar

Ros-Marie anderssonDaniel Lundgren
vt04
842

En kvalitativ studie som undersöker ungdomars inställning till personlig integritet på sociala medier

Erla Andersson
vt13
460

En studie av läsarnas uppfattning och attityder kring Göteborgs-Postens omgörning till del 2 i tabloidform

Jenny BankeAndreas Eriksson
vt03
935

En kvalitativ studie om varför människor som känner till Faktum ändå inte köper tidningen

Sebastian Blom och Jakob Claesson
vt15
701

En studie om vad förändringsprocessen som plattformsprojekt innebär för kommunikation och identitetstillhörighet på Naturvetenskapliga fakulteten Göteborgs universitet

Susanne Fredriksson Helen Hammargren
ht09
461

En kvalitativ textanalys av Dagens Nyheter och New York Times, vad gäller rapportering av Irakkriget och en jämförelse dem emellan

Frida NilssonPetra Sjöberg
vt03
462

Hur ser stadsdelsnämnden på sin uppgift att föra ut samhällsinformation till etniska minoriteter?

Nina SundeCharlotta Dahlin-Johansson
vt03
463

- en studie om identitetsskapande, främre regioner och stilar på helgon.net

Niklas ForsbergChristopher Kullenberg
vt03
936

Förutsättningar för små enheter i offentlig sektor att vara varumärkesorienterade

Carl Tengroth
vt15
703

En studie av hur elever på ett gymnasium upplevde att de utvecklade son mediekompetens i ett FN-rollspel

Maud Ahlström Peo Granberg
ht09
793

en studie om hur män framställs i svenska Cosmopolitan 2011

Marie Anneling och Ellen Svahn
vt12
464

En analys av fyra dokumentärer om kvinnors arbetsvillkor

Pia JohanssonAnita Londrén
vt03
844

hur corporate storytelling kan förbättra marknadskommunikationen på Rescuerunners hemsida

Elin Dahllöv
vt13
210
Therese Wieselqvist
vt96
465

En explorativ studie om hur mediestrateger resonerar kring valet av medier i marknadskommunikatioen

Mayada Al BaghdadyNatalie Bygerius
vt03
211
Sophie Krabbe, Cecilia Trollby
vt96
466

En studie av globaliseringens inverkan på nyhetsförmedlingen

Emelie JanelövTomas Larsson
vt03
937

En innehållsanalys av svensk dagspress gestaltning av EU-nyheter.

Max Andrén, Tony Börjesson och Robert Söderqvist
vt15
1057

En fallstudie om Uppdrag gransknings reportage om Fredrik Virtanen och Metoo

Emmy Qvil
ht18
1079

En kritisk retorikanalys av den svenska Polisens rekryteringskampanj ”Det finns en större uppgift”

Ellen Gribing, Caroline Stenström Toll och Matilda Thomasson
vt19
704

Skolchefers syn på den kritiska mediekompetensens möjligheter och hinder i grundskolans värld

Susanna Boonyai
ht09
794

en kvalitativ studie om informationskanaler och gymnasieval på Bräckegymnasiets transportprogram.

Klara Hall och anna Persson
vt12
467
Anna de GantMadelen Persson
vt03
845

En analys av pressmeddelanden från Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Ida Lenhoff, Lisa Sahlén
vt13
213
Karin Allergren, Sofia Zetterman
ht96
468

en kvalitativ studie om människors förståelse för hur medier hanterar katastrofen den 11 september 2001

Marie Cannervik
vt03
469

En kvantitativ studie av rapporteringen kring Jan Stenbecks bortgång

Mia GöranssonHelena Hjalmarsson
vt03
938

En kvalitativ studie om hur dagspressen rapporterar om EU från ett demokratiskt perspektiv.

Linnéa Wik
vt15
944

En kvalitativ studie om konsumenters förhållningssätt till E-handelsbutikers kommunikation

Yasmine Eide
ht15
992

En studie om solning och att vara solbrun i populärkulturella medier

Jennifer Krook, Gabriella Moberg
ht16
1058

En kvalitativ studie om en kommuns översättning av strategisk kommunikation kring arbetsgivarvarumärke

Alice Karlsson
vt18
705

att marknadsföra sig genom sociala medier

Elisabeth Björnram Michelle Lindholm
ht09