Kandidatuppsats i medie- och kommunikationsvetenskap

Löpnr
Titel
Innehåll
Författare
Termin
961

En studie om attityder till mobiltelefonen i vårt sociala liv

Jennifer Ardin
vt16
310

om förändringen av interkommunikationen på AssiDomän Förenade Well

Anna Creutz, Malin Lindeblad
vt99
567

En kvalitativ studie om individens deltagande i samhällslivet genom kommunens hemsida

Susanna PålhammarCarolina Gustafsson
ht05
962

En kvalitativ innehållsanalys om normativ femininitet i tjejtidningen Frida

Mathilde Jakobsson Sara Kindberg
vt16
1071

- En kvantitativ studie om Expressens och Svenska Dagbladets rapporteringar om hudcancer.

Rana Gouhar
ht18
963

En kvalitativ studie om strategisk kommunikation
kring temporära bostäder i Göteborg

SANDRA STENVALL EFRAIM
vt16
1072

Bland björnar, rådjur och uttrar. En dag på ”zoo”.

Viktor Skancke
ht18
964

En studie om reklam i podcasts.

Louise Isaksson & Sahra Sääf
vt16
1073

En kvalitativ undersökning om hbtqi-personers förtroende för den svenska Försvarsmakten

Hanna Bodell och Angelika Knutsson
ht18
965

En studie om feministiskt engagemang på
stafettkonton på Instagram

Emma Bjureblad Emma Nilsson
vt16
64
Magdalena Persson, Ann Tranchell
vt91
975

en kvantitativ studie av ryska byrånyheter på nätet

Svante Nygren
vt16
581

En kvantitativ studie av ungdomars mobiltelefonanvändning

Anna KjellssonUlrika Larsson
vt06
966

En kvalitativ studie om Facebook-användare och deras publik

Nina Cederholm
vt16
328

En studie av ljudets kommunikativa funktion i en TV-fiktion.

Daniel Gislén
vt99
884

En kvalitativ studie om unga kvinnors uppfattningar om och erfarenheter av utseendefokus på Instagram – med inriktning på deras självbild

Ronja Rieman
vt14
967

En kvalitativ studie om språkliga könsskillnader
i två svenska podcasts

Amanda Johansson Fager & Matilda Abrahamsson
vt16
587

En diskursteoretisk analys av riksdagsbloggen www.politiskt.nu

Josefin Lindberg Mariam Hibombo
vt06
886

En retorisk analys av Fittstim – min kamp

Jennifer Marin Hummelin, kristina Sandin
vt14
968

Representationen av samer i fem svenska tidningar under 2015.

Jeff Nordmark
vt16
888

En studie av hur varumärkesorienteringen i svenska kommunorganisationer kan mätas

Andreas Forsner
vt14
969

En studie om förlags syn på e-boken och pappersboken som medium

Ellen Sjöberg
vt16
970

en kvalitativ studie av studenters
användning av och åsikter om hur
inlärningen påverkas av kurslitteratur i
e-boksformat

Malin Carlsson
vt16
971

En studie om hur hudcancer gestaltats i svensk dags- och kvällspress mellan åren 2005 och 2014.

Olle Lindgren
vt16
972

En kvantitativ mottagarstudie av Humanistiska
fakultetens alumnverksamhets e-nyhetsbrev

Joline Bergfalk och Hugo Gustafsson
vt16
347

En kvantitativ innehållsanalys av hur kraven i platsannonser förändras över tid

Magdalena Larhed, Catarin Östlund
ht99
998

Hur nyhetskonsumtion påverkar uppfattningen om Sveriges företagsklimat

Tim Segerberg
vt17
348

- en studie av relationen mellan Investor Relationsansvariga och finansanalytiker

Andreas Jerat, Arthur Zachau
ht99
612

En kvalitativ intervjustudie

Peter FreibergsLinda Solberg
vt07
1000

En studie om genus och pojkars brist på läsning ur ett förlagsperspektiv.

Jakob Boëthius och Emilia Hjertman
vt17
101
Filippa Bratt, Agnetha Wibell
ht93
973

A study of coverage of the 2015 U.K. General Election

Hedvig Algotsson
vt16
368

Vad har hänt med miljöjournalistiken- en kvantitativ innehållsanalys av Rapports och Aktuellts miljöinslag 1995 och 2000

Charlotte AxelssonMagnus Pettersson
ht00
369

En studie av hotells kommunikation via hemsidan

Anders G Rick
ht00
1074

En kvalitativ intervjustudie om hur journalister resonerar kring arbetsrutiner och nyhetsvärdering sedan införandet av betalväggar.

Moa Asplund och Nadia Mattsson
vt19
379

En kritisk diskursanalys av pressmaterialet från Bok och Biblioteksmässan 1999

Helene Gunnarsson Miléne Padellaro Anna Karin Wiberg
ht30
1075

En kritisk retorikanalys av hur inflytelserika svenska youtubers konstruerar sin psykiska ohälsa på Youtube

Alexandra Bergqvist
vt19
1076

En kvantitativ innehållsanalys av svenska mediers gestaltning av terrorister och myndigheter i samband med två högerextrema terrorattacker

David Södermalm, Kristoffer Engdahl & Staffan Wahlbeck
vt19
1077

En kvalitativ studie om tonårstjejers användande av flera Instagramkonton

Anna Andersson Björk
vt19
387

En kvalitativ tittarundersökning om televisionen i dagens konsumtionssamhälle

Marie ElvingKarin Mondet
vt01
907

En studie om hur förtroendet för en webbsida påverkas av färg

Ellinor Eriksson och Jessica Lindbom Jämting
ht14