Kandidatuppsats i medie- och kommunikationsvetenskap (Examensarbete)

Löpnr
Titel
Innehåll
Författare
Termin
1150

En jämförande studie om representation i TV4s Nyhetsmorgon
och SVTs Morgonstudion

Cecilia Knoph
vt21
1149

– En undersökning av mångfalden i SVT:s lokala nyheter

Isabelle Börgesen Perusko & Malin Ekström
vt21
1148

En kvalitativ intervjustudie om kreatörers upplevelser av att publicera explicit innehåll på plattformen OnlyFans.

Sofia Bäckström & Martha Tedla
vt21
1147

En kvalitativ innehållsanalys av Apples reklamfilmer över tid

Lina Wiessner
ht20
1146

En studie om Gina Tricots målgrupps attityd till hållbarhetskommunikation och influencer marketing

Jessica Hedén & Johanna Ribbling
ht20
1145

En studie om människors behov, värdering och upplevelse av nyhetskonsumtion i svenska poddar

Lisa Carnbäck & Linn Messman
ht20
1144

En kvalitativ textanalys av nyhetsrapporteringen kring Arenafrågan i Göteborg

Nathalie Martineau
ht20
1143

En kvalitativ intervjustudie som undersöker motiv till att dela politiska budskap på Instagram.

Mathilda Simmergren och Marie Fransson
ht20
1142

Enstudie om hur icke-köttätare tolkar altruistiska
ochegoistiska budskapför veganism i medier

Johan Hafström
ht20
1141

En kvalitativ intervjustudie om hur unga kvinnor tolkar alkoholrelaterade budskap publicerade av svenska influencers på Instagram

Emelie Eriksson, Josefin Frejd och Wreifält Stina Rådmark
ht20
1140

En kvantitativ innehållsanalys över nyhetsporträtteringen i Sveriges Television & Sveriges Radio

Jesper Svensson
ht20
1139

En kvalitativ studie om gymnasieungdomars lärande via videodelningsplattformen Youtube

Joel Nordström
ht20
1138

En kvalitativ intervjustudie om unga svenska kvinnors upplevelser av
kroppsorienterad aktivism på sociala medier

Johanna Hedström & Alva Vestberg
ht20
1137

En kvalitativ innehållsanalys av stereotypa sociala representationer av fysiska funktionshinder i film.

Victoria Eidenvall
ht20
1136

En fallstudie av Estrids kommunikation på Instagram och unga kvinnors uppfattning av den.

Moa Bergman Asp och Anna Mases
ht20
1135

En kvalitativ studie om riktad reklam på Facebook

Lina Alrutz, Amanda Granfeldt & Jenny Vilhelmsson
ht20
1134

En kvalitativ studie om varför människor väljer bort traditionella nyheter

Ahmed Hanic och Johanna Petersen
ht20
1133

En kvalitativ textanalys med fokus på framing av
president Trump, CNN och Fox News bidrag till
meningsskapandet av Covid-19 pandemin.

Christopher Schelander
ht20
1132

En kritisk innehållsanalys av kvinnokroppens
representation för kommersiellt syfte och PR i en
kampanj av Libresse

Klara Drotz
ht20
1131

En kvalitativ undersökning av dejtingprogram i senmoderniteten

Felicia Hassan
vt20
1104

En kvalitativ semiotisk studie om identitetsskapande och maskulinitet på Instagram

Johanna Morberg, Josefine Sandqvist
ht19
1103

En kvalitativ intervjustudie om unga kvinnors syn på sociala medier i relation till träning och hälsa

Madeleine Fransson Stöök
ht19
1102

En kritisk retorikanalys av hur MAX och McDonald’s använder sig av grön marknadsföring

Julia Skånberg
ht19
1101

En kvalitativ studie om gymnasieungdomars behov och attityder bakom deras nyhetskonsumtion via digitala nyhetsplattformar.

Julia González och Malin Kjellqvist
ht19
1100

En semiotisk bildanalys av manliga fettaktivisters innehåll på Instagram

Ebba Thorolvsen & Henric Wallin
ht19
1099

En kvantitativ innehållsanalys om åsiktsstormar i kommentarsfält på Instagram

Nicklas Magnusson och Felicia Rosander Lilja
ht19
1098

En kvalitativ studie om hur ensamkommande, afghanska killar upplever medierapporteringen om dem

Alexandra Stenlund
ht19
1097

En kvalitativ studie av de attityder traditionella journalister har gentemot swishjournalistik

Matilda Spetz
ht19
1096

En kvalitativ intervjustudie om hur unga mammor ser på mediefenomenet sharenting

Fannie Larsson och Sara Renman
ht19
1095

En multimodal analys av humanitära hjälporganisationers kommunikation över tid

Lydia Aray och Veronica Axelsson
ht19
1094

A case study on the narrative character of hashtag activism on Twitter in 2016

Nora Lundberg
vt19
1093

En kvalitativ samtalsstudie av programbladet Bibblan

Elin Frisk
vt19
1092

En kvalitativ studie av två generationers inställning till riktad reklam utifrån ett gratifikationsperspektiv.

Joel Bäck Eneroth och Erik Stenman
vt19
1091

En kvalitativ studie över hur svensk och brittisk morgonpress ramade in skogsbränderna sommaren 2018 i relation till klimatförändringar

Moa Haeggblom och Sigrid Bersmann
vt19
1090

En kvantitativ innehållsanalys om hur Dagens Nyheter rapporterar kring flygets klimatpåverkan.

Sara Cannmo och Alicia Francke
vt19
1089

En kvalitativ semiotisk och retorisk analys av Nikes Just Do It- kampanj Dream Crazy

Nathalie Gerke, Andreas Moberg & Ida Tilemo
vt19
1087

En kritisk retorikanalys av Oatly och Arlas argumentation i reklamfilm

Isa Ellman
vt19
1086

En kvalitativ studie av hur unga tar del av nyheter och information om samhälle och politik i dagens medielandskap

Anna Örberg Turner och Rasmus Derosche
vt19
1085

En kvantitativ innehållsanalys över partiers samstämmighet mellan valmanifest och kommunikation på Instagram

Julia Tänzer och Klara Wetterlöv
vt19
1084

En teoriprövande kvantitativ innehållsanalys av lokalpressens bevakning av äldreomsorgen i två svenska kommuner

Christian Mossberg
vt19
1083

En kvalitativ studie av hur unga svenska kvinnor resonerar kring retuscherande kamerafilter på sociala medier

Maja Grandell
vt19
1082

En kvalitativ intervjustudie om unga kvinnors meningsskapande av marknadsföring av feministiska budskap

Katarina Curran, Louise Sandqvist och Ingrid Wikehult
vt19
1081

En kvantitativ innehållsanalys av representationen av olika kroppsnormer i VeckoRevyn

Tove Lindén och Louise Lindkvist
vt19
1080

En kvantitativ innehållsanalys av den virtuella influencern Miquela Sousas Instagramkonto

Nellie Karlsson och Hanna Lööf
vt19
1079

En kritisk retorikanalys av den svenska Polisens rekryteringskampanj ”Det finns en större uppgift”

Ellen Gribing, Caroline Stenström Toll och Matilda Thomasson
vt19
1078

En tematisk analys av SVT:s dokumentär Josefin Nilsson - älska mig för den jag är

Rebecka Drake och Klara Zellman
vt19
1077

En kvalitativ studie om tonårstjejers användande av flera Instagramkonton

Anna Andersson Björk
vt19
1076

En kvantitativ innehållsanalys av svenska mediers gestaltning av terrorister och myndigheter i samband med två högerextrema terrorattacker

David Södermalm, Kristoffer Engdahl & Staffan Wahlbeck
vt19
1075

En kritisk retorikanalys av hur inflytelserika svenska youtubers konstruerar sin psykiska ohälsa på Youtube

Alexandra Bergqvist
vt19
1074

En kvalitativ intervjustudie om hur journalister resonerar kring arbetsrutiner och nyhetsvärdering sedan införandet av betalväggar.

Moa Asplund och Nadia Mattsson
vt19