ATT HANDLA MED HÄNSYN

En kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys av ICAs reklamfilmer under covid-19 pandemin.

thumbnail of 1158

Syfte: Studiens syfte är att undersöka huruvida reklaminnehåll har ändrats under pandemin och i så fall hur pandemin presenteras i reklaminnehåll.

Teori: Studiens teoretiska ramverk består av Taylor’s six segment message strategy wheel och bildsemiotiken.

Metod: Kvantitativ metod i kombination med kvalitativ innehållsanalys.

Material: Studien har analyserat reklamfilmer från ICAs reklamkampanj ICA-butiken sända i TV mellan februari 2020 och januari 2021.

Resultat: Studiens resultat visade att pandemin presenterades i 4 av 41 reklamfilmer. Pandemin presenterades endast implicit; ord som corona, covid-19 eller pandemin nämns ej. Reklaminnehållet var övervägande transformativt. De reklamfilmer som presenterar pandemin syftar i huvudsak på att presentera de följder pandemin haft för organisationens kunder snarare än om information om
krisen.

Wilma Haugsnes och Linnéa Persson
MKV, Examensarbete , vt21
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.