Kandidatuppsats i journalistik (Journalistikgranskning)

Löpnr
Titel
Innehåll
Författare
Termin
KH22-12

Samtalsanalys av mediepopulism hos journalister i SVT:s
partiledarutfrågningar

Andreas Andersson, Peter Karlberg, Harald Vedin Sjöström
ht22
KH22-11

En kvantitativ jämförelse- och innehållsanalys av två svenska politiska skandaler

Hugo Göthberg, Josefin Bengtsson, Yasmine Christensson Kavur
ht22
KH22-10
Adam Kohls Josefsson, Elias Åhlander, Erika Uutela Larsson
ht22
KH22-9

Könsrepresentationen under Olympiska spelen på förstasidorna i Aftonbladet & Sportbladet 1936–2020

Sara Romano, Anja Magnusson
ht22
KH22-8

En kvantitativ analys av pushnotisers innehåll

Linnea Andersson, Emma Johansson
ht22
KH22-7

En samtalsanalytisk fallstudie av nyhetsintervjuer med Donald
Trump

Zuzanna Ratka
ht22
KH22-5

En kvantitativ innehållsanalys av Rapports och TV4Nyheternas valbevakning

Hannah Zemack, Hannah Andersson
ht22
KH22-4

En samtalsanalytisk studie om intervjutekniker i Agenda och 30 minuter

Elin Dahlström, Laura Vandelin, Tove Mattsson
ht22
KH22-3

En kritisk diskursanalys av svenska nyhetstidningars skildring av
påskkravallerna

Emelie Nilsson
ht22
KH22-2

En kvantitativ undersökning av hur gestaltningen av det populistiska partiet
Sverigedemokraterna har förändrats över tid

Hanna Attefall, Elina Mattsson, Charlotte Månsson
ht22
KH21-16

En kvalitativ undersökning om miljö- och klimatjournalistik ur ett redaktionellt perspektiv

Hanna Josefsson och Miranda Smedberg
ht21
KH21-15

– En kvantitativ innehållsanalys av rapporteringen om
våldtäkter under coronaåret 2020 i jämförelse med 2019

Eda Salihov, Klara Norström, Malva Söderqvist
ht21
KH21-14

En intervjustudie om behovet av alternativa medier

Ellinor Persson och William Frendin
ht21
KH21-13

En studie som undersöker representation bland sommarvärdarna
i public service-programmet Sommar i P1 under 20 års tid.

Isabella Alfonsi och Julia Hansson
ht21
KH21-12

En kvantitativ och kvalitativ studie om könsrepresentation i sportjournalistiken

Elvira Knudsen, Matilda Hillman & Marcus Erlingfors
ht21
KH21-11

En jämförande fallstudie i svenska nyhetsmediers rapportering om IPCC:s klimatrapport år 2013 och 2021

Hanna Fagerlund, Lovisa Gustavsson och Ellen Lindqvist Karsberg
ht21
KH21-10

En kvalitativ studie om lokala kriminalreportrars syn på pressetik och urval

Alice Dadgostar och Ella Persson
ht21
KH21-9

En kvantitativ innehållsanalys av tre svenska tidningars gestaltning av Magdalena Andersson under hösten 2021

Lovisa Andersson och Ellinor Ericstam
ht21
KH21-8

En jämförande kvantitativ innehållsanalys av fyra svenska dagstidningars rapportering från den 20-åriga konflikten i Afghanistan

Alvin Wirsenius, Eric Länje och William Gustafsson
ht21
KH21-7

En kvalitativ studie av intervjuer med kvinnliga och manliga skådespelare inom Marvel Cinematic Universe

Emmy Ottosson, Thea Eklöf och Matilda Westermark
ht21
KH21-6

En studie av svenska journaliststudenters yrkesideal och förebilder

Ingrid Kullberg Wulf och Ingrid Ramberg
ht21
KH21-5

En kvantitativ undersökning av hur manliga och kvinnliga politiker
avbryts i 2010-talets slutdebatter i Sveriges Television

Alex Kennegård, Emelie Skoog och Ida Palm Ekspong
ht21
KH21-4

En kvalitativ intervjustudie om svenska kriminaljournalisters arbetssituation

Sofia Hedberg & Wendela Antepohl
ht21
KH21-3

En kvalitativ studie över hur klick och annan webbstatistik
påverkar nyhetsvärderingen på svenska lokaltidningar

Jonatan Häggström Wedding och Rasmus Torstensson
ht21
KH21-2

En kvalitativ studie kring vad som enligt arbetsgivare krävs för
att bli anställd som reporter

Wiktoria Gruca & Hilda Rundquist
ht21
KH21-1

En kvantitativ innehållsanalys av nyhetsrapporteringen från EM i herrfotboll och OS i damfotboll 2021

Malin Folkesson, Emma Tonnvik och Linn Almäng
ht21
KH20-20

En studie om användningen av akademiska kunskaper inom det journalistiska yrket

Amanda Holmius Holmlund
ht20
KH20-19

En studie om hur svensk public service-media förhåller sig till funktionsnormen utifrån uppdraget att spegla hela Sverige.

Isabelle Ulfsdotter
ht20
KH20-18

EN JÄMFÖRANDE STUDIE AV SVENSKA LEDARSIDOR UNDER TRE
KRISER SOM FORMAT 2000-TALET

ANNIE THUNEGÅRD & GUSTAV INGERHAGE
ht20
KH20-17

En kvalitativ studie av Lilla Aktuellts krisjournalistik

Elin Karlström, Ellinor Lennermo & Josefin Linderås
ht20
KH20-16

En kvalitativ intervjustudie om påverkan av influencers hos unga
tjejer inför partivalet i Sverige 2018.

Fanny Juhlin & Annie Månsson
ht20
KH20-15

En kvantitativ innehållsanalys av svenska nyhetstidningars porträttering av Black Lives Matter och demonstrationerna till stöd för rörelsen.

Linnéa Hjortstam & Hannah Lindgren
ht20
KH20-13

En kvalitativ intervjustudie om hur SVT Nyheter Västs journalister ser på sitt publicservice-uppdrag i relation till geografisk representation

Kajsa Centre, Alva Karlsson och Klara Sävenlund
ht20
KH20-12

En kvantitativ innehållsanalys av material från de skandinaviska
länderna

Simon Persson
ht20
KH20-11

En kvantitativ innehållsanalys om bilden av Sverige i internationella
medier under coronapandemin 2020.

Klara Alster, Lovisa Briggert och Julia Wide
ht20
KH20-10

-En studie om SVT Västs bevakning av kommuner i Västra
Götaland

Adelina Thim och Eva Schönholzer
ht20
KH20-9

En kvantitativ innehållsanalys av deltagarjournalistiken i
Aftonbladets liveflöde om coronapandemin.

Linnea Olsson Magnholt och Vilma Stockvall Carlsson
ht20
KH20-8

En kvalitativ intervjustudie om covid-19-pandemins påverkan på
sportjournalistiken

Heino Ollin, Adam Fröberg och Daniel Dewerud
ht20
KH20-7

- En studie om hur Svenska nyheter engagerar och underhåller en
äldre publik.

Kajsa Lecander och Micael Karlsson
ht20
KH20-6

en kvalitativ intervjustudie om medias bevakning av
intensivvården under covid-19

Ellinor Ekdahl, Dennis Morton och Embla Starke Sundén
ht20
KH20-5

En kvalitativ intervjustudie om ungas nyhetsvanor under
coronakrisen

Hanna Thorn, Oskar Sundström och Tove Christensen
ht20
KH20-4

En kvalitativ intervjustudie av sportredaktioners etiska förhållningssätt kring namnpublicering av dömda idrottare

Carl Bolinder och Harry Maghder
ht20
KH20-3

En kvalitativ studie om två svenska tidningars rapportering gällande coronapandemin i USA och Ryssland.

Alva Bergland och Moa Haltorp
ht20
KH20-2

En kombinerad kvantitativ och kvalitativ studie om klimatskepticism i de alternativa medierna Fria Tider och Samhällsnytt

Nils Arnell och Johanna Blomberg
ht20
KH19-28

En studie av hur publiken påverkas av en personifierad klimatjournalistik

Alma Tallborn och Mathilda Brandberg
ht19
KH19-27

En kvalitativ innehållsanalys av svenska dagstidningars
rapportering om två försvunna pojkar

Hamilton Steiner och William Hernvall
ht19
KH19-26

En kvantitativ och kvalitativ studie av ålder och äldres representation i Göteborgs-Posten

Sanna Stark och Philippa Fransson
ht19
KH19-25

En kvalitativ studie om nyhetsanvändning på sociala medier

Emelie Rudén Taher och Tilda Sandén
ht19
KH19-24

En kvalitativ textnära innehållsanalys av teaterrecensioner och teaterrecensenter ur ett genusperspektiv

Ida Renström och Madeleine Laine
ht19
KH19-23

En kvantitativ innehållsanalys om kvinnliga och manliga journalisters utrymme i Sportbladet

Jesper Ottoson, Adam Lind
ht19