Kandidatuppsats i journalistik

Löpnr
Titel
Innehåll
Författare
Termin
KV17-12

En kritisk diskursanalys av medierapporteringen om ungdomarna i Nordstan

Nanna Nilsson, Johanna Sundquist och Hanna Dahlström
vt17
KV18-1

En kvantitativ innehållsanalys av kvällspressens
gestaltning av offentliga kvinnor och män i skilsmässa.

Amanda Samuelsson och Lovisa Meijer
vt18
KV12-17

Hur Aftonbladet och Dagens Nyheter skildrar Ny Demokrati och Sverigedemokraterna

Elin Ericson,Mathilda Svensson
vt12
KV13-9

En undersökning av pressens framställning av svenska fotbollssupportrar

Christian Naumanen, Fredrik Stjernström
vt13
KH13-1

en kvalitativ studie om hur EU-­‐information förmedlas och en europeisk identitet reproduceras i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet

Helena Jan
ht13
KH13-2

en studie av kvinnliga journalisters arbetssituation i Kapstaden ur ett genusperspektiv

Malin Wändahl och Sofia Eriksson
ht13
KH09-2

- Feministiskt mediekritiskt magasin

Erika Hedman Bergström,Amanda Duregård
ht09
KH13-3

En studie i hur individens roll på dagspressens förstasidor har förändrats under de senaste 50 åren

Victor Kennmark, Fredrik Palmqvist och Anders Wollner
ht13
KH17-1

En kvalitativ innehållsanalys om vad som skrämmer och vad som lugnar barn i nyhetsrapporteringen om terrordåd.

Hanna Carlsson och Charlotte Dahlberg
ht17
KH09-3
Magnus Carlsson,Fanny Gustavsson,Joanna Wahlsten
ht09
KH13-4

en kvalitativ intervjustudie av relationen mellan journalister och politiker/pressekreterare

Rufus O Jägemar och Hampus Rundberg
ht13
KH09-4
Jacob Nyström,Josef Molin,Micael Olsson
ht09
KH13-5

Populär och litterär gestaltning i medierapporteringen om Nobelpriset i litteratur

Magnus Wennerberg
ht13
KH09-5

Sverigedemokrater och slöjor i Ring P1

Sandra Barcella,Sanna Jansson,Marie Wenger
ht09
KH13-6

Hot mot demokratin eller bara lite vaniljvisp i örat?

Maja Larsson och Josefin Wetterberg
ht13
KH09-6
Caroline Ferngren,Julius Lidar,Emelie Malmros
ht09
KH13-7

En kvantitativ undersökning om genusrepresentationen i SVTs Debatt

Daniel Kirby och Émelie Vangen Lindgren
ht13
KH09-7

om besvärliga läsare och tidningar med kontrollbehov

Moa Andersson,David Skansholm,Martin Stensrud
ht09
KH13-8

en kvalitativ analys av Göteborgs-Postens bevakning av ”Etiopiensvenskarna” ur ett dramaturgi-perspektiv

Viktor Eriksson och Max Sommerstein
ht13
KH09-8

- Mediemagasinet från JMG som tar nöje på största allvar

Fabian Bengtsson,Joel Engblom,Johan Stensson
ht09
KH13-9

En kvantitativ innehållsanalys av konsekvenser för lokaljournalistiken efter tidningsfusionen i Karlskoga.

Elina Haimi, Emelie Nordh och Kattis Sundén
ht13
KH09-9

- En studie av ekonomijournalistikens kön

Alexander Klaar,Ebba Rosencrantz,Helena Sällström
ht09
KH17-2

- En kvalitativ studie av porträtterandet av
kronprinsessan Victorias förlovning med Daniel

Caroline Lundgren och Eva Solér
vt17
KH13-10

Om svenska medier i Egyptens andra revolution

Oliver Karlsson och Jonas Egfors
ht13
KH17-3

En kvalitativ studie om hur ungdomar som läser journalistinriktning på gymnasiet ser på journalistyrket

Lovis Agestam och Sofia Linde
ht17
KH09-10

Om resursbrist, felprioriteringar och brist på granskning

Christoffer Brandt,Johan Bohlin,Mathias Engwall
ht09
KH13-11

en kvantitativ innehållsanalys av mångfalden i det lokala nyhetsmaterialet i Arbetarbladet och Gefle Dagblad

Kalle Berg, Viktor Johansson och Francisco Ramirez Franzén
ht13
KH17-4

– En kvalitativ intervjustudie om kvinnliga frilansjournalister i
Mexiko.

Lisa Axelsson
ht17
KH09-11

- en jämförande studie av elva svenska och brittiska morgontidningars inställning till namn- och bildpublicering

Elin Hellström,Frida Jakobsson
ht09
KH17-5

En retorisk analys av begreppet kulturmannen i svensk press

Philip Stockenhed och Axel Tollens
ht17
KH13-12

Hur dagstidningar marknadsför sina journalister

Jonatan Fjelstad och Viktor Mölne
ht13
KH17-6

– en kvalitativ studie om attityder till felaktigheter och
rättningar i nätbaserade nyhetsmedier

Martin Wood, Robin Ridell
ht17
KH09-12
Jönsson, EmilieMickelsson, Sandra
ht09
KH13-13

En studie om reproducering av stereotypa könsroller i intervjuer med kvinnliga och manliga chefer i Dagens industri

Linnéa Pettersson och Lovisa Waldeck
ht13
KH09-13

- saklig rapportering eller propaganda?

Harald Baltzer,Sofi Cederlöf,Sarah Görsch,Marijana Milenkovic
ht09
KH13-14

en kvalitativ analys av Gomorron Sverige på internationella kvinnodagen

Agnes Eskilsson, Sara Uddemar
ht13
KH09-14

En jämförelse mellan Rapport, Aktuellt och TV4Nyheterna 1985-2009

Adrianna Pavlica,Mari Tveitan
ht09
KV14-1

Mediebilden av cannabis i tre skandinaviska länder

Patrik Jäverbo, Jon Lindhe
vt14
KH17-10

En studie av personuppgiftspublicering i svensk och dansk press
och den kriminaljournalistiska genren i Ubåtsfallet

Danielle Delbro och Hanna Juliusson
ht17
KH09-15

- om media, förhoppningar och förberedelser inför fotbolls-VM 2010

Ina Lundström, Niklas Zachrisson
ht09
KV14-2

En kvantitativ studie av hur svensk dagspress förhåller sig till politisk extremism

Martin Mederyd Hård, Frida Nygren, Daniel Paulsson
vt14
KH09-16

Om dagspressens rapportering kring Mehdi Ghezali, Safia Benaouda, Munir Awad

Maria Bard,Jasmin de Freitas,Emma Westman
ht09
KH09-17
Olof Bohman,Henrik Pettersson,Rsmus Thedin
ht09
KV14-3

En kvantitativ studie om flickor och pojkar i Kamratposten under 1993 och 2013

Malin Magnusson, Malou Tranlöv
vt14
KH09-18

”Det pågår ett mediekrig. Och det är vi mot dem”.

Karin Avenäs,Kalle Laxgård
ht09
KH09-19
Gustav Ahlgren,Henrik Knobe
ht09
KV10-1

En undersökning om könsrepresentation i Lilla Sportspegeln

Sara Karlsson,Ingrid Lord,Hanna Sandgren
vt10
KV14-4

En studie av Sportbladets rewrites och hur de förhåller sig till upphovsrättslagen

Malin Andersson, Mattias Åsén
vt14
KV10-2

Så ser svenska journalister på publikens förtroende

Björn Johansson,Mikael Rudolfsson,Christopher Kullenberg Rothvall
vt10
KV14-5

En studie av ledande svenska kommunalpolitikers mediekontakter

Love Ahlstrand, Tobias Bengtsson
vt14