Kandidatuppsats i journalistik (Journalistikgranskning)

Löpnr
Titel
Innehåll
Författare
Termin
KH20-20

En studie om användningen av akademiska kunskaper inom det journalistiska yrket

Amanda Holmius Holmlund
ht20
KH20-19

En studie om hur svensk public service-media förhåller sig till funktionsnormen utifrån uppdraget att spegla hela Sverige.

Isabelle Ulfsdotter
ht20
KH20-18

EN JÄMFÖRANDE STUDIE AV SVENSKA LEDARSIDOR UNDER TRE
KRISER SOM FORMAT 2000-TALET

ANNIE THUNEGÅRD & GUSTAV INGERHAGE
ht20
KH20-17

En kvalitativ studie av Lilla Aktuellts krisjournalistik

Elin Karlström, Ellinor Lennermo & Josefin Linderås
ht20
KH20-16

En kvalitativ intervjustudie om påverkan av influencers hos unga
tjejer inför partivalet i Sverige 2018.

Fanny Juhlin & Annie Månsson
ht20
KH20-15

En kvantitativ innehållsanalys av svenska nyhetstidningars porträttering av Black Lives Matter och demonstrationerna till stöd för rörelsen.

Linnéa Hjortstam & Hannah Lindgren
ht20
KH20-13

En kvalitativ intervjustudie om hur SVT Nyheter Västs journalister ser på sitt publicservice-uppdrag i relation till geografisk representation

Kajsa Centre, Alva Karlsson och Klara Sävenlund
ht20
KH20-12

En kvantitativ innehållsanalys av material från de skandinaviska
länderna

Simon Persson
ht20
KH20-11

En kvantitativ innehållsanalys om bilden av Sverige i internationella
medier under coronapandemin 2020.

Klara Alster, Lovisa Briggert och Julia Wide
ht20
KH20-10

-En studie om SVT Västs bevakning av kommuner i Västra
Götaland

Adelina Thim och Eva Schönholzer
ht20
KH20-9

En kvantitativ innehållsanalys av deltagarjournalistiken i
Aftonbladets liveflöde om coronapandemin.

Linnea Olsson Magnholt och Vilma Stockvall Carlsson
ht20
KH20-8

En kvalitativ intervjustudie om covid-19-pandemins påverkan på
sportjournalistiken

Heino Ollin, Adam Fröberg och Daniel Dewerud
ht20
KH20-7

- En studie om hur Svenska nyheter engagerar och underhåller en
äldre publik.

Kajsa Lecander och Micael Karlsson
ht20
KH20-6

en kvalitativ intervjustudie om medias bevakning av
intensivvården under covid-19

Ellinor Ekdahl, Dennis Morton och Embla Starke Sundén
ht20
KH20-5

En kvalitativ intervjustudie om ungas nyhetsvanor under
coronakrisen

Hanna Thorn, Oskar Sundström och Tove Christensen
ht20
KH20-4

En kvalitativ intervjustudie av sportredaktioners etiska förhållningssätt kring namnpublicering av dömda idrottare

Carl Bolinder och Harry Maghder
ht20
KH20-3

En kvalitativ studie om två svenska tidningars rapportering gällande coronapandemin i USA och Ryssland.

Alva Bergland och Moa Haltorp
ht20
KH20-2

En kombinerad kvantitativ och kvalitativ studie om klimatskepticism i de alternativa medierna Fria Tider och Samhällsnytt

Nils Arnell och Johanna Blomberg
ht20
KH19-28

En studie av hur publiken påverkas av en personifierad klimatjournalistik

Alma Tallborn och Mathilda Brandberg
ht19
KH19-27

En kvalitativ innehållsanalys av svenska dagstidningars
rapportering om två försvunna pojkar

Hamilton Steiner och William Hernvall
ht19
KH19-26

En kvantitativ och kvalitativ studie av ålder och äldres representation i Göteborgs-Posten

Sanna Stark och Philippa Fransson
ht19
KH19-25

En kvalitativ studie om nyhetsanvändning på sociala medier

Emelie Rudén Taher och Tilda Sandén
ht19
KH19-24

En kvalitativ textnära innehållsanalys av teaterrecensioner och teaterrecensenter ur ett genusperspektiv

Ida Renström och Madeleine Laine
ht19
KH19-23

En kvantitativ innehållsanalys om kvinnliga och manliga journalisters utrymme i Sportbladet

Jesper Ottoson, Adam Lind
ht19
KH19-22

En kvantitativ innehållsanalys på Sveriges två ledande sportnyhetssändningar

August Bergstrand och Sebastian Nilsson
ht19
KH19-21

En kvantitativ jämförande analys av hur kvinnliga mordoffer gestaltas och prioriteras i kvällspress

Filip Mitrovic, Karl Moberg och Gustav Stjernkvist
ht19
KH19-20

- en studie om hur genus gestaltades i alternativa högermedier i samband med #metoo

Johanna Andersson, Hanneloes Grezel och Zelma Lundeström
ht19
KH19-19

En intervjustudie med svenska kriminaljournalister och ansvariga utgivare

Paula Llopis Martínez, Sanna Puoskari & Matilda Falk
ht19
KH19-18

En kvalitativ intervjustudie om sportchefers inställning till objektivitet

Mikael Ljungberg, Joakim Hulterström, Melker Westerberg
ht19
KH19-17

En kvantitativ studie om gestaltningen av prostitution i svensk press

Sean O’Brien & Fredrik Lindblom
ht19
KH19-16

En kvantitativ innehållsanalys om nyhetsurvalet på Twitter

Andres Kriisa, Amanda Pettersson & Annie Åberg
ht19
KH19-15

En kvantitativ innehållsanalys av hur mycket tid manliga och kvinnliga idrottare får i sportsändningar

Samarth Katiyar och Simon Larsson
ht19
KH19-14

En kvalitativ bildanalys av nyhetsbilden på Greta Thunberg

Tobias Johansson och Åsa Alvetjärn
ht19
KH19-13

Erfarenheter och taktiker i en mansdominerad värld

Leah Esmaiel
ht19
KH19-12

En kvalitativ studie av hur undersökande journalister förhåller sig till journalistiska metodval i förhållande till etiska riktlinjer

Julia Emnell och Johanna Simonsson
ht19
KH19-11

En kvantitativ innehållsanalys av klimatjournalistik i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen, september 2018 till augusti 2019.

Måns Edén, Axel Fernandez & Alva Nyblom
ht19
KH19-10

En kvantitativ innehållsanalys av lokalbevakningen i två kommuner utanför Malmö

Filippa Colstrup och Karin Zwinkels
ht19
KH19-9

En kvantitativ studie av SVT Nyheter Västs urval av nyheter från landsbygd, turistort och kranskommun jämfört med Göteborg

Mirjam Blomkvist och Saga Örnberg
ht19
KH19-8

En kvantitativ innehållsanalys av svensk kvällspress rapportering kring utländska fotbollsligor

Jesper Bernspång, Henric Holmberg och Magnus Johansson
ht19
KH19-7

En kvantitativ innehållsanalys om hur Sverigedemokraterna gestaltats i fyra rikstäckande tidningar

Gabriella Bergström och Ola Palmström
ht19
KH19-6

En jämförande kvalitativ textanalys i en svensk kontext

Linnea Bergkvist och Simon Melin
ht19
KH19-5

En jämförande studie av krönikor kring dam- och herrlandslaget i fotboll

Cesar Fältskär, Felix Tornberg och Karl Andersson
ht19
KH19-4

En jämförande studie av medierapporteringen om protesterna i Kallak och Standing Rock

Akiko Ahlstrand och Amorina Ahlsell
ht19
KH19-3

En kvalitativ studie om hur svenska journalistutbildningar inkluderar etnicitet i styrdokument

Hedda Sahlin Ekberg, Nora Adin Fares och Parastoo Saeidi
ht19
KH19-2

En studie om mediemisstro hos unga

Rebecka Adin och Sara Höglund
ht19
KH19-1

En kvalitativ studie av klimatjournalistik i Sveriges största rikstäckande tidningar Expressen, Aftonbladet, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter

Markus Aamisepp och Markus Botsjö
ht19
KV19-12

En jämförande studie om hur bostadsområden i Göteborg framställs i nyhetsrapporteringen över tid och mellan nyhetsmedier

Emmy Westling, Nathalie Majdek Mathisen och Linus Kuhlin
vt19
KV19-11

En kvantitativ innehållsanalys om svensk nyhetsbevakning av EU:s asylpolitik

Jennifer Sandberg och Raphaelle Sisask
vt19
KV19-10

En kvantitativ innehållsanalys om Sverigebildens förändring i amerikansk press utifrån politiska frågor

Richard Lagerström, Robert Lundberg & Alicia Nilsson
vt19
KV19-9

En kvantitativ innehållsanalys av åsiktsmaterialet i Aftonbladet

Veronika Hohenstein, Amanda Jonsson, Erika Krusell
vt19