Kandidatuppsats i journalistik (Journalistikgranskning)

Löpnr
Titel
Innehåll
Författare
Termin
KV19-8

En textanalys om hur Greta Thunberg och Malala Yousafzai porträtteras i Sveriges fem största tidningar

Emma Glaser, Johanna Heed & Fanny Lyrheden
vt19
KV19-7

En kvalitativ studie av åsikter kring amatörbilder och professionella bilder i svenska nyhetsmedier

Filip Ekblad och Emilia Söderholm
vt19
KV19-6

En kvantitativ innehållsanalys av tidningarnas förstasidor

Sofia Ekberg Ekendahl och Tomas Nyström
vt19
KV19-5

En kvantitativ studie om Dagens Nyheters våldtäktsrapportering

Alice Edwards och Anton Lorentzson
vt19
KV19-4

En kvalitativ studie om varför urvalet av livesänd sport i Sverige ser ut som den gör.

Hanna Bernhardsson & Julia Brandt
vt19
KV19-3

En kvantitativ studie av omnämnandet av klimatförändringen i nyhetsrapportering om stormar

Lukas Andreasson, Robin Gustavsson, Christian Ugge
vt19
KV19-2

En innehållsanalys över hur filmkritiker argumenterar för sina betygsättningar.

Simon Andersson, Viktor Nordblad och Simon Svensson
vt19
KV19-1

En kvalitativ studie av SVT-medarbetares syn på etnisk mångfald i det journalistiska arbetet

Mathilda Alveflo och Hannah Frejdeman
vt19
Kv18-25

En studie om sportjournalisters påverkan på nyhetsurvalet

Bella Franzén och Oscar Rickstrand
vt18
KV18-24

En studie om möjligheterna till diskussion på sociala medier

Robin Falström och Leotrim Jusufi
vt18
KV18-23

En studie om bildgestaltningen av flyktingsituationen under hösten 2015 i svensk tryckt press

Adam Elmervik, Alice Hermansson och Amanda Karlsson
vt18
KV18-22

En kvantitativ innehållsanalys av rapporteringen om mjölkkrisen i riks- region- och lokalpress

Lovisa Blomberg och Emelie Forsberg
vt18
KV18-21

En kvantitativ undersökning av Aftonbladets opinionsjournalistiska sportmaterial

David Berg, Jonas Berglund och Linn Rosenborg
vt18
KV18-20

En studie om vad som skedde med Värmlands Folkblad då den köptes upp av Nya Wermlands-Tidningen

Elias Andersson och Marc Skogelin
vt18
KV18-19

Om gestaltningen i nyhetsrapporteringen av självständighetsrörelsen i Katalonien

Oscar Barragan & Gustav Påhlsson
vt18
KV18-18

En kvantitativ bildanalys av arbetares gestaltning under Saabkonkursen

Ellen Ståhlgren, Emelie Meyers och Filippa Höglund
vt18
KV18-17

En kvalitativ textanalys om svensk kvällspress rapportering om svenska bidrag i Eurovision Song Contest

Victor Hultgren och Erik Nilsson
vt18
KV18-16

En kvalitativ text- och bildanalys av Anna Kinberg Batra och Fredrik Reinfeldts framställning i media under deras första år som partiledare för Moderaterna.

Elsa Henriksdotter & Lovisa Vitus
vt18
KV18-15

Enkelt att fördärva, svårt att förvärva

Tuva Hansson & Teo Kristjansson
vt18
KV18-14

En kvalitativ tolkande receptionsstudie över hur en tilltänkt publik uppfattar Instagraminlägg som blivit anmälda för felaktig reklam

Victoria Graf & Sanna Siljander
vt18
KV18-13

En kvalitativ studie om hur kvinnliga featurejournalister upplever influencers intåg i mediebranschen

Anna Palmgren och Clara Fritzon
vt18
KV18-12

En studie om genusstereotyper i onlinerapporteringen
av OS 2018 i tre svenska medier

Cecilia Oscarsson, Evelina Segerqvist & Helena Kaloudi Isaksson
vt18
KV18-11

En kvantitativ innehållsanalys av hur Nordiska motståndsrörelsens demonstration den 30 september 2017 gestaltades i svensk tryckt press

Alice Nordevik och Katja Palo
vt18
KV18-10

En kvantitativ innehållsanalys om klimatskepticism på svenska och amerikanska nyhetsmediers Facebookpubliceringar

Alice Lindén och Alexandra Nordwall
vt18
KV18-9

En undersökning om hur dagstidningars varumärke påverkar publikens förtroende

Ellen Ivarson, Emma Holmsen och Julia Fredriksson
vt18
KV18-8

En kvantitativ innehållsanalys av de politiska kommentatorernas
objektivitet i fyra svenska dagstidningar

Rebecca Bengtsson & Stefan Johansson
vt18
KV18-7

En kvantitativ innehållsanalys av mediernas rapportering av regeringens beslut att flytta myndigheter från Stockholm.

Sofia Bednarek & Frida Granström
vt18
KV18-6

En kvantitativ innehållsanalys av könsmärkning på svenska ledarsidor

Anna Wikman & Hilma Lundwall
vt18
KV18-5

En kvalitativ studie om journalisters nyhetsvärdering och nyhetsurval i förhållande till statistik och klick inom Sveriges Radio.

Jennie Ölund
vt18
KV18-4

En kvalitativ analys av gestaltningen av kön och normbrott i
personporträtt i Elle och Café

Emilie Wahlström
vt18
KV18-3

En kritisk diskursanalys av stereotypiserat manligt och kvinnligt skrivande.

Andreas Varas, Moa Strand och Oskar Hvass
vt18
KV18-2

En kvalitativ undersökning om den unga publikens syn på journalister som uttrycker åsikter.

Moa Alfredsson och Bodil Hjelm
vt18
KV18-1

En kvantitativ innehållsanalys av kvällspressens
gestaltning av offentliga kvinnor och män i skilsmässa.

Amanda Samuelsson och Lovisa Meijer
vt18
KH17-12

En kvantitativ studie om kommentarsfältens utveckling och samtalsklimat

Tove Andersson och Camilla Haagen
vt17
KH17-9

En intervjustudie om de verktyg och ideal som före detta
journalister tar med sig in i native advertisingyrket

Amorelli Elisa och Hårdänge Sofia
vt17
KH17-8

En kvantitativ studie om vilka nyheter som presenteras på Snapchat Discover

Gabriel Persson och Mona Kaveh
vt17
KH17-7

En kvantitativ studie om hur IT-läckan på Transportstyrelsen
rapporterades i svensk dagspress

Frida Wall och Lilly Kronlund
vt17
KH17-2

- En kvalitativ studie av porträtterandet av
kronprinsessan Victorias förlovning med Daniel

Caroline Lundgren och Eva Solér
vt17
KV17-12

En kritisk diskursanalys av medierapporteringen om ungdomarna i Nordstan

Nanna Nilsson, Johanna Sundquist och Hanna Dahlström
vt17
KV17-11

En kvantitativ innehållsanalys av klickrubriker som ett exempel på kommersialiseringen av nyhetsmedia

Elsa Kinnerfors och Amanda Lindgren
vt17
KV17-10

En kvalitativ innehållsanalys av hur fyra svenska dagstidningar skildrade ryska påsken

Johannes Malmgren
vt17
KV17-9

En studie om förändringen av lokalt och regionalt utbud över tid

Fredrik Petersson, Fredrik Tillberg och Robin Salomonsson
vt17
KV17-8

En kvalitativ studie av ledarjournalisters uppfattningar om sin yrkesroll

Noa Söderberg, Sebastian Lindström & Jonatan Andersson
vt17
KV17-7

En kvantitativ innehållsanalys av representationen av ungdomar i Sveriges fem största tidningar

Michaela Karlén, Lovisa Olsson & Shadi Rostamzadeh
vt17
KV17-6

En kvantitativ innehållsanalys av könsrepresentation i svensk egenproducerad konfliktrapportering

Mia Holmberg Karlsson & Ellinor Svensson
vt17
KV17-5

En studie om betalväggar på den svenska dagstidningsmarknaden

Alfred Dikalow, Niklas Jonsson, Anthony Nordström
vt17
KV17-4

En undersökning av könsroller i ett podcastsamtal

Lotta Olsson och Max Härstedt
vt17
KV17-3

En kritisk diskursanalys av hur kvinnliga respektive manliga mördare framställs i Veckans Brott

Sofie Furusäter & Mikaela Söderberg
vt17
KV17-2

En kvantitativ studie av hur ökad redaktionell närvaro påverkar nyhetsrapporteringen om en förort

Britta Kramsjö & Maria Snellman
vt17
KV17-1

En kvalitativ innehållsanalys av två kultursidors gestaltning av Ryssland

Elias Wahlberg och Gunnar Harrius
vt17