Kandidatuppsats i journalistik

Löpnr
Titel
Innehåll
Författare
Termin
KV18-12

En studie om genusstereotyper i onlinerapporteringen
av OS 2018 i tre svenska medier

Cecilia Oscarsson, Evelina Segerqvist & Helena Kaloudi Isaksson
vt18
KV18-11

En kvantitativ innehållsanalys av hur Nordiska motståndsrörelsens demonstration den 30 september 2017 gestaltades i svensk tryckt press

Alice Nordevik och Katja Palo
vt18
KV18-10

En kvantitativ innehållsanalys om klimatskepticism på svenska och amerikanska nyhetsmediers Facebookpubliceringar

Alice Lindén och Alexandra Nordwall
vt18
KV18-9

En undersökning om hur dagstidningars varumärke påverkar publikens förtroende

Ellen Ivarson, Emma Holmsen och Julia Fredriksson
vt18
KV18-8

En kvantitativ innehållsanalys av de politiska kommentatorernas
objektivitet i fyra svenska dagstidningar

Rebecca Bengtsson & Stefan Johansson
vt18
KV18-7

En kvantitativ innehållsanalys av mediernas rapportering av regeringens beslut att flytta myndigheter från Stockholm.

Sofia Bednarek & Frida Granström
vt18
KV18-6

En kvantitativ innehållsanalys av könsmärkning på svenska ledarsidor

Anna Wikman & Hilma Lundwall
vt18
KV18-5

En kvalitativ studie om journalisters nyhetsvärdering och nyhetsurval i förhållande till statistik och klick inom Sveriges Radio.

Jennie Ölund
vt18
KV18-4

En kvalitativ analys av gestaltningen av kön och normbrott i
personporträtt i Elle och Café

Emilie Wahlström
vt18
KV18-3

En kritisk diskursanalys av stereotypiserat manligt och kvinnligt skrivande.

Andreas Varas, Moa Strand och Oskar Hvass
vt18
KV18-2

En kvalitativ undersökning om den unga publikens syn på journalister som uttrycker åsikter.

Moa Alfredsson och Bodil Hjelm
vt18
KV18-1

En kvantitativ innehållsanalys av kvällspressens
gestaltning av offentliga kvinnor och män i skilsmässa.

Amanda Samuelsson och Lovisa Meijer
vt18
KH17-13

En kvantitativ innehållsanalys av könsrepresentation i svenska dagstidningars opinionsjournalistik.

Olof Svahn och Linus Dahlbäck
ht17
KV17-12

En kritisk diskursanalys av medierapporteringen om ungdomarna i Nordstan

Nanna Nilsson, Johanna Sundquist och Hanna Dahlström
vt17
KV17-11

En kvantitativ innehållsanalys av klickrubriker som ett exempel på kommersialiseringen av nyhetsmedia

Elsa Kinnerfors och Amanda Lindgren
vt17
KV17-10

En kvalitativ innehållsanalys av hur fyra svenska dagstidningar skildrade ryska påsken

Johannes Malmgren
vt17
KV17-9

En studie om förändringen av lokalt och regionalt utbud över tid

Fredrik Petersson, Fredrik Tillberg och Robin Salomonsson
vt17
KV17-8

En kvalitativ studie av ledarjournalisters uppfattningar om sin yrkesroll

Noa Söderberg, Sebastian Lindström & Jonatan Andersson
vt17
KV17-7

En kvantitativ innehållsanalys av representationen av ungdomar i Sveriges fem största tidningar

Michaela Karlén, Lovisa Olsson & Shadi Rostamzadeh
vt17
KV17-6

En kvantitativ innehållsanalys av könsrepresentation i svensk egenproducerad konfliktrapportering

Mia Holmberg Karlsson & Ellinor Svensson
vt17
KV17-5

En studie om betalväggar på den svenska dagstidningsmarknaden

Alfred Dikalow, Niklas Jonsson, Anthony Nordström
vt17
KV17-4

En undersökning av könsroller i ett podcastsamtal

Lotta Olsson och Max Härstedt
vt17
KV17-3

En kritisk diskursanalys av hur kvinnliga respektive manliga mördare framställs i Veckans Brott

Sofie Furusäter & Mikaela Söderberg
vt17
KV17-2

En kvantitativ studie av hur ökad redaktionell närvaro påverkar nyhetsrapporteringen om en förort

Britta Kramsjö & Maria Snellman
vt17
KV17-1

En kvalitativ innehållsanalys av två kultursidors gestaltning av Ryssland

Elias Wahlberg och Gunnar Harrius
vt17
KH16-12

En kvalitativ innehållsanalys av medierapporteringen om Biskopsgården och skjutningen på Vårväderstorget 2015

Lina Isaksson och David Helander
ht16
KH16-11

Dagstidningsjournalisters inställning till sponsrat material

Sophie Gräsberg, Maria Hall, Julia Jakobsson
ht16
KH16-10

En kvalitativ jämförelse av svenska mediers rapportering om nyhetshändelser i Ryssland respektive USA

Alexandra Carlsson Tenitskaja, Sally Eriksson, Victor Blomdahl
ht16
KH16-8

En analys av krönikors innehåll och hur det har förändrats över tid

Karin Frid och Sophia Garcia Hasselberg
ht16
KH16-7

En fallstudie på opinionsmaterial om den MS-sjuka kvinnan som dog på en offentlig toalett

Anna Engström och Moa Carlsson
ht16
KH16-6

En kvantitativ studie av utrikessidornas innehåll i 36 tidningar inom Mittmedia, Gota Media, Bonnier och Stampen.

Agnes Aronsson, Sofia Kristoffersson
ht16
KH16-5

En kvantitativ innehållsanalys om partiskhet i Dagens Nyheter och Aftonbladet gentemot svenska partier

Aron Mikael Sik, Jacob Larsson och Love Hansen Siilin
ht16
KH16-4

en kvalitativ studie av journalistrollen inom public journalism

Agnes Kågström, Kajsa Olsson, Louise Halvardsson
ht16
KH16-3

En kvalitativ studie av hur svenska undersökande journalister förhåller sig till transparens

Michael Larsson och Rasmus Lygner
ht16
KH16-2

En kvantitativ innehållsanalys av kvällstidningarnas framställning av fotbollssupportrar

Victor Bomgren, Karl Jansson och David Jespersson
ht16
KH16-1

En studie av politisk analys på nyhetsplats

Alexander Hultman, Mattias Backlund, Robin Salomonsson
ht16
KV16-13

En kvalitativ textanalys av framställningen av arbetarklassen

Therese Irebäck
vt16
KV16-12

En studie i svensk speljournalistiks förutsättningar

Linus Degerskär, Pär Fredriksson, Sebastian Sandström
vt16
KV16-11

Om hur Sofia Hellqvist och Chris O’Neill framställdes i svenska medier under perioden kring respektives bröllop

Adrian Norlund och Karl-Oskar Skeppstedt
vt16
KV16-10

Presenterad världsbild i P3 Nyheter och Ekot

Alice Nilsson och Ida Österberg
vt16
KV16-9

En studie om ledarsidors skildring av flyktingfrågan

Malin Bergstrand och Carolina Sandsten
vt16
KV16-8

En kvalitativ textanalys av hur en bild förändrade tidningars rapportering om flyktingsituationen

Sara Kappelin och Julia Sandsten Vikberg
vt16
KV16-7

En jämförande studie av tysk och svensk rikstäckande dagspress under flyktingkrisen 2015

John Falkirk och Emil Salmaso
vt16
KV16-6

En kvantitativ innehållsanalys av svensk musikpress

Filip Lyrheden, Oscar Petré, Antonia Tsatsa
vt16
KV16-5

En studie i representation inom podcastmediet

Estrid Wagersten Matilda A Ljungkvist Erik Espeland
vt16
KV16-4

En studie om blivande journalisters homogenitet

Emilia Berntsson och Josip Ladan
vt16
KV16-3

En kvantitativ innehållsanalys om hur media beskriver ensamma gärningsmän i våldsdåd med kopplingar till ideologi

Oskar Dahlgren, Madeleine Gartéus, Mohamed Yussuf
vt16
KV16-2

En studie av medias rapportering av Israel/Palestinakonflikten under hösten 2015 och våren 2016

Micael Thernström, Jakob Norén Eriksson och Eskil Blohmé
vt16
KV16-1

En kvalitativ innehållsanalys av bilderna på Alan Kurdi

Frida Bergstedt, Patricia Higson och Kajsa Kalméus
vt16
KH15-17

En kvalitativ textanalys av två specialreportrars rapportering om svininfluensan i två svenska morgontidningar 2009

Camilla Hentschel
ht15