Kandidatuppsats i journalistik (Journalistikgranskning)

Löpnr
Titel
Innehåll
Författare
Termin
KH19-16

En kvantitativ innehållsanalys om nyhetsurvalet på Twitter

Andres Kriisa, Amanda Pettersson & Annie Åberg
ht19
KH19-15

En kvantitativ innehållsanalys av hur mycket tid manliga och kvinnliga idrottare får i sportsändningar

Samarth Katiyar och Simon Larsson
ht19
KH19-14

En kvalitativ bildanalys av nyhetsbilden på Greta Thunberg

Tobias Johansson och Åsa Alvetjärn
ht19
KH19-13

Erfarenheter och taktiker i en mansdominerad värld

Leah Esmaiel
ht19
KH19-12

En kvalitativ studie av hur undersökande journalister förhåller sig till journalistiska metodval i förhållande till etiska riktlinjer

Julia Emnell och Johanna Simonsson
ht19
KH19-11

En kvantitativ innehållsanalys av klimatjournalistik i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen, september 2018 till augusti 2019.

Måns Edén, Axel Fernandez & Alva Nyblom
ht19
KH19-10

En kvantitativ innehållsanalys av lokalbevakningen i två kommuner utanför Malmö

Filippa Colstrup och Karin Zwinkels
ht19
KH19-9

En kvantitativ studie av SVT Nyheter Västs urval av nyheter från landsbygd, turistort och kranskommun jämfört med Göteborg

Mirjam Blomkvist och Saga Örnberg
ht19
KH19-8

En kvantitativ innehållsanalys av svensk kvällspress rapportering kring utländska fotbollsligor

Jesper Bernspång, Henric Holmberg och Magnus Johansson
ht19
KH19-7

En kvantitativ innehållsanalys om hur Sverigedemokraterna gestaltats i fyra rikstäckande tidningar

Gabriella Bergström och Ola Palmström
ht19
KH19-6

En jämförande kvalitativ textanalys i en svensk kontext

Linnea Bergkvist och Simon Melin
ht19
KH19-5

En jämförande studie av krönikor kring dam- och herrlandslaget i fotboll

Cesar Fältskär, Felix Tornberg och Karl Andersson
ht19
KH19-4

En jämförande studie av medierapporteringen om protesterna i Kallak och Standing Rock

Akiko Ahlstrand och Amorina Ahlsell
ht19
KH19-3

En kvalitativ studie om hur svenska journalistutbildningar inkluderar etnicitet i styrdokument

Hedda Sahlin Ekberg, Nora Adin Fares och Parastoo Saeidi
ht19
KH19-2

En studie om mediemisstro hos unga

Rebecka Adin och Sara Höglund
ht19
KH19-1

En kvalitativ studie av klimatjournalistik i Sveriges största rikstäckande tidningar Expressen, Aftonbladet, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter

Markus Aamisepp och Markus Botsjö
ht19
KV19-12

En jämförande studie om hur bostadsområden i Göteborg framställs i nyhetsrapporteringen över tid och mellan nyhetsmedier

Emmy Westling, Nathalie Majdek Mathisen och Linus Kuhlin
vt19
KV19-11

En kvantitativ innehållsanalys om svensk nyhetsbevakning av EU:s asylpolitik

Jennifer Sandberg och Raphaelle Sisask
vt19
KV19-10

En kvantitativ innehållsanalys om Sverigebildens förändring i amerikansk press utifrån politiska frågor

Richard Lagerström, Robert Lundberg & Alicia Nilsson
vt19
KV19-9

En kvantitativ innehållsanalys av åsiktsmaterialet i Aftonbladet

Veronika Hohenstein, Amanda Jonsson, Erika Krusell
vt19
KV19-8

En textanalys om hur Greta Thunberg och Malala Yousafzai porträtteras i Sveriges fem största tidningar

Emma Glaser, Johanna Heed & Fanny Lyrheden
vt19
KV19-7

En kvalitativ studie av åsikter kring amatörbilder och professionella bilder i svenska nyhetsmedier

Filip Ekblad och Emilia Söderholm
vt19
KV19-6

En kvantitativ innehållsanalys av tidningarnas förstasidor

Sofia Ekberg Ekendahl och Tomas Nyström
vt19
KV19-5

En kvantitativ studie om Dagens Nyheters våldtäktsrapportering

Alice Edwards och Anton Lorentzson
vt19
KV19-4

En kvalitativ studie om varför urvalet av livesänd sport i Sverige ser ut som den gör.

Hanna Bernhardsson & Julia Brandt
vt19
KV19-3

En kvantitativ studie av omnämnandet av klimatförändringen i nyhetsrapportering om stormar

Lukas Andreasson, Robin Gustavsson, Christian Ugge
vt19
KV19-2

En innehållsanalys över hur filmkritiker argumenterar för sina betygsättningar.

Simon Andersson, Viktor Nordblad och Simon Svensson
vt19
KV19-1

En kvalitativ studie av SVT-medarbetares syn på etnisk mångfald i det journalistiska arbetet

Mathilda Alveflo och Hannah Frejdeman
vt19
Kv18-25

En studie om sportjournalisters påverkan på nyhetsurvalet

Bella Franzén och Oscar Rickstrand
vt18
KV18-24

En studie om möjligheterna till diskussion på sociala medier

Robin Falström och Leotrim Jusufi
vt18
KV18-23

En studie om bildgestaltningen av flyktingsituationen under hösten 2015 i svensk tryckt press

Adam Elmervik, Alice Hermansson och Amanda Karlsson
vt18
KV18-22

En kvantitativ innehållsanalys av rapporteringen om mjölkkrisen i riks- region- och lokalpress

Lovisa Blomberg och Emelie Forsberg
vt18
KV18-21

En kvantitativ undersökning av Aftonbladets opinionsjournalistiska sportmaterial

David Berg, Jonas Berglund och Linn Rosenborg
vt18
KV18-20

En studie om vad som skedde med Värmlands Folkblad då den köptes upp av Nya Wermlands-Tidningen

Elias Andersson och Marc Skogelin
vt18
KV18-19

Om gestaltningen i nyhetsrapporteringen av självständighetsrörelsen i Katalonien

Oscar Barragan & Gustav Påhlsson
vt18
KV18-18

En kvantitativ bildanalys av arbetares gestaltning under Saabkonkursen

Ellen Ståhlgren, Emelie Meyers och Filippa Höglund
vt18
KV18-17

En kvalitativ textanalys om svensk kvällspress rapportering om svenska bidrag i Eurovision Song Contest

Victor Hultgren och Erik Nilsson
vt18
KV18-16

En kvalitativ text- och bildanalys av Anna Kinberg Batra och Fredrik Reinfeldts framställning i media under deras första år som partiledare för Moderaterna.

Elsa Henriksdotter & Lovisa Vitus
vt18
KV18-15

Enkelt att fördärva, svårt att förvärva

Tuva Hansson & Teo Kristjansson
vt18
KV18-14

En kvalitativ tolkande receptionsstudie över hur en tilltänkt publik uppfattar Instagraminlägg som blivit anmälda för felaktig reklam

Victoria Graf & Sanna Siljander
vt18
KV18-13

En kvalitativ studie om hur kvinnliga featurejournalister upplever influencers intåg i mediebranschen

Anna Palmgren och Clara Fritzon
vt18
KV18-12

En studie om genusstereotyper i onlinerapporteringen
av OS 2018 i tre svenska medier

Cecilia Oscarsson, Evelina Segerqvist & Helena Kaloudi Isaksson
vt18
KV18-11

En kvantitativ innehållsanalys av hur Nordiska motståndsrörelsens demonstration den 30 september 2017 gestaltades i svensk tryckt press

Alice Nordevik och Katja Palo
vt18
KV18-10

En kvantitativ innehållsanalys om klimatskepticism på svenska och amerikanska nyhetsmediers Facebookpubliceringar

Alice Lindén och Alexandra Nordwall
vt18
KV18-9

En undersökning om hur dagstidningars varumärke påverkar publikens förtroende

Ellen Ivarson, Emma Holmsen och Julia Fredriksson
vt18
KV18-8

En kvantitativ innehållsanalys av de politiska kommentatorernas
objektivitet i fyra svenska dagstidningar

Rebecca Bengtsson & Stefan Johansson
vt18
KV18-7

En kvantitativ innehållsanalys av mediernas rapportering av regeringens beslut att flytta myndigheter från Stockholm.

Sofia Bednarek & Frida Granström
vt18
KV18-6

En kvantitativ innehållsanalys av könsmärkning på svenska ledarsidor

Anna Wikman & Hilma Lundwall
vt18
KV18-5

En kvalitativ studie om journalisters nyhetsvärdering och nyhetsurval i förhållande till statistik och klick inom Sveriges Radio.

Jennie Ölund
vt18
KV18-4

En kvalitativ analys av gestaltningen av kön och normbrott i
personporträtt i Elle och Café

Emilie Wahlström
vt18