Masteruppsats i medie- och kommunikationsvetenskap

Löpnr
Titel
Innehåll
Författare
Termin
MS9

Tillgänglighet och nyttjande i lokal dagspress på nätet

Susanne Almgren
vt12
MS13

En motivationsstudie bland forskare vid Göteborgs universitet

Maike Mohlin
vt13
MS5

A qualitative study of developing a sustainable online communication strategy for UD Trucks in Asia

Andreas Rosén
vt11
MS23

– en studie om vilka funktioner sociala medier fyller i användares liv

Isabell Janzon
vt16
MS22

– Hur svenska politiker utformar och anpassar sin kommunikation efter medielogiken

Kimberly Åkerström
vt16
MS21

- en studie där utbildning i nyhetsvärdering
analyseras utifrån normativa demokratimodeller

Amanda Waldenström
vt16
MS20

- En studie i unga svenska kvinnors kamp för en sundare livsstil med Instagram som plattform

Jolanda Toivola
vt15
MS19

-i det redaktionella innehållet

Mikael Gustafsson
vt14
MS15

En studie om Fairtrade Sveriges identitetskapande

Liza Olsson
vt13
MS14

Risker och möjligheter med kriskommunikation i sociala online-nätverk

Charbel Sader
vt13
MS12

A Study of Racial Representation in Brazilian Television News Media

Malin Håkansson Teles
vt13
MS11

En studie om terrordådet i Stockholm

Jiwar Roshan
vt12
MS10

a study of young people’s attitudes towards productplacement

Sissel Hedqvist
vt12
MS8

En studie om e-sportkonsumtion och gemenskap

Simon Karlsson
vt12
MS7

the discourses of marketized nonprofit fundraising

Johanna Arnesson
vt12
MS4

Publicitetsanalys av DB Schenker, Posten, Green Cargo, DSV, DHL, Bring och On Road 2009-2010

Linnea Damber
vt10
MS3

Nyhetsbilden av hemlöshet i Göteborgs dagstidningar under åren 20052010

Ingrid Karlsson
vt10
MS2

En kvalitativ undersökning om sociala medier i Pr-verksamhet

Lovisa Åblad
vt09
MS1

Det interna värdet av Schenkers miljöarbete

David Fridner
vt09