Masteruppsats i medie- och kommunikationsvetenskap

Löpnr
Titel
Innehåll
Författare
Termin
MS9

Tillgänglighet och nyttjande i lokal dagspress på nätet

Susanne Almgren
vt12
MS10

a study of young people’s attitudes towards productplacement

Sissel Hedqvist
vt12
MS11

En studie om terrordådet i Stockholm

Jiwar Roshan
vt12
MS12

A Study of Racial Representation in Brazilian Television News Media

Malin Håkansson Teles
vt13
MS13

En motivationsstudie bland forskare vid Göteborgs universitet

Maike Mohlin
vt13
MS14

Risker och möjligheter med kriskommunikation i sociala online-nätverk

Charbel Sader
vt13
MS15

En studie om Fairtrade Sveriges identitetskapande

Liza Olsson
vt13
MS19

-i det redaktionella innehållet

Mikael Gustafsson
vt14
MS20

- En studie i unga svenska kvinnors kamp för en sundare livsstil med Instagram som plattform

Jolanda Toivola
vt15
MS22

– Hur svenska politiker utformar och anpassar sin kommunikation efter medielogiken

Kimberly Åkerström
vt16
MS23

– en studie om vilka funktioner sociala medier fyller i användares liv

Isabell Janzon
vt16
MS1

Det interna värdet av Schenkers miljöarbete

David Fridner
vt09
MS2

En kvalitativ undersökning om sociala medier i Pr-verksamhet

Lovisa Åblad
vt09
MS3

Nyhetsbilden av hemlöshet i Göteborgs dagstidningar under åren 20052010

Ingrid Karlsson
vt10
MS4

Publicitetsanalys av DB Schenker, Posten, Green Cargo, DSV, DHL, Bring och On Road 2009-2010

Linnea Damber
vt10
MS21

- en studie där utbildning i nyhetsvärdering
analyseras utifrån normativa demokratimodeller

Amanda Waldenström
vt16
MS5

A qualitative study of developing a sustainable online communication strategy for UD Trucks in Asia

Andreas Rosén
vt11
MS7

the discourses of marketized nonprofit fundraising

Johanna Arnesson
vt12
MS8

En studie om e-sportkonsumtion och gemenskap

Simon Karlsson
vt12