Magisteruppsats i medie- och kommunikationsvetenskap

Löpnr
Titel
Innehåll
Författare
Termin
MG186

Miljöjournalistiken i Rapport 2006

Christoffer Bremefors
vt07
MG187

En studie av den borgelriga landsortspressens lokala innehåll 1927-2007

Diana Jacobsson
vt08
MG191

En statistisk analys av den svenska fonogramförsäljningen år 2000-2003

Henrik Agertz
vt05
MG196

A study of the public opinion on homelessness in Gothenburg

Malin Håkansson
vt11
MG197

Institutionell logik för strategisk kommunikation på svenska statliga myndigheter

Ulf Nylén
vt14
MG198

En studie om relationen mellan PR-konsulter och journalister

Malena Eklund
vt14
MG199

En studie om gestaltningen av Anonymous

Edwin Eriksson
vt14
MG200

Social media: the newspaper of the future

Andreas Forsner
vt15
MG193

Kommunikation i ett globalt företag under förändring

Åsa Borg
vt11
MG189

En komparativ studie av den svenska videovåldsdebatten på 1980-talet och spelvåldsdebatten på 2000-talet

Christer Andersson
vt10
MG188

En studie om ungakinesers tolkningar av reklam

Niklas Nordmalm
vt10
MG194

En studie om hur ett utvecklingsprojekt ramats om i medierna

Moa Vennergrund
vt12
MG195

Om politiska partier och deras användning av sociala medier i vardagen

Liza Olsson
vt12
MG161

En studie om retoriken i kampanjen “Det finns många anledningar att inte testa knark”

Dena Akaber
vt05
MG2

En läsvärdesundersökning av en informationstidning inom Volvo Personvagnar

Sylvie Kerbavac
vt94
MG151

- en innehållsanalys av mediebilden i Göteborgs-Posten

Stephan Andreasson
vt04
MG156

En attitydundersökning av de kommunalanställdas inställning till oersonaltidningen “Insidan” i Ulricehamns kommun

Charlotta Dahlin-Johansson
vt05
MG155

Om klassresenärers medievanor

Mira Öhlin
vt05
MG157

Ett byggprojekt i tre norska och tre svenska tidningar

Anders Jalakas
vt05
MG152

- en studie av nyhetsförmedling via kommunala hamsidor vad gäller omfattning och innehåll

Beatrice Thorén
vt04
MG162

Fackpressens syn på pressmeddelanden

Anna Jacobsson
vt05
MG154

Konstruktionen av genus i pressen under 1900-talet

Anna Olsén
vt04
MG153

trafiksäkerhet i fyra tidningar

Minette Henriksson
vt04
MG79

- 20 år av svensk press

Josefine Sternvik
vt99
MG160

pressmeddelandets roll i nyhetsflödet

Sofie Fridolfsson
vt05
MG4

-principer för policy, strategi och plan

Anders Wilhelmsson
vt94
MG158

Ett monologiskt eller di@logiskt medium i utveckling?

Fredrik Welin
vt05
MG5
Björn Larsson
vt94
MG6

- en informationsstudie

Stefan Karlsson
ht30
MG7

En målgruppsanalys som utgör första steget i en framtida kommunikationsstrategi

Adi Scacham-Nilson
ht30
MG8

En kunskaps- och attitydstudie

Louise Frykkheden
ht30
MG9

En studie i internkommunikation

Marie Lomberg
ht30
MG10

en studie om vad uppdragsgivare till public relations-konsulter upplever som kvalitet i konsulttjänsten

Liselotte Kullman
vt94
MG11

Underlag för planering av informations-spridning till relevanta målgrupper i landstinget

Pia Olsson
vt94
MG12

Hur uppfattas det i Göteborgs sjukvård?

Karin Edmar
vt95
MG13

Förutsättningar för effektiv kriskommunikation

Ingrid Pelin
vt95
MG14

en kvalitativ studie av utställningsattityder

Malin Lundgren
vt95
MG15

en målgruppsanalys om företagares informationsbehov och attityd till gemensam profilering

Anneli Fredrikson
vt95
MG16

Om hur hushållen i Masthugget uppfattar Renhållningsverkets nya återvinningsplat-ser vad gäller information och användning

Katarina Åhs
vt95
MG17

En fallstudie av möten med pressen

Charlotta Roos
vt95
MG18

En kvalitativ analys av Stadsbyggnads-kontorets informationsmaterial samt hur detta uppfattas och tas emot

Jörgen Thörnqvist
vt95
MG19

En studie av Konsument Göteborgs hyllverksamhet

Gunilla Hellquist
vt95
MG20

-en kvantitativ undersökning om en intern tidning på Volvo Personvagnar AB

Karin Eriksson
vt95
MG21

En studie av chefernas kunskap och inställ-ning till kvalitetsarbetet på regionen

Elisabeth Engström
vt95
MG22

Mediernas mottagande av TWR/Volvo och nyöppnandet av Uddevalla-fabriken

Mattias Sjöstrand
vt95
MG23
Malin Hellström
vt95
MG24

- en utvärdering

Petra Stenqvist
vt95