Magisteruppsats i medie- och kommunikationsvetenskap (MKV-magisteruppsats)

Löpnr
Titel
Innehåll
Författare
Termin
MG203

En kvalitativ innehållsanalys av Läsrörelsens kampanjer över tid

Maria Bonde
vt17
MG202

Föreställningar i ett föränderligt medielandskap

Hanna Alexandersson
vt16
MG201

Hur nyheter uppdateras och rör sig på nätet

Jonathan Westerlind
vt15
MG200

Social media: the newspaper of the future

Andreas Forsner
vt15
MG199

En studie om gestaltningen av Anonymous

Edwin Eriksson
vt14
MG198

En studie om relationen mellan PR-konsulter och journalister

Malena Eklund
vt14
MG197

Institutionell logik för strategisk kommunikation på svenska statliga myndigheter

Ulf Nylén
vt14
MG196

A study of the public opinion on homelessness in Gothenburg

Malin Håkansson
vt11
MG195

Om politiska partier och deras användning av sociala medier i vardagen

Liza Olsson
vt12
MG194

En studie om hur ett utvecklingsprojekt ramats om i medierna

Moa Vennergrund
vt12
MG193

Kommunikation i ett globalt företag under förändring

Åsa Borg
vt11
MG191

En statistisk analys av den svenska fonogramförsäljningen år 2000-2003

Henrik Agertz
vt05
MG189

En komparativ studie av den svenska videovåldsdebatten på 1980-talet och spelvåldsdebatten på 2000-talet

Christer Andersson
vt10
MG188

En studie om ungakinesers tolkningar av reklam

Niklas Nordmalm
vt10
MG187

En studie av den borgerliga landsortspressens lokala innehåll 1927-2007

Diana Jacobsson
vt08
MG186

Miljöjournalistiken i Rapport 2006

Christoffer Bremefors
vt07
MG185

En studie av intranätet Nova och förutsättningarna för dess nyheter att kunna hjälpa till i den interna kommunikationen kring värderingar

Elin Asplind
vt07
MG184

En kvalitativ undersökning av inställningen till intern information av anställda på SDF Tynnered

Ognjen Dakic
vt07
MG183

En kvantitativ undersökning av internkommunikationen och organisationsidentiteten inom Primärvården

Sofia Öberg
vt07
MG182

en kvantitativ innehållsanalys om hur den politiska tolkande journalistiken såg ut ett år innan valet 2006 i Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten och Svenska Dagbladet

Lady-France Mulumba
vt07
MG181

Om hur bilens miljöpåverkan behandlas i dagstidningstext

Helena Fernández
vt07
MG180

En kvantitativ innehållsanalys av framsidorna på Sveriges tre största morgontidningar. Samt kvalitativ textanalys av huvudnyheterna

Katarina Clendinning
vt07
MG179

Studenternas läsning av och uppfattning om studenttidningen Götheborske Spionen

Ida Johansson
vt07
MG178

En kvalitativ innehållsanalys av SVT Västs produktioner ur ett mångfaldsperspektiv

Mariana Soriano
vt07
MG177

En kvalitativ studie av internkommunikationen mellan Schenker och de chaufförer som kör åt Schenker

Pierre Delang
vt07
MG175

en plats i cyberspace för miljöintresserade lärare och elever

Helene Linström
vt07
MG174

Omvärldsanalys av digital distribution av nordiska spel i Norden

Pirkko Väänänen
vt06
MG173

A study of journalists’ view of their responsibilities and possibilities within the mainstream press in Sri Lanka

Anna Bolin
vt06
MG172

En fallstudie av Göteborgs-Postens flerkanalspublicering: Redaktionell organisering och arbetsrutiner, nyhetsvärdering samt medielogik

Ulrika Hedman
vt06
MG171

En studie av politisk opinionsbildning, svenska ledarskribenter och den ”egentliga” partipressen

Jonas Ohlsson
vt06
MG170

En kvantitativ innehållsanalys av hur företag skildras i Dangens Industri

Christian JohanssonLotta Josefson
vt06
MG169

En attitydundersökning gentemot GP:s betalkortskunder

Peter Grönberg
vt05
MG168

on the localization of regulatory agencies from Oslo

Jererimson Okema-Opira
vt05
MG167

En utvärderande undersökning om uppmärksamhet

John Sätterström
vt05
MG166

- en kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys av samhällsinformationen i modern tid

Afsaneh Habibi
vt05
MG165

Hur används webbplatser av börsnoterade företag

Daniel Nilebäck
vt05
MG164

Genusperspektiv i SVT Fiktions dramaproduktioner under åren 2002-2004

Maud Willardsson Engström
vt05
MG163

en feministisk analys och utvärdering av Musikbyråns (SVT) skildringar av kvinnliga musiker

Stina E Schedwin
vt05
MG162

Fackpressens syn på pressmeddelanden

Anna Jacobsson
vt05
MG161

En studie om retoriken i kampanjen “Det finns många anledningar att inte testa knark”

Dena Akaber
vt05
MG160

pressmeddelandets roll i nyhetsflödet

Sofie Fridolfsson
vt05
MG159

Hur används webbplatser av börsnoterade företag

Daniel Nilebäck
vt05
MG158

Ett monologiskt eller di@logiskt medium i utveckling?

Fredrik Welin
vt05
MG157

Ett byggprojekt i tre norska och tre svenska tidningar

Anders Jalakas
vt05
MG156

En attitydundersökning av de kommunalanställdas inställning till oersonaltidningen “Insidan” i Ulricehamns kommun

Charlotta Dahlin-Johansson
vt05
MG155

Om klassresenärers medievanor

Mira Öhlin
vt05
MG154

Konstruktionen av genus i pressen under 1900-talet

Anna Olsén
vt04
MG153

trafiksäkerhet i fyra tidningar

Minette Henriksson
vt04