Magisteruppsats i medie- och kommunikationsvetenskap

Löpnr
Titel
Innehåll
Författare
Termin
MG151

- en innehållsanalys av mediebilden i Göteborgs-Posten

Stephan Andreasson
vt04
MG79

- 20 år av svensk press

Josefine Sternvik
vt99
MG28

- en rapport om förbättrad kommunikation i föreningslivet

Hans-Eric Melin
vt95
MG29

I vilken utsträckning används ny informationsteknik inom intern och extern information?

Anna Forsaeus
vt96
MG31

En studie av informationsavdelningens, investor relationsavdelningens, marknads-avdelningens och public affairs omvärlds-bevakning

Charlotta Thiringer
vt96
MG32

- en studie om GT-läsare

Jenny Pettersson
vt96
MG33
Anna Lindroth
vt96
MG033B
Marielle Korend
vt96
MG033C

En studie av den sociala positionens betydelse för TV-kanalfrekvenser och självuppfattning

André Jansson
ht30
MG033D

En utställaranalys

Monika Varvne
ht30
MG033E

Redaktörers upplevelse av Gatekeeper-rollen i aktualitetsprogram

Mats Ericson
ht30
MG033F

En modell för Volvo LV att arbeta utifrån

Petra Hedenbergh
ht30
MG35

En fallstudie av Volvo Personvagnar/UPP:s införande av en ny organisation

Jonas Hallberg
vt97
MG36

ASTRA Astra Hässle

Maria Lyckesjö
vt97
MG37

Utvärdering av internkommunikationen i Posten Brev under genomförandet av Nya Brevnätet

Kristina Lindström
vt97
MG38

En uppsats om medierelationer

Mikael Persson
vt97
MG39

Hur ser grannarna på kommunikationen

Ulrika Forssell
vt97
MG40

En utvärdering av ett nytt kommunikations-sätt under förändringsarbetet vid bildandet av Sahlgrenska Universitetssjukhuset”

Kristina Busic
vt97
MG41

En studie av de problem som medlemsföretag möter i sina verksamheter

Magnus Fredrikson
vt97
MG42

Om användning av interna nyhets- och arkivdatabaser med omvärldsinformation vid sveriges riksdag 1997

Björn Ljungberg
vt97
MG43

en studie av företagens attityder gentemot UNICEF

Catarina Izdebska
vt97
MG44

om icke-materiella tillgångar inom SKF Sverige AB

Cecilia Jansson
vt97
MG45

En systematisk innehållsanalys av Alingsås-Kurirens, Alingsås Tidning samt Göteborgs-Postens bild av Alingsås Kommun under 1996

Anna Lind
vt97
MG46

Hur medarbetare i basorganisationer upplever förändringsarbetet inom avdelningen UPP, Volvo Personvagnar

Mia Salomonsson
vt97
MG48

ett arbete om kulturjournalistik

Johan Live
vt97
MG49

-en delvis tillämpning av Return on Communication på Volvo Lastvagnar

Jakob Bjur
vt97
MG50

-en pressklippsanalys utifrån den journalistiska formen och andra aspekter i bevakningen

Pia Oldenburg
vt97
MG51

Undersökningen är genomförd på uppdrag av dagstidningen Göteborgs-Posten

Josef Salih
vt97
MG52

-en ganska kvalitativ studie

Magnus Alsne
ht30
MG54

- Svenska Mässans kundtidning (ej upptryckt för bibl.)

Lotta Jahrsten
vt97
MG55

En kvantitativ kampanjutvärdering

Karin Kristensson
vt98
MG56

En studie av den interna kommunikationen vid Svenska Kraftnät i och med införandet av ett intranät

Gunilla Andersson
vt98
MG57

en studie om behov av information & kontakter hos företag i Västsverige

Jenny Hellsten
vt98
MG59

-en studie inför en kommunikationsplan för Världskulturmuseet

Camilla Adolfsson
vt98
MG61

- vad tycker läsarna?

Ulf Hagberg
vt98
MG62

en internationell målgruppsanalys av Tetra Pak-anställda

Lena Sandström
vt98
MG63

En kvantitativ studie av den övergripande informationssituationen med inriktning på tre skriftliga kanaler inom Göteborg stad Backa

Eva Berggrén
vt98
MG64

En utvärdering av hur de anställda upplever ett företag i förändring

Juha Magnusson
vt98
MG65

- en kvalitativ undersökning av intresset för interaktiva tjänster via TV:n

Annika Lennstam
vt98
MG67

Om västsvensk radio- och TV-konsumtion

Anders Lithner
vt98
MG68

- Feedback på ett internkommunikationsdokument och feedforward inför nästa

Jonas Dahl
vt98
MG69

En studie av Mässans image

Anna Maria Söderberg
vt99