Magisteruppsats i medie- och kommunikationsvetenskap (MKV-magisteruppsats)

Löpnr
Titel
Innehåll
Författare
Termin
MG51

Undersökningen är genomförd på uppdrag av dagstidningen Göteborgs-Posten

Josef Salih
vt97
MG50

-en pressklippsanalys utifrån den journalistiska formen och andra aspekter i bevakningen

Pia Oldenburg
vt97
MG49

-en delvis tillämpning av Return on Communication på Volvo Lastvagnar

Jakob Bjur
vt97
MG48

ett arbete om kulturjournalistik

Johan Live
vt97
MG46

Hur medarbetare i basorganisationer upplever förändringsarbetet inom avdelningen UPP, Volvo Personvagnar

Mia Salomonsson
vt97
MG45

En systematisk innehållsanalys av Alingsås-Kurirens, Alingsås Tidning samt Göteborgs-Postens bild av Alingsås Kommun under 1996

Anna Lind
vt97
MG44

om icke-materiella tillgångar inom SKF Sverige AB

Cecilia Jansson
vt97
MG43

en studie av företagens attityder gentemot UNICEF

Catarina Izdebska
vt97
MG42

Om användning av interna nyhets- och arkivdatabaser med omvärldsinformation vid sveriges riksdag 1997

Björn Ljungberg
vt97
MG41

En studie av de problem som medlemsföretag möter i sina verksamheter

Magnus Fredrikson
vt97
MG40

En utvärdering av ett nytt kommunikations-sätt under förändringsarbetet vid bildandet av Sahlgrenska Universitetssjukhuset”

Kristina Busic
vt97
MG39

Hur ser grannarna på kommunikationen

Ulrika Forssell
vt97
MG38

En uppsats om medierelationer

Mikael Persson
vt97
MG37

Utvärdering av internkommunikationen i Posten Brev under genomförandet av Nya Brevnätet

Kristina Lindström
vt97
MG36

ASTRA Astra Hässle

Maria Lyckesjö
vt97
MG35

En fallstudie av Volvo Personvagnar/UPP:s införande av en ny organisation

Jonas Hallberg
vt97
MG033F

En modell för Volvo LV att arbeta utifrån

Petra Hedenbergh
ht30
MG033E

Redaktörers upplevelse av Gatekeeper-rollen i aktualitetsprogram

Mats Ericson
ht30
MG033D

En utställaranalys

Monika Varvne
ht30
MG033C

En studie av den sociala positionens betydelse för TV-kanalfrekvenser och självuppfattning

André Jansson
ht30
MG033B
Marielle Korend
vt96
MG33
Anna Lindroth
vt96
MG32

- en studie om GT-läsare

Jenny Pettersson
vt96
MG31

En studie av informationsavdelningens, investor relationsavdelningens, marknads-avdelningens och public affairs omvärlds-bevakning

Charlotta Thiringer
vt96
MG29

I vilken utsträckning används ny informationsteknik inom intern och extern information?

Anna Forsaeus
vt96
MG28

- en rapport om förbättrad kommunikation i föreningslivet

Hans-Eric Melin
vt95
MG26

En analys av Internkommunikation inom Bohuslandstingets primärvårdsorganisation

Niclas Samsioe
vt95
MG24

- en utvärdering

Petra Stenqvist
vt95
MG23
Malin Hellström
vt95
MG22

Mediernas mottagande av TWR/Volvo och nyöppnandet av Uddevalla-fabriken

Mattias Sjöstrand
vt95
MG21

En studie av chefernas kunskap och inställ-ning till kvalitetsarbetet på regionen

Elisabeth Engström
vt95
MG20

-en kvantitativ undersökning om en intern tidning på Volvo Personvagnar AB

Karin Eriksson
vt95
MG19

En studie av Konsument Göteborgs hyllverksamhet

Gunilla Hellquist
vt95
MG18

En kvalitativ analys av Stadsbyggnads-kontorets informationsmaterial samt hur detta uppfattas och tas emot

Jörgen Thörnqvist
vt95
MG17

En fallstudie av möten med pressen

Charlotta Roos
vt95
MG16

Om hur hushållen i Masthugget uppfattar Renhållningsverkets nya återvinningsplat-ser vad gäller information och användning

Katarina Åhs
vt95
MG15

en målgruppsanalys om företagares informationsbehov och attityd till gemensam profilering

Anneli Fredrikson
vt95
MG14

en kvalitativ studie av utställningsattityder

Malin Lundgren
vt95
MG13

Förutsättningar för effektiv kriskommunikation

Ingrid Pelin
vt95
MG12

Hur uppfattas det i Göteborgs sjukvård?

Karin Edmar
vt95
MG11

Underlag för planering av informations-spridning till relevanta målgrupper i landstinget

Pia Olsson
vt94
MG10

en studie om vad uppdragsgivare till public relations-konsulter upplever som kvalitet i konsulttjänsten

Liselotte Kullman
vt94
MG9

En studie i internkommunikation

Marie Lomberg
ht30
MG8

En kunskaps- och attitydstudie

Louise Frykkheden
ht30