Att kommunicera på den indiska marknaden

En modell för Volvo LV att arbeta utifrån

Petra Hedenbergh
MKV, MKV-Magisteruppsats , ht30
MG033F
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.