Möte med medier

En uppsats om medierelationer

Mikael Persson
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt97
MG38
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.