Välkommen till Nya Brevnätet

Utvärdering av internkommunikationen i Posten Brev under genomförandet av Nya Brevnätet

Kristina Lindström
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt97
MG37
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.