På den här webbplatsen kan du hitta studentarbeten från JMG, institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet. Institutionen har två program, journalistik (JU) samt medier och kommunikation (MKV). Studenterna på JMG producerar en mängd arbeten under sin utbildning. Avsikten med denna sida är att visa upp dessa arbeten.

I menyn kan du välja mellan arbeten från olika typer av kurser, dels teoretiska uppsatser på olika nivåer från både medie- och kommunikationsutbildningen och journalistutbildningen, dels den mer praktiskt inriktade journalistkursen i magasins-produktion.

Du kan välja mellan svenska och ett antal andra språk i menyn Språk tack vare Google translate.

Alla arbeten som presenteras här är godkända arbeten ur någon av våra kurser.