Är informationen tillräcklig?

En kvalitativ analys av Stadsbyggnads-kontorets informationsmaterial samt hur detta uppfattas och tas emot

Jörgen Thörnqvist
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt95
MG18
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.