Intern kommunikation inom Volvo Lastvagnar-gruppen,

-principer för policy, strategi och plan

Anders Wilhelmsson
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt94
MG4
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.