Gatekeepers i omvärldsbevakningen

En studie av informationsavdelningens, investor relationsavdelningens, marknads-avdelningens och public affairs omvärlds-bevakning

Charlotta Thiringer
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt96
MG31
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.