Telia Region Västs kvalitetsarbete

En studie av chefernas kunskap och inställ-ning till kvalitetsarbetet på regionen

Elisabeth Engström
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt95
MG21
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.