Turistmässan

En utställaranalys

Monika Varvne
MKV, MKV-Magisteruppsats , ht30
MG033D
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.