Arbete och ägande i förening

- en rapport om förbättrad kommunikation i föreningslivet

Hans-Eric Melin
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt95
MG28
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.