Medlemsföretagens behov av information från Sveriges Redareförening,

En studie av de problem som medlemsföretag möter i sina verksamheter

Magnus Fredrikson
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt97
MG41
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.