Göteborgs museer i ett nittiotals-perspektiv

-en pressklippsanalys utifrån den journalistiska formen och andra aspekter i bevakningen

Pia Oldenburg
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt97
MG50
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.