Information om ny informationsteknik till små och medelstora företag

Ulf Olsson
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt95
MG27
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.