Kulturlivet i Göteborg

En målgruppsanalys som utgör första steget i en framtida kommunikationsstrategi

Adi Scacham-Nilson
MKV, MKV-Magisteruppsats , ht30
MG7
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.