Magisteruppsats i medie- och kommunikationsvetenskap

Löpnr
Titel
Innehåll
Författare
Termin
MG167

En utvärderande undersökning om uppmärksamhet

John Sätterström
vt05
MG166

- en kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys av samhällsinformationen i modern tid

Afsaneh Habibi
vt05
MG165

Hur används webbplatser av börsnoterade företag

Daniel Nilebäck
vt05
MG164

Genusperspektiv i SVT Fiktions dramaproduktioner under åren 2002-2004

Maud Willardsson Engström
vt05
MG163

en feministisk analys och utvärdering av Musikbyråns (SVT) skildringar av kvinnliga musiker

Stina E Schedwin
vt05
MG159

Hur används webbplatser av börsnoterade företag

Daniel Nilebäck
vt05
MG158

Ett monologiskt eller di@logiskt medium i utveckling?

Fredrik Welin
vt05
MG156

En attitydundersökning av de kommunalanställdas inställning till oersonaltidningen “Insidan” i Ulricehamns kommun

Charlotta Dahlin-Johansson
vt05
MG155

Om klassresenärers medievanor

Mira Öhlin
vt05
MG154

Konstruktionen av genus i pressen under 1900-talet

Anna Olsén
vt04
MG153

trafiksäkerhet i fyra tidningar

Minette Henriksson
vt04
MG151

- en innehållsanalys av mediebilden i Göteborgs-Posten

Stephan Andreasson
vt04
MG149

En studie om format och ämnesvinjettering över tid

Minna Airenne
vt04
MG148

För hyllan eller förändring?

Petra Sintorn
vt04
MG147

En innehållsanalys om medias skildning av företagsetik

Ulrika Emtervall
vt04
MG146

Om förutsättningarna för en daglig nyhetstidning för barn

Jenny Klockare
vt04
MG145

Rapporteringen av Göteborgskalaset i GP

Angelica Sandström
vt04
MG144

Nyhetsinnehåll i nättidningar och papperstidningar

Wilhelm Gårdmark
vt04
MG143

en experimentstudie om tv-kanalens betydelse för uppfattningen av tv-program

Christopher Kullenberg
vt04
MG142

En teoriutvecklande studie av tredjepersonseffekten

Eva Berglie
vt04
MG141

Om invandrares användning av och attityder till medier i allmänhet och dagstidningar i synnerhet

Valpuri Mäkinen
vt04
MG140

En kvalitativ studie om internkommunikationens roll under reklambyråers livscykel

Lisa Knutsson
vt04
MG139

En innehållsanalys av hur morgontidningarna Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten har presenterat brotts- och olycksoffer i nyhetstexter under tiden 1920 till 1995

Iréne Johansson
vt04
MG138

En undersökning av den svenska kvällspressens tv-bevakning 1988-2001

Martin Johansson
vt03
MG137

en publik- och informationsstudie

Caroline Kristiansen
ht03
MG136

- En kvalitativ undersökning av intranätets betydelse för medarbetarna inom Göteborgs Stad Biskopsgården

Johanna Aaw
vt03
MG135

En utvärdering av Svenska Mässans kundtidning

Charlotte Berg
vt03
MG134

- en kvalitativ pressklippsanalys kompletterad med kvantitativa sammanställningar

Helene Carlson
vt03
MG133

- en kvantitativ analys av Rapports innehåll under septembermånaderna 1998-2002

Michael Svensson
vt03
MG132
Bodil Kronstam Brattö
vt03
MG131
Oscar Westlund
vt03
MG130

Unga vuxnas attityder till Göteborgs museers utbud och kommunikation

Susanna Svensson
ht02
MG129

- en kvalitativ intervjustudie om vad barn villha ut av sitt dataspelande

Linda Antov
ht02
MG128

En internkommunikationsstudie

Anna Johansson
ht02
MG127
Pernilla Vevang
vt02
MG126

en kvalitativ studie av webbplatsen i ett praktiskt perspektiv

Christina Koponen
vt02
MG125

- steg för steg

Maria Nilsson
vt02
MG124

Ett jämställdhetsprojekts förutsättningar bland småföretag

Heidi Lall
vt02
MG123

- En kvantitativ studie med användaren i fokus

Dag Thyselius
vt02
MG122

Identifiering och hantering av problemområden för Stena Line utifrån dessintressenters perspektiv, en kvalitativ uppsats om issues management

Charlotte Axelsson
vt02
MG121

- En studie om kommunikationens roll för ökad delaktighet inom Storstadssatsningen i Norra Biskopsgården

Anna Wallenlind Nuvunga
vt02
MG120

- samtalsintervjuer med anställda, en kvalitativ studie

Stefan Andtbacka
vt02
MG119
Anders Eckerström
vt02
MG118

En kvalitativ studie av 13 personers behov av ett intranät som kommunikationskanal och arbetsredskap på Svenska Mässan

Mia Lundström
vt02
MG117
Claudia Nilsson Sanchez
vt02
MG116

Volvo Personvagnars/Produktionsutvecklings återgång till linjeorganisatioen för att möta framtidens krav. En studie av kommunikationsproccessen.

Sofia Larsson
vt02
MG114

En kvantitativ studie av grundskolelärare i Göteborg Stad

Ingela Haglund
vt02
MG113

En studie av SVT och TV4:s förutsättningar att förmedla hälsoinformation till människor med olika livsstilar, samt kartläggning av tre hälsoprogrampubliker

Maria Holmgren
ht01
MG112

En kvalitativ studie av hur 18 personer, ur personal och ledning på Svenska Mässan, ser på internkommunikationen och upplever att den fungerar samt vilka behov de har av den.

Sara Iglesias Karlsson
vt01
MG111

- Värdefullt för studenter?

Fredrik Eliasson
vt01