Den som sinte syns – finns inte!

Rapporteringen av Göteborgskalaset i GP

ABSTRACT Titel: Den som inte syns – finns inte! Rapporteringen av Göteborgskalaset i GP Författare: Angelica Sandström Kurs: Påbyggnadskurs, MKV Termin: Vårterminen 2004 Syfte: Att utvärdera Göteborg & Co:s pressmeddelandesatsning beträffande Göteborgskalaset 2003 med inriktning på rapporteringen i Göteborgs-Posten. Metod: Samtalsintervjuer + kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys Material: Chefredaktören på GP och chefen för Media Center hos Göteborg & Co + pressmeddelanden och pressklipp Huvudresultat: Alla de beståndsdelar som ska finnas i ett pressmeddelande, enligt Britz och min tolkningsram, uppfyller Göteborg & Co:s pressmeddelanden. GP har använt sig av nio av de 21 pressmeddelanden som Göteborg & Co skickade ut. Ingen resulterade i en större artikel. Ju fler pressmeddelanden GP får desto bättre. Tillgänglighet till människor på ansvarspositioner är av stor vikt. Att utformningen har betydelse för pressmeddelandenas genomslag går inte att förneka. Självklart måste innehållet i pressmeddelandet vara intressant för GP men att det måste innehålla något som GP kan bygga vidare på visar inte mitt resultat på. Tron att GP skulle publicera pressmeddelanden utan att först redigera dem kan avlivas. När det gäller informationsaspekten anser jag att styrkeförhållandet mellan parterna skiftat beroende på i vilken situation de befunnit sig i. Samspelet mellan parterna handlar om att båda vill föra fram en nyhet. Bakom detta agerande ligger ett gemensamt intresse, nämligen att ge göteborgarna den information dem vill ha om Göteborgskalaset. Den stora gemensamma nämnaren har främst visat sig vara bevakningen av artisterna. I min framställning är det även viktigt att se till den lokala förankringen som båda parterna har. Genomslaget för pressmeddelandena beror därmed till stor del på vad GP:s läsare har för intresse av nyheten. Eftersom GP har en dominerande position för den lokala nyhetsbevakningen i Göteborg har de en betydande maktposition. Det har visat sig vara GP-redaktionen som står för ursprunget till övervägande delen av pressklippen när det gäller Göteborgskalaset. Hela 86 procent av pressklippen om Göteborgskalaset publicerades i augusti. I hälften av samtliga pressklipp har Göteborgskalaset varit helt i fokus. Att de då även varit positiva är mycket bra för Göteborg & Co. Teorin om att ett eget aktivt mediearbete gör att man har större chans att vara i fokus av sin publicitet stämmer.

Angelica Sandström
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt04
MG145
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.