14 medarbetare om 14dagar

En kvalitativ publikstudie av Västra Götalandsregionens personaltidning 14dagar

Abstract Titel: 14 Medarbetare om 14dagar -En Kvalitativ Publikstudie av Västra Götalandsregionens Personaltidning 14dagar Författare: Elin Fritiofsson Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, D-kurs Termin: Vårterminen 2001 Sidantal: 91 Hand- Gunnel Glännestrand (Västra Götalandsregionens Informationsavdelning) ledare Annika Bergström (Göteborgs Universitet) Syfte: Syftet med studien är att nå en djup förståelse för hur Västra Götalandsregionens personaltidning 14dagar används av olika personalgrupper samt hur dessa upplever tidningen. Metod: Kvalitativa intervjuer Material: 14 kvalitativa intervjuer med anställda inom olika sektorer i Västra Götalandsregionen. Resultat: Motiven för att läsa 14dagar är att den skänker kunskap, är allmänbildande och ger ett sammanhang. Andra använder tidningen mycket selektivt för informationssökning på specifika områden, vid specifika tillfällen medan vissa förklarar att de läser den bara för att de är nyfikna. Tidsbrist, intressebrist, upplevelse av att man drunknar i information, att man saknar ork, att man inte har tillgång till dator med internetuppkoppling, att ingen skriver ut tidningen åt en, att man faktiskt inte känner till att den finns eller att man vill ägna rasterna åt att umgås med kollegor och inte läsa personaltidningar, det är sådant som de intervjuade upplever hindrar dem från att läsa 14dagar. Bland de anställda som intervjuats finns en tendens till att de som läser 14dagar är samma personer som också skaffar sig liknande information på annat vis. De anställda som ingår i denna undersökning och arbetar i olika i sektorer av regionen är till stor del intresserade av att läsa om olika saker i sin personaltidning och alla är åtminstone i viss grad mer intresserade av att läsa om det som är socialt och geografiskt närliggande för dem än om sådant som inte känns lika närliggande. De anställda i denna undersökning är i huvudsak positivt inställda till att 14dagar distribueras på ekonomiskt vis via nätet och i en utskriftsversion. Somliga tycker inte om att läsa 14dagar på nätet och vissa har inte de tekniska möjligheterna. Dessa kan då läsa 14dagar på papper, men då krävs det att de själva kan skriva ut tidningen eller att någon annan gör det åt dem. Här verkar det brista och troligtvis är det en av anledningarna till att bara en tredjedel av de regionanställda har kännedom om tidningen. Nyckelord: internkommunikation, personaltidning, nättidning, Västra Götalandsregionen, informationsavdelning, publikstudie

Elin Fritiofsson
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt01
MG106
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.