Hur uppfattas och används de skriftliga kanalerna för interninformation av undersköterskorna på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Viveka Järhult
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt00
MG96
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.