Lobbying

En bra metod för Rädda Barnen att göra sin röst hörd och föra upp sina frågor på den politiska agendan?

ABSTRACT Titel: ”Lobbying – En bra metod för Rädda Barnen att göra sin röst hörd och föra upp sina frågor på den politiska agendan?” Författare: Christina Björkenvall Starrost Kurs: Påbyggnadskursen i medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs universitet. Termin: Vårterminen 2000 Antal sidor: 74 sidor (och bilagor 10 sidor) Handledare: Larsåke Larsson Syfte: Syftet är att undersöka vad ett antal riksdagspolitiker i justitie-, social-, utbildnings-, och utrikesutskottet, i rollen som beslutsfattare och viktiga opinionsledare i samhället, har för uppfattningar om frivilligorganisationers, som Rädda Barnens, förnyade sätt att arbeta på, dvs. att via lobbying föra fram sitt budskap och påverka beslutsfattare. Metod och material: 13 kvalitativa samtalsintervjuer med riksdagspolitiker från justitie-, social-, utbildnings-, och utrikesutskottet som genomfördes i maj i år i Stockholm. Resultat: · De flesta av respondenterna anser Rädda Barnen vara en trovärdig organisation med mycket god utredningskapacitet. · Få hade uppmärksammat Rädda Barnens identitetsförändring från att ha varit en traditionell biståndsorganisation till ha blivit en barnrättighetsorganisation. · Lobbying är något som respondenterna utsätts för dagligen och som ökat på sistone. Detta inkluderar också frivilligorganisationers lobbying som majoriteten av respondenterna tror har ökat. · I begreppet lobbying inkluderas både information och övertalning, med tonvikt på information. · Tio av respondenterna anser att det skiljer sig beroende på vem som använder sig av lobbying, dvs. om det är en ideell organisation eller ett vinstdrivande företag. · Respondenterna tyckte att det fanns både fördelar och nackdelar med lobbying. Som exempel på en fördel är all information som de får ta del av. Exempel på en fara med lobbying är när statliga myndigheter lobbar mot staten, eftersom deras uppgift enligt grundlagsstiftningen är att verkställa politikernas beslut.

Christina Björkenvall Starrost
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt00
MG97
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.