En läsvärd Globetrotter?

Volvo Trucks Globetrotter läsvärdesundersökning

Abstract Titel: En läsvärd Globetrotter? Volvo Trucks Globetrotter läsvärdesundersökning. Författare: Marie Florin Handledare: Jan Strid på JMG och Lennart Sunestedt på Volvo Lastvagnar Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, påbyggnadskursen, Göteborgs universitet, vårterminen 2001 Syfte: Syftet med den här läsvärdesundersökningen är att undersöka läsning och åsikter om innehåll i interntidningen Volvo Trucks Globetrotter hos anställda på Volvo Lastvagnar i Sverige och Belgien. Metod: Läsvärdesundersökning med utskick till 600 Volvo Lastvagnaranställda, varav 400 i Sverige och 200 i Belgien. Den besvarades av 365 personer. Huvudresultat: Volvo Lastvagnar som företag får genomgående gott betyg av enkätdeltagarna. Främst anses företaget vara modernt, framåtskridande och vänligt. Endast 34 procent av de svarande känner stor samhörighet eller samhörighet med andra anställda inom Volvo Lastvagnar i världen medan 66 procent känner stor samhörighet/samhörighet med anställda på den egna orten. De informationskällor som är viktigast för de svarande i deras eget arbete är arbetskamrater, arbetsplatsträffar och chefer. Volvo Trucks Globetrotter ökar känslan av samhörighet med andra på Volvo Lastvagnar i världen till viss del. Hela 96 procent av de svarande läser denna tidning i större eller mindre utsträckning. Det som läses mest och som också anses viktigast är nya produkter, arbetsplatsreportage, information från ledningen samt olika yrkesgrupper inom Volvo Lastvagnar. Volvo Trucks Globetrotter anses främst vara lättläst, aktuell, intressant, trovärdig, samt ha ett utseende som lockar till läsning. Vad gäller vad de svarande tror är syftet med tidningen tror överlägset flest att det är att sprida nyheter om företaget till de anställda – det tror hela 74 procent av de svarande i enkäten. På andra plats kommer ”att öka samhörigheten med andra anställda inom Volvo Lastvagnar” och på tredje ”att sprida ledningens åsikter till de anställda”

Marie Florin
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt01
MG110
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.