Det osynliga museet

Unga vuxnas attityder till Göteborgs museers utbud och kommunikation

Susanna Svensson
MKV, MKV-Magisteruppsats , ht02
MG130
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.