GT före och efter Expressen

En undersökning av förändringen hos GT:s innehåll sedan Expressens inträde som ägare.

Abstract Titel: GT före och efter Expressen – En undersökning av förändringen hos GT:s innehåll sedan Expressens inträde som ägare. Författare: Frida Stenquist Handledare: Jan Strid på JMG Jimmy Fredriksson på GT Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap Påbyggnadskursen, Göteborgs universitet Vårterminen 2001 Syfte: Syftet med undersökningen är att se hur GT:s innehåll förändrats sedan Expressens uppköp av tidningen 1997. Metod: Kvantitativ innehållsanalys av två strategiskt utvalda veckors tidningar. En vecka (egentligen sju dagar ur sju veckor) 1997, dvs före Expressens övertagande och motsvarande period 2000. Huvudresultat: GT har sedan Expressens köp av tidningen ökat sin andel lokalmaterial, framförallt den del av lokalmaterialet som behandlar de socioekonomiskt resurssvaga områdena. GT:s reportrar har också allt mer fokuserat på det lokala materialet. Ämnesmässigt så är en stor del av materialet så kallat soft news, olyckor och brott samt kända människor är vanliga ämnen. GT:s reportrar skriver huvudsakligen lokalt och regionalt material, medan Expressens reportrar främst står för riks- och utrikesmaterial, detta material producerades innan Expressens uppköp främst av annan källa. Andelen bilder har ökat. Bilderna tillhör främst ämnena känt folk och human interest, olyckor och brott, underhållning samt allmänna samhällsfrågor.

Frida Stenquist
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt01
MG103
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.