Magisteruppsats i medie- och kommunikationsvetenskap (MKV-magisteruppsats)

Löpnr
Titel
Innehåll
Författare
Termin
MG7

En målgruppsanalys som utgör första steget i en framtida kommunikationsstrategi

Adi Scacham-Nilson
ht30
MG6

- en informationsstudie

Stefan Karlsson
ht30
MG5
Björn Larsson
vt94
MG4

-principer för policy, strategi och plan

Anders Wilhelmsson
vt94
MG2

En läsvärdesundersökning av en informationstidning inom Volvo Personvagnar

Sylvie Kerbavac
vt94
MG1

En studie av miljörapporteringen i Mölnlycke och ett antal andra företags årsredovisningar för åren 1986, 1989 och 1992/93

Anna Bergén
vt94