Människors tolkningar av tre specifika underhållningsprogram i synnerhet och förväntningar på TV-kanaler i allmänhet!

Abstract D-uppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs universitet, Institutionen för Journalistik och Masskommunikation Titel på svenska: Människors tolkningar av tre specifika underhållningsprogram i synnerhet och förväntningar på kanaler i allmänhet! Författare: Lisa Svensson, 790314- 5006 Handledare på universitetet: Ingela Wadbring Företag: Sveriges Television Stockholm Handledare på företag: Mikael Österby År: VT 2004

Lisa Svensson
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt04
MG150
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.