The Future of Telia, Managing Change trough Internal Dialogue

Deanna Zackriisson
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt96
MG30
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.