Återvinning – ett steg i en miljövänlig riktning!

Om hur hushållen i Masthugget uppfattar Renhållningsverkets nya återvinningsplat-ser vad gäller information och användning

Katarina Åhs
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt95
MG16
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.