Alingsås Kommun i fokus

En systematisk innehållsanalys av Alingsås-Kurirens, Alingsås Tidning samt Göteborgs-Postens bild av Alingsås Kommun under 1996

Anna Lind
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt97
MG45
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.