Internkommunikation och konkret resultat

-en delvis tillämpning av Return on Communication på Volvo Lastvagnar

Jakob Bjur
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt97
MG49
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.