Internkommunikation

Hur uppfattas det i Göteborgs sjukvård?

Karin Edmar
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt95
MG12
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.