Läsarnas åsikter om PPU Nu

-en kvantitativ undersökning om en intern tidning på Volvo Personvagnar AB

Karin Eriksson
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt95
MG20
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.