En GT och en grovsnus, tack!

- en studie om GT-läsare

Jenny Pettersson
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt96
MG32
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.