Does IT exist?

I vilken utsträckning används ny informationsteknik inom intern och extern information?

Anna Forsaeus
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt96
MG29
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.