”Gav “Det goda arbetet”några effekter?

En utvärdering av ett nytt kommunikations-sätt under förändringsarbetet vid bildandet av Sahlgrenska Universitetssjukhuset”

Kristina Busic
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt97
MG40
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.