Bidragsgivarnas attityder – Kärnan i all ideell verksamhet

en studie av företagens attityder gentemot UNICEF

Catarina Izdebska
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt97
MG43
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.