Individ och förändring,

Hur medarbetare i basorganisationer upplever förändringsarbetet inom avdelningen UPP, Volvo Personvagnar

Mia Salomonsson
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt97
MG46
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.