Nischbilar. flexibla enheter & Uddevalla-modellen

Mediernas mottagande av TWR/Volvo och nyöppnandet av Uddevalla-fabriken

Mattias Sjöstrand
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt95
MG22
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.