Från linje till modulteam

En fallstudie av Volvo Personvagnar/UPP:s införande av en ny organisation

Jonas Hallberg
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt97
MG35
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.